2008-045


2008-09-24, 09:27:59.108 UT; Sea Launch, Odyssey; Zenit-3SL/DM-SL, SL-29/29L

2008-045A
SSC 33376
Galaxy 19   Intelsat
G-19   (Galaxy 19)
Intelsat Americas 9   do 2007-02-01
IA-9   (Intelsat Americas 9) do 2007-02-01
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro společnost Intelsat, Ltd., Pembroke, postavila firma Space Systems/Loral, Palo Alto, na základě platformy LS-1300.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 4690 kg (prázdná hmotnost 1911 kg) má tvar kvádru s připojenými dvěma panely sluneční baterie. Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena vlastním motorem R-4D-11 o tahu 490 N.
Družice nese 24 transpondérů pro pásmo C a 28 transpondérů pro pásmo Ku; současně může pracovat 44 transpondérů.
Plánovaná poloha na dráze je nad 97° z.d. (v provozu nahradí družici Galaxy 25 - 1997-026A, 24812); předpokládaná aktivní životnost je 15 roků.
Parametry dráhy:
2008-09-24.86 0.03° 678.98 min 2781 - 35642 km
2008-09-26.27 0.39° 790.61 min 8271 - 35618 km
2008-09-29.12 0.11° 1348.80 min 32448 - 35672 km
2008-10-02.56 0.08° 1436.45 min 35779 - 35808 km nad 145.3° z.d.
2008-11-17.63 0.00° 1436.32 min 35776 - 35806 km nad 97.1° z.d.
2011-01-02.19 0.01° 1436.09 min 35775 - 35798 km nad 97.1° z.d.
2013-09-05.98 0.02° 1436.09 min 35774 - 35799 km nad 97.0° z.d.

Události:
2008-09-24 09:27:59 UT: Vzlet.
10:31 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [1]
2008-045B
SSC 33377
blok DM-SL   Sea Launch
 
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 2140 kg má délku 622 cm a maximální průměr 370 cm.
Parametry dráhy:
2008-09-24.86 0.04° 676.88 min 2728 - 35590 km
2013-09-05.87 0.73° 676.47 min 2761 - 35536 km

Události:
2008-09-24 09:27:59 UT: Vzlet.
10:31 UT: Oddělení družice na přechodové dráze. [1]
Zdroje informací:
  1. 2008-045A – Galaxy 19 / A. Vítek – 2011-12-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2008/045A.HTM.
  2. Galaxy 19 - 2013-03-22 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/galaxy-19.htm.
Poslední aktualizace: 2013-09-07       © Jan Sedláček