2006-059


2006-12-18, 06:32 UT; Tanegashima Space Center, Yoshinobu; H-2A 204, F-11

2006-059A
SSC 29656
Kiku 8   (きく8号) Japonsko
ETS-8   (Engineering Test Satellite)   předstartovní označení
Experimentální stacionární telekomunikační družice.
Družici pro JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) postavila firma Mitsubishi Electric Corp., Tokio, na základě typu DS-2000; telekomunikační aparaturu dodala americká firma L-3 Communications Corp., New York.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti asi 5800 kg (na stacionární dráze 2900 kg) má tvar kvádru o rozměrech 235x245x730  s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 40 m dodávajících 7.5 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjejících palubní NiH2 baterie s kapacitou 100 Ah. Vysílání probíhá prostřednictvím dvou eliptických antén LDR (Large-scale Deployable Reflector) o rozměrech 19.2x16.7 m, každá se skládá ze 14 šestiúhelníkových segmentů. Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena motorem AKE (Apogee Kick Engine) o tahu 500 N, pro korekce dráhy slouží 12 motorů o tahu po 20 N a dva xenonové iontové motory, každý s tahem 20 mN.
Družice nese
- komunikační aparaturu pro pásma Ka a S pro zajištění hovorů mezi mobilními pojítky a pro přenos dat;
- dvoje přesné cesiové hodiny pro navigační experimenty sloužící ke zpřesnění systému GPS;
- soustavu koutových odražečů LRRA (Laser Retrorefflector Array) - 36 odražečů je umístěno na ploše 26x30 cm.
Plánovaná poloha na dráze je nad 146° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je 10 roků. [1],[2],[3],[4],[5]
Parametry dráhy:
2006-12-18.52 28.38° 636.12 min 250 - 35997 km
2006-12-19.40 16.80° 711.63 min 4057 - 35994 km
2006-12-23.89 1.04° 1438.52 min 35801 - 35867 km
2010-01-01.67 0.02° 1436.12 min 35768 - 35806 km nad 146.0° v.d.
2013-11-09.24 3.07° 1436.14 min 35765 - 35810 km nad 145.7° v.d.
2016-01-01.49 4.60° 1436.06 min 35762 - 35810 km nad 145.7° v.d.
2017-01-10.69 5.32° 1454.78 min 36103 - 36200 km

Události:
2006-12-18 06:32 UT: Vzlet.
07:00 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2]
2006-12-24 Družice dosáhla předběžnou stacionární dráhu. [2]
2006-12-26 Na druhý pokus se podařilo rozložení eliptických antén. [2]
2007-01-08 Byly zahájeny provozní zkoušky aparatury. [2]
2007-05-09 Družice byla zařazena do běžného provozu. [1]
2017-01-10 Družice byla vyřazena z provozu.
2006-059B
SSC 29657
horní stupeň rakety   Japonsko
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso má průměr 400 cm a délku 11 m. [1]
Parametry dráhy:
2006-12-20.20 28.52° 609.85 min 268 - 34618 km
2013-11-11.99 28.60° 343.24 min 199 - 19523 km

Události:
2006-12-18 06:32 UT: Vzlet.
07:00 UT: Oddělení družice. [2]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2006-059A – Kiku-8 / A. Vítek – 2011-12-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2006/059A.HTM.
  3. 技術試験衛星Ⅷ型(ETS-Ⅷ) 「きく8号」の定常段階移行について [Gijutsu shiken eisei Ⅷ-gata (ETS - Ⅷ) 'kiku 8-go' no teijo dankai iko ni tsuite] - 2007-05-09 - http://www.jaxa.jp/press/2007/05/20070509_sac_kiku8.pdf.
  4. ETS 8 (Kiku 8) - 2013-06-22 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ets-8.htm.
  5. ETS-VIII - [2013-11-12] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/e/ets-viii.
Poslední aktualizace: 2017-01-16       © Jan Sedláček
TOPlist