2006-055


2006-12-10, 01:47:34.973 UT; Cape Canaveral, LC-39B; Discovery, OV-103

2006-055A
SSC 29647
STS 116   (Space Transportation System) USA
Discovery F-33  
ISS-12A.1   (International Space Station 10 America)
Shuttle Mission 117  
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o vzletové hmotnosti 120 413 kg výr. č. OV-103 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m a má křídla o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3x5.2x4.0 m uzavřený dvěma dveřmi, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V nákladovém prostoru je dálkový manipulátor RMS (Remote Manipulator System) a nádrže s kyslíkem, vodíkem a tři palivové články o výkonu 7 kW. V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) číslo 2050, 2054 a 2058, každý o tahu 2.1 MN. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
Raketoplán v nákladovém prostoru nese
- modul Spacehab LSM (Logistics Single Modul) o hmotnosti 5399 kg s náhradními díly, aparaturou pro experimenty, filtry, elektronikou a dalším zařízením;
- rozvodnou jednotku SPDU (Shuttle Power Distribution Unit);
- příhradovou konstrukci ITS-P5 (Integrated Truss Structure);
- integrovaný nosič nákladu o hmotnosti 2492 kg (náklad 839 ), včetně družic MARSCom, MEPSI a ANDE.
Hlavním úkolem letu je instalace nosníku ITS-P5 a propojení elektrického systému amerického segmentu. [1], [2],[3]
Posádka:
Mark Lewis Polansky NASA, USA 2. let
William Anthony Oefelein NASA, USA 1. let
Nicholas James MacDonald Patrick NASA, USA 1. let
Robert Lee Curbeam NASA, USA 3. let
Arne Christer Fuglesang ESA, Švédsko 1. let
Joan Elizabeth Higginbothamová NASA, USA 1. let
Sunita Lyn Williamsová NASA, USA 1. let jen ze Země na ISS  
Thomas Arthur Reiter ESA, Německo jen z ISS na Zem      

Parametry dráhy:
2006-12-10.10 51.63° 89.26 min 225 - 251 km
2006-12-10.27 51.64° 90.35 min 247 - 336 km
2006-12-11.15 51.64° 90.95 min 298 - 344 km
2006-12-20.10 51.64° 91.06 min 316 - 337 km

