2006-061


2006-12-24, 06:34:44.402 UT; Pleseck, PU-43/4; Sojuz-2.1a/Fregat, 76033135/1012

2006-061A
SSC 29668
Meridian 1   (Меридиан 1) Rusko
 
Vojenská telekomunikační družice.
Družici pro ruské ministerstvo obrany postavilo NPO prikladnoj mechaniki im. Rešetnjova, Železnogorsk.
Tříose stabilizovaná družice (výr. č. 11L) o hmotnosti asi 2500 kg má k základnímu tělesu připojeny dva otočné panely sluneční baterie o rozpětí přesahujím 10 m. Pro korekce dráhy je družice vybavena vlastním pohonným systémem.
Družice nese telekomunikační aparaturu zřejmě obsahující tři transpondéry pracující v různých pásmech.
Předpokládaná aktivní životnost je 7 roků. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2006-12-24.41 62.83° 712.20 min 278 - 39801 km
2007-01-18.65 62.81° 726.93 min 1030 - 39775 km
2010-09-23.30 65.08° 717.75 min 1241 - 39112 km
2013-11-10.81 65.45° 717.88 min 2376 - 37984 km

Události:
2006-11-10 Družice byla dopravena na kosmodrom. [3]
2006-12-22 Plánovaný start byl odložen z důvodu silného větru ve vyšších vrstvách atmosféry. [3]
2006-12-23 Start byl odložen o jeden den. [3]
2006-12-24 06:34:44 UT: Vzlet.
15:32 UT: Navedení na základní dráhu a oddělení od stupně Fregat. [1],[2],[4]
2007-02-01 Družice zahájila běžný provoz. [3]
2009-květen Družice přestala pracovat; zřejmě po zásahu neznámým objektem. [5]
2006-061B
SSC 29669
horní stupeň rakety   Rusko
Fregat  
Čtvrtý stupeň nosné rakety opatřený motorem S5.98M spalujícím asymetrický dimethylhydrazin a oxid dusičitý; válcové těleso má hmotnost asi 1100 kg, průměr 330 cm a délku 150 cm. [1],[5]
Parametry dráhy:
2006-12-25.92 62.82° 727.00 min 996 - 39812 km
2006-12-27.43 62.83° 726.47 min 1031 - 39751 km
2013-11-10.22 65.69° 726.45 min 2447 - 38335 km

Události:
2006-12-24 06:34:44 UT: Vzlet.
15:32 UT: Navedení na základní dráhu a oddělení družice. [2],[4]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2006-061A – Meridian 1 / A. Vítek – 2012-01-21 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2006/061A.HTM.
  3. Meridian - 2013-05-07 - http://www.russianspaceweb.com/meridian.html.
  4. Новый спутник НПО ПМ "Меридиан" дополнит систему связи - 2006-12-25 - http://www.iss-reshetnev.ru/?cid=news&nid=100.
  5. Soyuz 2-1a launches with Russian Meridian 4 military satellite - 2011-05-04 - http://www.nasaspaceflight.com/2011/05/soyuz-2-1a-russian-meridian-4-military-satellite/.
  6. Satellite Catalog - https://beta.space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2013-11-15       © Jan Sedláček