2013-049


2013-09-14, 05:00 UT; Uchinoura Space Center; Epsilon-1

2013-049A
SSC 39253
SPRINT-A   (Spectroscopic Planet Observatory for Recognition of Interaction of Atmosphere) Japonsko
惑星分光観測衛星   [wakusei bunkou kansoku eisei]
Hisaki   po navedení na základní dráhu
Astronomická družice pro dálkové pozorování Venuše, Marsu a Jupitera.
Družici postavila podle typu Nextar NX-300L a provozuje ji Japonská kosmická agentura JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency).
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 348 kg má přibližně tvar krychle o délce hrany 100 cm, z jejíž horní podstavy vychází zužující se konstrukce s objektivem dalekohledu (celková výška družice je asi 400 cm); k protilehlým bočním stěnám základního tělesa jsou otočně připojeny dva dvoudílné panely sluneční baterie o rozpětí 700 cm dodávající přibližně 900 W.
Družice nese:
- ultrafialový spektrometr EUV (Extreme ultraviolet spectroscope);
- zobrazovací spektrometr.
Plánovaná doba základní mise je 1 rok.
Parametry dráhy:
2013-09-14.48 29.75° 102.80 min 809 - 974 km
2013-09-19.40 29.72° 106.27 min 952 - 1155 km

Události:
2013-08-08 Start byl odložen z 2013-08-22 na 2013-08-27 pro závadu pozemního zařízení. [1]
2013-08-27 Vzlet plánovaný na 04:45 UT se nezdařil a start byl odložen minimálně o 24 hodiny. [5], [6]
2013-09-09 JAXA oznámila nový termín startu - 2013-09-14. [7]
2013-09-14 05:00 UT: Vzlet.
06:01:39 UT: Oddělení družice od horního stupně.
06:45 UT: Bylo potvrzeno úspěšné vyklopení panelů sluneční baterie. [8]
2013-049B
SSC 39254
čtvrtý stupeň rakety   Japonsko
PBS   (Post-Boost Stage)
Restartovatelným kapalinovým motorem s tahem 400 N poháněný čtvrtý stupeň nosné rakety o hmotnosti pod 200 kg. Válcové těleso má průměr 120 cm a délku 150 cm. Stupeň nese asi 100 kg paliva v kulových nádržích.
Parametry dráhy:
2013-09-18.96 29.70° 104.72 min 847 - 1116 km

Události:
2013-09-14 05:00 UT: Vzlet.
06:01:39 UT: Oddělení družice. [8]
2013-049C
SSC 39255
třetí stupeň rakety   Japonsko
KM-V2B  
Třetí stupeň nosné rakety o hmotnosti asi 800 kg (včetně paliva 3300 kg) s tahem 99.8 kN (ve vakuu). Válcové těleso má průměr 140 cm a délku 230 cm; na aktivní části letu, doba hoření motoru je 301 s, je stabilizován rotací.
Parametry dráhy:
2013-09-19.50 29.75° 102.80 min 808 - 974 km

Události:
2013-09-14 05:00 UT: Vzlet. [8]
Zdroje informací:
  1. Launch Postponement and Launch Time Change - 2013-08-08 - http://www.jaxa.jp/press/2013/08/20130808_epsilon_e.html.
  2. Spectroscopic Planet Observatory for Recognition of Interaction of Atmosphere – [2013-08-26] - http://www.isas.jaxa.jp/e/enterp/missions/sprint-a/index.shtml.
  3. 惑星分光観測衛星「SPRINT-A」; SPRINT-A: Spectroscopic Planet Observatory for Recognition of Interaction of Atmosphere - [2013-08-26] - http://www.jaxa.jp/pr/brochure/pdf/04/sat35.pdf.
  4. SPRINT A (EXCEED) - 2013-08-21 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/sprint-a.htm.
  5. Japan's Epsilon launch with SPRINT-a scrubbed / W. Graham - 2013-08-27 - http://www.nasaspaceflight.com/2013/08/japans-epsilon-launch-sprint-a/.
  6. Epsilon launch fails - 2013-08-27 - http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/english/news/20130827_34.html.
  7. New Launch Day Information for Epsilon-1 with SPRINT-A Onboard - 2013-09-09 - http://www.jaxa.jp/press/2013/09/20130909_epsilon_e.html.
  8. Launch Result of Epsilon-1 with SPRINT-A aboard - 2013-09-14 - http://www.jaxa.jp/press/2013/09/20130914_epsilon_e.html.
Poslední aktualizace: 2013-09-20       © Jan Sedláček