2007-047


2007-10-17, 12:23:00.258 UT; Cape Canaveral, LC-17A; Delta-2 7925-9.5, D328

2007-047A
SSC 32260
USA 196   USA
Navstar 60   (Navigation Signal Timing And Ranging)
GPS 2R-17 (M4)   (Global Positioning System 2R-17 Modernized)
SVN-55   (Space Vehicle Number)
Vojenská navigační družice.
Družici pro US Air Force postavila firma Lockheed Martin Missile & Space, Valley Forge, na základě typu AS-4000; elektroniku vyrobila firma ITT Industries, Space Systems Div., Clifton.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 2064 kg (prázdná hmotnost 1075 kg) má tvar hranolu o rozměrech 152x193x191 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 11.6 m. Sluneční baterie dodává 1.13 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjí dvě palubní NiH2 baterie. Navigační signály jsou vysílány v pásmu L prostřednictvím elektronicky řízené antény, telemetrie a povelový systém pracují v pásmu S. Pro dosažení pracovní dráhy je opatřena motorem Star-37FM.
Družice nese cesiové a rubidiové hodiny, navigační systém odolný vnějšímu rušení.
V provozu nahradí družici USA 96 (1993-068A, 22877); předpokládaná aktivní životnost je 10 roků. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2007-10-17.56 39.98° 355.08 min 203 - 20261 km
2007-11-11.08 54.86° 717.93 min 20149 - 20213 km
2010-12-30.83 54.52° 718.06 min 20098 - 20270 km
2013-10-29.66 53.81° 717.94 min 20028 - 20335 km

Události:
2007-10-17 12:23:00 UT: Vzlet.
13:31:15 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2]
2007-047B
SSC 32261
třetí stupeň rakety   USA
PAM-D   (Payload Assist Module)
Stupeň vyrobila firma McDonnell Douglas Astronautics Co., Huntington Beach.
Stupeň o prázdné hmotnosti 205 kg je vybaven motorem Star-48B s tahem 67.16 kN. Válcovité těleso má průměr 150 cm a délku 229 cm. [1]
Parametry dráhy:
2007-10-17.56 39.93° 356.67 min 203 - 20359 km
2013-10-29.97 39.83° 230.14 min 193 - 11931 km

Události:
2007-10-17 12:23:00 UT: Vzlet.
13:31:15 UT: Oddělení družice. [2]
2007-047C
SSC 32262
druhý stupeň rakety   USA
Centaur  
Válcovité těleso stupně má hmotnost 919 kg, průměr 244 cm a délku 588 cm. [1]
Parametry dráhy:
2007-10-17.90 32.63° 99.05 min 198 - 1228 km
2008-04-30.48 32.59° 87.18 min 123 -   146 km

Události:
2007-10-17 12:23:00 UT: Vzlet. [2]
2008-04-30 Přirozený zánik v atmosféře po 196 dnech letu. [4]
2007-047D
SSC 35568
fragment rakety   USA
 
Fragment zaregistrovaný v červenci 2009.
Parametry dráhy:
2012-11-21.51 39.98° 309.62 min 233 - 17332 km

Události:
2007-10-17 12:23:00 UT: Vzlet. [2]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2007-047A – USA 196 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2007/047A.HTM.
  3. GPS-2RM (Navstar-2RM) - 2013-08-15 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/navstar-2rm.htm.
  4. Satellite Catalog - https://beta.space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2013-10-31       © Jan Sedláček