Události:
2005-02-09 NASA jmenoval posádku pro tento let. [2]
2006-12-07 Start byl v čase T-5 min. odložen o dva dny pro nepříznivé počasí. [3],[4]
2006-12-10 01:47:35 UT: Vzlet.
02:26 UT: Navedení na základní dráhu. [2],[3]
2006-12-11 00:12 UT: Zahájení kontroly stavu náběžných hran křídel a dlaždic tepelné ochrany.
17:03 UT: Zahájení setkávacího manévru.
21:53 UT: Zahájení snímkování raketoplánu z paluby ISS pro kontrolu stavu tepelné ochrany.
~22:37 UT: Raketoplán se pevně připojil k tunelu PMA-2 modulu Destiny.
~23:50 UT: Otevření průlezů a přestup posádky z raketoplánu do ISS. [2],[3]
2006-12-19 po 19:00 UT: Přestup posádky z ISS do raketoplánu.
~19:30 UT: Uzavření průlezů mezi raketoplánem a stanicí.
22:10 UT: Odpojení raketoplánu od tunelu PMA-2.
22:59 a 23:40 UT: Dva úhybné manévry, které navedla raketoplán do bezpečné vzdálenosti. [2],[3]
2006-12-20 Kontrola stavu dlaždic tepelné ochrany a náběžných hran křídel.
Příprava posádky a raketoplánu na návrat na Zemi. [2],[3]
2006-12-21 00:20 UT: Vypuštění družice MEPSI.
01:56 UT: Vypuštění studentské družice VOR.
18:19 UT: Vypuštění družic ANDE. [2],[3]
2006-12-22 15:48 UT: Zahájeny závěrečné přípravy na přistání.
17:29 UT: Uzavřeny dveře nákladového prostoru.
19:04 UT: Pro nepříznivé počasí odvoláno přistání na Floridě na 202. obletu.
20:54 UT: Posádka dostala povolení přistán na letiště Kennedyho kosmického střediska na Floridě (SLF).
21:26:10 UT: Zahájení brzdicího manévru; motory pracovaly 197 s a snížily rychlost o 99.4 m/s.
22:00:03 UT: Raketoplán vstoupil ve výšce 121 km do atmosféry.
22:32:00 UT: Raketoplán se dotkl přistávací dráhy č. 15 SLF.
22:32:52 UT: Raketoplán se zastavil; délka trvání mise byla 12.86 dne. [2],[3]
2006-055B
SSC 29660
MEPSI   (MEMS Picosat Inspector) USA
MEPSI-2A/2B   (MEMS Picosat Inspector; Micro-Electromechanical System-Based Pico Satellite Inspector)
Technologická družice.
Družici pro DARPA (Defense Advanced Research Project Agency), Arlington, postavila firma The Aerospace Corp., El Segundo.
Částečně stabilizovaná družice o hmotnosti 3.5 kg je tvořena dvěma nanodružicemi typu Cubesat (každá přibližně ve tvaru krychle o rozměrech 10x10x12.5 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie) spojenými lankem dlouhým 15.2 m. Ke stabilizaci se využívají miniaturní silové setrvačníky a gravitační gradient.
Družice nese TV kamery pro sledování jiných těles na oběžné dráze kolem Země.
Předpokládaná aktivní životnost je roků. [1],[5]
Parametry dráhy:
2006-12-21.24 51.64° 90.95 min 311 - 332 km
2007-02-01.38 51.63° 90.37 min 288 - 297 km
2007-02-08.77 51.61° 87.27 min 135 - 144 km

Události:
2006-12-10 01:47:35 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Discovery. [3]
2006-12-21 00:20 UT: Vypuštění družice z nákladového prostoru raketoplánu. [1],[3]
2007-03-08 Přirozený zánik v atmosféře 88 dní po startu. [11]
2006-055C
SSC 29661
RAFT-1   (Radar Fence Transponder) USA
OSCAR 60   (Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio)
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti US Naval Academy, Annapolis.
Družice typu Cubesat o hmotnosti asi 4 kg má tvar krychle o délce hrany 12.7 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajícími průměrně 1 W. Z tělesa družice se vysunují dvě tyčové antény o délce 26.7 cm a jedna drátová anténa dlouhá 116.8 cm. Komunikace s družicí probíhá v pásmu VHF. Stabilizaci družice zajišťují permanentní magnety.
Družice nese
- převaděč pro radioamatérská hlasová spojení;
- syntetizátor řeči pro převod zaslaných textových zpráv;
- prototyp radiolokačního odpovídače.
Předpokládaná životnost družice je 6.5 měsíce. [1],[6],[10]
Parametry dráhy:
2006-12-21.17 51.65° 90.98 min 313 - 332 km
2007-02-08.90 51.64° 90.71 min 303 - 316 km
2007-04-02.22 51.64° 90.25 min 278 - 295 km
2007-05-30.06 51.62° 87.16 min 129 - 139 km

