2008-055


2008-10-29, 16:53:43.093 UT; Xichang Satellite Launch Center, LA-2; CZ-3B, 11

2008-055A
SSC 33414
VeneSat-1   (Venezuela Satélite) Venezuela
Simón Bolívar  
Satélite Simón Bolívar  
Stacionární telekomunikační družice (první venezuelská družice).
Družici pro Venezuelské ministerstvo vědy a techniky postavila čínská firma China Aerospace Science and Technology Corporation na základě typu DFH-4.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 5049 kg má tvar kvádru o rozměrech 360x226x220 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 21.1 m dodávajícími 7.75 kW a čtyřmi parabolickými anténami. Orientaci a stabilizaci zajišťuje systém silových setrvačníků. Pro dosažení pracovní dráhy je družice vybavena vlastním pohonným systémem.
Družice nese 14 transpondérů pro pásmo C, 12 transpondérů pro pásmo Ku a 2 transpondéry pro pásmo Ka.
Plánovaná poloha na dráze je nad 78° z.d.; předpokládaná aktivní životnost je 15 roků.
Parametry dráhy:
2008-10-29.47 24.67° 750.07 min 193 - 41743 km
2008-11-12.57 0.36° 1436.07 min 35784 - 35788 km nad 77.9° z.d.
2011-07-02.44 0.05° 1435.95 min 35781 - 35787 km nad 78.0° z.d.
2013-09-14.52 0.03° 1436.12 min 35781 - 35793 km nad 78.0° z.d.

Události:
2008-10-29 16:53:43 UT: Vzlet.
17:19:28 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [1]
2008-12-10 Byly dokončeny provozní zkoušky systémů družice. [1]
2009-01-10 Družice byla oficiálně předána venezuelské straně. [1]
2008-055B
SSC 33415
horní stupeň rakety   Čína
 
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 3062 kg má průměr 300 cm a délku 12.4 m.
Parametry dráhy:
2008-10-29.47 24.82° 750.52 min 175 - 41782 km
2013-09-14.10 24.18° 549.79 min 211 - 31495 km

Události:
2008-10-29 16:53:43 UT: Vzlet.
17:19:28 UT: Oddělení družice. [1]
Zdroje informací:
  1. 2008-055A – Simón Bolívar / A. Vítek – 2011-12-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2008/055A.HTM.
  2. China launch VENESAT-1 - debut bird for Venezuela - 2008-10-29 - .
  3. (lek): Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2008, číslo 12, s. 48.
Poslední aktualizace: 2013-09-16       © Jan Sedláček