2007-034


2007-08-04, 09:26:34.596 UT; Cape Canaveral, SLC-17A; Delta 7925-9.5, 325

2007-034A
SSC 32003
Phoenix   USA
 
Sonda pro průzkum Marsu.
Sondu pro NASA, Washington, postavila firma Lockheed MArtin Space Systems Co., Denver.
Tříose stabilizovaná sonda o startovní hmotnosti 670 kg má při přeletu k Marsu přibližný tvar válce o průměru 264 cm a výšce 174 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie. Pro keorekce dráhy a orientaci sondy jsou nainstalovány čtyři motory o tahu 4.4 N, a čtyři motory s tahem 15.6 N; na spodní části přistávacího modulu je dalších 12 motorů každý o tahu 293 N pro zajištění přistávacího manévru. Hlavní částí sondy je přistávací část o hmotnosti 350 kg, která je umístěna mezi dvěma nízkými kužely - jeden tvoří ablativní štít pro bezpečný průlet marsovskou atmosférou, druhý je ochranný. Vlastní přistávací část je nepravidelného tvaru s nosným panelem o průměru 150 cm a třemi výklopnými přistávacími nožkami. Elektrickou energii získávají fotovoltaické články umístěné na desitiúhelníkovém panelu s plochou 420 cm2. Výška modulu po přistání, včetně 120 cm vysokého stožáru s meteorologickými čidly, je 220 cm.
Přistávací modul nese:
- robotickou paži pro odběr vzorků půdy;
- stereoskopickou TV kameru umístěnou na stěžni asi 200 cm nad terénem;
- aparaturu MECA (Microscopic, Electrochemistry and Conductivity Analyzer) pro rozbory vzorků půdy;
- soupravu meteorologických přístrojů (termočlánek, tlakoměr, měřič rychlosti a směru větru, lasorový lokátor pro sledování ledových a prachových částic v ovzduší;
- kameru MARDI (Mars Descent Imager) pro sledování přistávací operace (nepoužita).
Předpokládaná aktivní životnost na povrchu Marsu je 92 dní.
Parametry dráhy:
2007-08-04.44 28.49° 148.41 min 164 - 5651 km přechodová dráha
2007-08-06 3.4°   554.90 dne 0.975 - 1.668 AU přeletová heliocentrická dráha

Události:
2007-08-04 09:26:34 UT: Vzlet.
10:46:09 UT: Navedení na únikovou dráhu.
10:51:04 UT: Oddělení od třetího stupně nosné rakety. [1]
2007-08-10 Provedena korekce letové dráhy TCM-1. [1]
2008-05-25 23:23:40 UT: Oddělení přistávací části od služebního modulu.
23:31:13 UT: Vstup do atmosféry Marsu ve výšce 125 km při rychlosti 5.6 km/s.
23:38:24 UT: Přistání v oblasti Vastitas Borealis (blízko pahorkatiny Scandia) v místě o aerografických souřadnicích 68.22° s.š. a 234.3° v.d. [1]
2008-10-30 Sonda odeslala poslední krátkou relaci (pracovala 154 solů; plán byl 90 solů). [1]
2008-11-10 Mise byla oficiálně ukončena. [1]
2010-květen NASA uskutečnil několik pokusů o opětovné navázání spojení se sondou; neúspěšně. [4]
2007-034B
SSC 32004
třetí stupeň rakety   USA
Star 48B  
Třetí stupeň nosné rakety, který vynesl sondu Phoenix na přeletovou heliocentickou dráhu.
Parametry dráhy:
2007-08-06 3.4°   554.90 dne 0.975 - 1.668 AU heliocentrická dráha

Události:
2007-08-04 09:26:34 UT: Vzlet.
10:46:09 UT: Navedení na únikovou dráhu.
10:51:04 UT: Oddělení sondy. [1]
2007-034C
SSC 32007
druhý stupeň rakety   USA
Centaur  
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 919 kg má průměr 244 cm a délku 588 cm.
Parametry dráhy:
2007-08-04.44 28.49° 148.32 min 163 - 5643 km
2010-06-06.55 25.81° 87.73 min 127 -   198 km

Události:
2007-08-04 09:26:34 UT: Vzlet. [1]
2010-06-06 Přirozený zánik v atmosféře po 1037 dnech (2.84 roku) letu. [5]
Zdroje informací:
  1. 2007-034A – Phoenix / A. Vítek – 2010-01-23 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2007/034A.HTM.
  2. Phoenix Mars Mission - [2013] - http://phoenix.lpl.arizona.edu/index.php.
  3. (lek): Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2007, číslo 10, s. 46.
  4. Phoenix Mars Lander is Silent, New Image Shows Damage - 2010-05-24 - http://www.nasa.gov/mission_pages/phoenix/news/phx20100524.html#.UmToVfnxrIs.
  5. Satellite Catalog - https://beta.space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2013-10-22       © Jan Sedláček