Události:
2006-07.17 Družice byla dopravena na Floridu do Kennedyho kosmického střediska. [10]
2006-12-10 01:47:35 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Discovery. [6]
2006-12-21 01:56 UT: Vypuštění družice z nákladového prostoru raketoplánu. [1],[6]
2007-05-30 Přirozený zánik v atmosféře 171 den po startu. [6],[11]
2006-055D
SSC 29662
MARScom   (Military Affiliate Radio System Communications) USA
NMARS   (Navy Military Affiliate Radio System)
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti US Naval Academy, Annapolis.
Družice typu Cubesat o hmotnosti 3 kg má tvar krychle o délce hrany 12.7 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajícími průměrně 1 W. Z tělesa družice se vysunují dvě tyčové antény o délce 26.7 cm a jedna drátová anténa dlouhá 116.8 cm. Komunikace s družicí probíhá v pásmu VHF.
Družice nese převaděče pro radioamatérská hlasová spojení a dávkový přenos dat.
[1],[7]
Parametry dráhy:
2006-12-21.78 51.64° 91.00 min 313 - 334 km
2007-02-01.59 51.64° 90.72 min 302 - 317 km
2007-04-03.20 51.63° 89.99 min 265 - 282 km
2007-05-06.40 51.61° 87.38 min 142 - 148 km

Události:
2006-12-10 01:47:35 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Discovery. [7]
2006-12-21 01:56 UT: Vypuštění družice z nákladového prostoru raketoplánu. [1],[7]
2007-05-06 Přirozený zánik v atmosféře 147 dní po startu. [7],[11]
2006-055E
SSC 29663
část pouzdra   USA
 
Část pouzdra ICU (Internal Cargo Unit), v němž byla při uvolnění umístěna dvojice družic ANDE.
Těleso má tvar válce o průměru 50 cm.[1]
Parametry dráhy:
2006-12-22.25 51.64° 91.02 min 312 - 336 km
2007-04-17.81 51.64° 87.55 min 151 - 154 km

Události:
2006-12-10 01:47:35 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Discovery. [1]
2006-12-21 18:22:47 UT: Vypuštění pouzdra s družicemi z nákladového prostoru raketoplánu.
18:23:29 UT: Rozdělení ICU na dvě části. [1]
2007-04-18 Přirozený zánik v atmosféře 129 dní po startu. [11]
2006-055F
SSC 29664
ANDE MAA Sphere 1   (Atmosphere Neutral Density Experiment Mock ANDE Active) USA
ANDE-1   (Atmosphere Neutral Density Experiment)
OSCAR 61   (Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio)
NO-61   (Navy OSCAR)
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti US Naval Academy, Annapolis.
Družice o hmotnosti 52.0 kg má tvar koule o průměru 48.3 cm; obě poloukoule jsou vzájmně elektricky izolovány a tvoří antény vysílačů. Na povrchu pláště jsou instalovány koutové odrážeče a 6 optických majáků. Elektrickou energii dodávají pouze tři Li-ion baterie.
Družice nese dva telemetrické systémy, které vysílají jednosekundové relace každých 15 s (systém A), nebo 60 s (systém B).
Předpokládaná doba aktivní životnosti je 1.5 roku. [1],[9]
Parametry dráhy:
2006-12-22.98 51.64° 91.02 min 313 - 336 km
2007-12-22.58 51.63° 90.14 min 275 - 288 km
2008-05-25.34 51.61° 87.09 min 124 - 136 km

Události:
2006-12-10 01:47:35 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Discovery. [9]
2006-12-21 18:22:47 UT: Vypuštění družice z nákladového prostoru raketoplánu. [1],[9]
2006-12-22 Uvolnění z pouzdra ICU k samostatnému letu. [1],[9]
2008-05-25 ~11:19 UT: Přirozený zánik v atmosféře 532 dní (1.46 roku) po startu. [9],[11]
2006-055G
SSC 29665
část pouzdra   USA
 
Část pouzdra ICU (Internal Cargo Unit), v němž byla při uvolnění umístěna dvojice družic ANDE.
Těleso má tvar válce o průměru 50 cm.[1]
Parametry dráhy:
2006-12-22.98 51.64° 91.02 min 312 - 336 km
2007-02-09.47 51.62° 87.62 min 155 - 158 km

