2007-037


2007-09-02, 12:50 UT; Satish Dhawan Space Centre, LC 2; GSLV, F-04

2007-037A
SSC 32050
INSAT-4CR   (Indian National Satellite) Indie
 
Stacionární telekomunikační družice.
Družici postavila na základě platformy I-2K a provozuje ji Indian Space Research Organization (ISRO), Bengalúr.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 2130 kg (prázdná 941 kg) má tvar kvádru o rozměrech 165x153x240 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 9.5 m dodávajících 2.87 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjejících dvě NiH2 baterie každá s kapacitou 70 Ah. Družice je opatřena dvěma parabolickými anténami: první má průměr 140 cm a je určena pro příjem, druhá má průměr 220 cm a slouží pro vysílání. Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena motorem LAM o tahu 440 N; pro drobné korekce se využívá systém 12 motorů o tahu 10 N a 12 motorů o tahu 22 N.
Družice nese 12 transpondérů pro pásmo Ku.
Plánovaná poloha na dráze je nad 74° v.d. (náhrada za ztracený INSAT-4C - červenec 2006 havárie nosiče GSLV F-02); předpokládaná aktivní životnost je 10 roků.
Parametry dráhy:
2007-09-02.77 15.78° 554.43 min 169 - 31786 km
2007-09-03.92 11.03° 684.38 min 2981 - 35713 km
2007-09-05.00 3.24° 952.46 min 15993 - 35384 km
2007-09-06.31 0.26° 1340.93 min 32579 - 35226 km
2007-09-15.73 0.14° 1436.07 min 35769 - 35803 km nad 74.0° v.d.
2011-03-16.31 0.01° 1436.08 min 35767 - 35806 km nad 73.9° v.d.
2013-10-20.80 0.08° 1436.09 min 35771 - 35802 km nad 74.0° v.d.

Události:
2007-09-02 12:50 UT: Vzlet s dvouhodinovým zpožděním způsobeným technickou závadou. [4]
13:07 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety na nižší než plánované dráze. [1],[4]
2007-říjen Družice byla prohlášena za provozuschopnou. [5]
2007-037B
SSC 32051
horní stupeň rakety   Indie
 
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2500 kg má průměr 280 cm a délku 870 cm.
Parametry dráhy:
2007-09-02.77 15.77° 555.07 min 174 - 31815 km
2011-02-06.78 15.90° 94.25 min 112 -     852 km

Události:
2007-09-02 12:50 UT: Vzlet s dvouhodinovým zpožděním způsobeným technickou závadou. [4]
13:07 UT: Oddělení družice. [1],[4]
2011-02-08 Přirozený zánik v atmosféře po 1255 dnech letu (3.44 roku). [6]
Zdroje informací:
  1. 2007-037A – INSAT-4CR / A. Vítek – 2011-12-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2007/037A.HTM.
  2. INSAT-4CR - 2013-06-20 - http://isrohq.vssc.gov.in/isr0dem0v2/index.php/satellite/communication?id=215.
  3. (lek): Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2007, číslo 11, s. 53.
  4. India's large satellite launcher returns to flight - 2007-09-02 - http://www.spaceflightnow.com/news/n0709/02insat4cr/.
  5. ISRO refutes INSAT 'vanishing' story - 2007-12-15 - http://www.hindustantimes.com/india-news/bangalore/isro-refutes-insat-vanishing-story/article1-263347.aspx.
  6. Satellite Catalog - https://beta.space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2013-10-24       © Jan Sedláček