2007-039


2007-09-14, 01:31:01 UT; Tanegashima Space Center, Yoshinobu; H-2A model 2022, F-13

2007-039A
SSC 32054
Kaguja   (かぐや) Japonsko
SELENE   (Selenological and Engineering Explorer)
セレーネ   [serene]
Měsíční sonda.
Sondu pro japonskou kosmickou agenturu JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) postavila firma NEC Toshiba Space Systems Corp., Tokio.
Tříose stabilizovaná měsíční družice o vzletové hmotnosti 2885 kg (prázdná 1984 kg) má tvar čtyřbokého hranolu o rozměrech 210x210x480 cm s připojeným třídílným panelem sluneční baterie dodávajícím 3.5 kW a dobíjejícím čtyři palubní NiH2 akumulátory, každý s kapacitou 35 Ah. Získaná data jsou ukládána do palubní paměti s kapacitou 10 Gbyte a předávána na Zemi buď v pásmu X (rychlostí až 10 Mbit/s) nebo v pásmu S (rychlostí do 2 kbit/s). Orientační a stabilizační systém obsahují čtyři sluneční čidla, dvě inerciální plošiny, dva sledovače hvězd, čtyři silové setrvačníky a 20 motorků (12 s tahem po 20 N, 8 s tahem po 1 N). Pro korekce dráhy a navedení na selenocentrickou dráhu je družice vybavena motorem s tahem 500 N.
Družice nese:
- rentgenový spektrometr XRS (X-Ray Spectrometer) pro studium chemického složení měsíčního povrchu;
- gama spektrometr GRS (Gamma Ray Spectrometer) pro stanovení obsahu přirozeně radioaktivních prvků;
- kameru MI (Multi-band Imager) pro snímkování Měsíce v devíti spektrálních pásmech;
- kameru TC (Terrain Camera) pro snímkování povrchu s rozlišením 10 m;
- vysocerozlišující kameru HDTV pro pořizování snímků Měsíce a Země;
- spektrometr SP (Spectral Profiler) pro zjišťování mineralogického složení měsíčních hornin;
- radiolokátor LRS (Lunar Radar Sounder) pro podpovrchovou sondáž;
- laserový výškoměr LALT (Laser Altimeter);
- magnetometr LMAG (Lunar Magnetometer);
- spektrometr CPS (Charged Particle Spectrometer) pro sledování nabitých částic a kosmického záření;
- aparaturu PACE (Plasma Energy Angle and Composition Experiment) pro mapování nízkoenergetických částic v okolí Měsíce;
- aparaturu RS (Radio Science) pro výzkum měsíční ionosféry;
- přístroj UPI (Upper-atmosphere and Plasma Imager);
- dva subsatelity (RSat a VRad), které se oddělují na selenocentrické dráze.
Předpokládaná aktivní životnost na selenocentrické dráze je 1 rok. [1],[4],[5]
Parametry dráhy:
2007-09-14.09 29.9°   281 - 232 805 km
2007-09-16.0 7177      min 956 - 232 782 km
2007-10-03.89 ~90°     57642      min 101 -   11 741 km selenocentrická dráha
2007-10-30.0 ~90°     117.86 min 100 -        100 km plánovaná selenocentrická dráha

Události:
2007-09-13 Nosná raketa se sondou byla vyvezena na startovní plošinu. [6]
2007-09-14 01:31:01 UT: Vzlet.
02:16:35 UT: Navedení na protáhlou eliptickou dráhu a oddělení sondy od horního stupně. [1],[6]
02:44 UT: Odklopení panelu sluneční baterie. [6]
2007-09-16 23:00 UT: Korekce letové dráhy. [1]
2007-09-19 19:59 UT: Korekce letové dráhy. [6]
2007-10-03 21:20 UT: Navedení na selenocentrickou dráhu. [1]
2007-10-09 00:36 UT: Oddělení družice RSat. [1],[6]
2007-10-12 04:28 UT: Oddělení družice VSat. [1],[6]
2007-12-21 Zahájena vědecká měření. [1]
2009-06-10 20:09 UT: Sonda dopadla na měsíční povrch (65.5° j.š., 80.4° v.d.); doba letu 635.70 dne (1.74 roku). [1],[6]
2007-039B
SSC 32055
Okina   (おきな) Japonsko
RSat   (Relay Satellite)
Měsíční družice.
Sondu pro japonskou kosmickou agenturu JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) postavila firma NEC Toshiba Space Systems Corp., Tokio.
Měsíční družice o vzletové hmotnosti 45 kg má tvar osmibokého hranolu o rozměrech 100x100x65 cm s boky pokrytými články sluneční baterie. Družice se odděluje po dosažení selenocentrické dráhy od družice Kaguja.
Družice nese aparaturu k retranslaci signálu mezi pozemními stanicemi a družicí Kaguja. [2],[5]
Parametry dráhy:
2007-10-30.0 ~90° 244.3 min 100 - 2400 km plánovaná selenocentrická dráha

Události:
2007-09-14 01:31:01 UT: Vzlet. [2],[6]
2007-10-09 00:36 UT: Oddělení družice od družice Kaguja. [6]
2009-02-12 10:46 UT: Sonda dopadla na měsíční povrch (28.2° s.š., 161.1° z.d.); doba letu 517.39 dne (1.42 roku). [7]
2007-039C
SSC 32056
Ouna   (おうな) Japonsko
VRAD   (VLBI RADio source)
Měsíční družice.
Sondu pro japonskou kosmickou agenturu JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) postavila firma NEC Toshiba Space Systems Corp., Tokio.
Měsíční družice o vzletové hmotnosti 45 kg má tvar osmibokého hranolu o rozměrech 100x100x65 cm s boky pokrytými články sluneční baterie dodávající 70 W. Družice se odděluje po dosažení selenocentrické dráhy od družice Kaguja.
Družice nese aparaturu k čtyřcestnému dopplerovskému měření poruch dráhy. [3],[5]
Parametry dráhy:
2007-10-30.0 ~90° 153.1 min 100 - 800 km plánovaná selenocentrická dráha

Události:
2007-09-14 01:31:01 UT: Vzlet. [3],[6]
2007-10-12 Oddělení družice od družice Kaguja. [6]
2007-039D
SSC 32057
horní stupeň rakety   Japonsko
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 3100 kg má průměr 400 cm a délku 920 cm.
Parametry dráhy:
2007-09-16.0 30° 7200 min 1000 - 232 000 km přibližné parametry

Události:
2007-09-13 Nosná raketa se sondou byla vyvezena na startovní plošinu. [6]
2007-09-14 01:31:01 UT: Vzlet. [1],[6]
Zdroje informací:
  1. 2007-039A – Kaguja / A. Vítek – 2009-06-13 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2007/039A.HTM.
  2. 2007-039B – Okina / A. Vítek – 2009-04-03 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2007/039B.HTM.
  3. 2007-039C – Ouna / A. Vítek – 2008-01-04 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2007/039C.HTM.
  4. (lek): Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2007, číslo 11, s. 53.
  5. SELENE: SELenological and ENgineering Explorer "KAGUYA" - 2008 - http://www.selene.jaxa.jp/en/document/pdf/sat16.pdf.
  6. Kaguya - 2007-10-10 - http://spaceprobes.kosmo.cz/index.php?cid=136.
  7. 月周回衛星「かぐや(SELENE)」の 状況について [Tsuki shūkai eisei 'kagu ya ( Serēne )' No jōkyō ni tsuite] - 2009-02-18 - http://www.jaxa.jp/press/2009/02/20090218_sac_kaguya.pdf.
Poslední aktualizace: 2014-04-13       © Jan Sedláček