Události:
2006-12-10 01:47:35 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Discovery. [1]
2006-12-21 18:22:47 UT: Vypuštění pouzdra s družicemi z nákladového prostoru raketoplánu.
18:23:29 UT: Rozdělení ICU na dvě části. [1]
2007-02-09 Přirozený zánik v atmosféře 61 den po startu. [11]
2006-055H
SSC 29666
blok elektroniky   USA
 
Blok elektroniky pouzdra ICU (Internal Cargo Unit), v němž byla umístěna dvojice družic ANDE.
Těleso má tvar disku o průměru 50 cm.[1]
Parametry dráhy:
2006-12-22.98 51.64° 91.02 min 312 - 336 km
2007-04-24.28 51.60° 87.70 min 158 - 162 km

Události:
2006-12-10 01:47:35 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Discovery. [1]
2006-12-21 18:22:47 UT: Vypuštění pouzdra s družicemi z nákladového prostoru raketoplánu.
18:23:29 UT: Oddělení od pouzdra ICU. [1]
2007-04-24 Přirozený zánik v atmosféře 135 dní po startu. [11]
2006-055J
SSC 29667
ANDE FCal Sphere 1   (Atmosphere Neutral Density Experiment Fence Calibration) USA
ANDE-2   (Atmosphere Neutral Density Experiment)
NRL OSCAR 62   (Naval Research Laboratory Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio)
NO-62   (NRL OSCAR)
Studentská technologická družice.
Družici postavila Naval Research Laboratory, Washington, a provozují ji studenti US Naval Academy, Annapolis.
Družice o hmotnosti 62.7 kg má tvar koule o průměru 48.3 cm; obě poloukoule jsou vzájmně elektricky izolovány a tvoří antény vysílačů. Na povrchu pláště jsou instalovány koutové odrážeče. Elektrickou energii dodávají pouze Li-ion baterie.
Družice nese telemetrický vysílač pracující v pásmu UHF, který vysílá krátké relace jednou za 2 minuty, a syntetizátor řeči pro převod zaslaných textových zpráv.
Předpokládaná doba aktivní životnosti je 1.5 roku. [1],[8]
Parametry dráhy:
2006-12-22.92 51.63° 91.03 min 313 - 337 km
2007-06-15.86 51.63° 90.47 min 290 - 305 km
2007-12-25.17 51.62° 87.19 min 133 - 137 km

Události:
2006-12-10 01:47:35 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Discovery. [8]
2006-12-21 18:22:47 UT: Vypuštění družice z nákladového prostoru raketoplánu.
18:23:35 UT: Uvolnění z pouzdra ICU k samostatnému letu. [1],[8]
2007-12-25 Přirozený zánik v atmosféře 380 dní (1.04 roku) po startu. [8],[11]
Zdroje informací:
 1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
 2. A. Vítek: STS-116/ISS-12A.1. Vesmírní elektrikáři; Letectví a kosmonautika, ročník 2007, číslo 2 a 3.
 3. 2006-055A – STS 116 / A. Vítek – 2009-04-26 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2006/055A.HTM.
 4. STS-116 MISSION ARCHIVE (FINAL) - 2006-12-22 - http://www.cbsnews.com/network/news/space/116/STS-116_Archive.html.
 5. 2006-055B – MEPSI-2A/2B / A. Vítek – 2007-03-25 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2006/055B.HTM.
 6. 2006-055C – RAFT-1 / A. Vítek – 2007-06-29 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2006/055C.HTM.
 7. 2006-055D – NMARS / A. Vítek – 2007-05-21 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2006/055D.HTM.
 8. 2006-055F – ANDE-2 / A. Vítek – 2008-01-30 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2006/055F.HTM.
 9. 2006-055J – ANDE-1 / A. Vítek – 2007-03-25 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2006/055J.HTM.
 10. RAFT Satellite Project - [2013-11-24] - http://www.usna.edu/Users/aero/bruninga/raft.html.
 11. Satellite Catalog - https://beta.space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2013-11-25       © Jan Sedláček