2007-007


2007-03-11, 22:03 UT; Centre Spatial Guayanais, ELA-3; Ariane 5ECA, V-175

2007-007A
SSC 30793
INSAT-4B   (Indian National Satellite) Indie
 
Stacionární telekomunikační družice.
Družici postavila na základě typu ISRO I-3K a provozuje ji Indian Space Research Organization (ISRO), Bengalúr.
Družice o startovní hmotnosti 3028 kg (prázdná 1335 kg) má tvar kvádru o rozměrech 200x177x280 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 15.2 m dodávajících 5.5 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjejících palubní NiH2 baterie s kapacitou 3x70 Ah. Pro vysílání v pásmu C je anténa o průměru 200 cm a pro pásmo Ku anténa o průměru 220 cm. Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena vlastním motorem LAM o tahu 440 N, pro stabilizaci se využívá 16 malých motorků - 8 o tahu 10 N a 8 o tahu 22 N.
Družice nese 12 transpondérů pro pásmo C a 12 transpondérů pro pásmo Ku.
Plánovaná poloha na dráze je nad 93.5° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je 12 roků. [1]
Parametry dráhy:
2007-03-12.16 4.51° 631.87 min 253 - 35774 km
2007-03-13.67 1.15° 921.83 min 14257 - 35737 km
2007-03-14.31 0.19° 1362.12 min 32876 - 35734 km
2007-03-20.00 0.11° 1432.30 min 35700 - 35724 km
2007-03-27.00 0.09° 1436.10 min 35781 - 35791 km nad 93.5° v.d.
2010-01-04.75 0.05° 1436.11 min 35785 - 35789 km nad 93.5° v.d.
2013-09-27.99 0.02° 1436.07 min 35762 - 35810 km nad 93.5° v.d.

Události:
2007-03-10 Plánovaný start byl pro závadu na pozemním zařízení odložen o 24 hodiny.
2007-03-11 22:03 UT: Vzlet. [1]
2007-03-16 Družice dosáhla předběžnou stacionární dráhu. [1]
2010-07-06 V důsledku přerušení dodávky proudu z jednoho panelu sluneční baterie bylo vypnuto 6 transpondérů v pásmu C a 6 transpondérů v pásmu Ku. Závada zřejmě vznikla ve vedení nebo v relé přepínajícím přívod proudu. [4],[3]
2010-říjen Tiskem proběhly informace, že výpadek proudu byl zaviněn internetovým červem Stuxnet. [5]
2007-007B
SSC 30794
Skynet 5A   Velká Británie
 
Vojenská stacionární telekomunikační družice.
Družici pro britské ministerstvo obrany postavila firma EADS Astrium, Stevenage, na základě typu Eurostar E3000S; provozuje ji Paradigm Secure Communications Ltd., Portsmouth.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 4635 kg (prázdná 2170 kg) má tvar kvádru o rozměrech 450x290x370 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 34 m dodávajících 6 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjejících palubní Li-ion baterie. Pro vysílání jsou používány výklapné šroubovicové antény. Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena vlastním motorem LAE (Liquid Apogee Engine).
Družice nese 9 transpondérů pro pásmo UHF a 15 transpondérů pro pásmo SHF pro zajišťování bezpečných hlasových a datových komunikací.
Plánovaná poloha na dráze je nad 1° z.d.; předpokládaná aktivní životnost je 15 roků. [2],[3],[6],[7]
Parametry dráhy:
2007-03-12.16 4.52° 633.52 min 254 - 35857 km
2007-03-12.80 1.15° 921.83 min 14257 - 35737 km
2007-03-27.00 0.13° 1436.10 min 35780 - 35814 km nad 1.1° z.d.
2010-03-08.42 0.05° 1436.07 min 35785 - 35800 km nad 1.1° z.d.
2013-09-26.94 0.07° 1436.06 min 35765 - 35807 km nad 6.1° z.d.

Události:
2007-03-10 Plánovaný start byl pro závadu na pozemním zařízení odložen o 24 hodiny.
2007-03-11 22:03 UT: Vzlet.
22:29 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2]
2007-007C
SSC 30795
horní stupeň rakety   Francie
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 2880 kg má průměr 394 cm a délku 350 cm.
Parametry dráhy:
2007-03-12.18 4.41° 631.32 min 248 - 35751 km
2013-09-28.24 4.44° 602.86 min 267 - 34256 km

Události:
2007-03-11 22:03 UT: Vzlet. [1]
2007-007D
SSC 30796
adaptér Sylda   Francie
 
Adaptér umožňující současné vypuštění dvou družic má tvar dutého válce, hmotnost 517 kg a délku 600 cm.
Parametry dráhy:
2007-03-12.16 4.52° 637.92 min 261 - 36077 km
2013-04-06.73 3.92° 90.37 min 91 -     494 km

Události:
2007-03-11 22:03 UT: Vzlet. [1]
2013-04-06 Přirozený zánik v atmosféře po 2218 dnech letu (6.07 roku).
Zdroje informací:
  1. 2007-007A – INSAT-4B / A. Vítek – 2011-12-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2007/007A.HTM.
  2. 2007-007B – / A. Vítek – - http://www.lib.cas.cz/space.40/2007/007B.HTM.
  3. (lek): Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2007, číslo 5, s. 71.
  4. Glitch in INSAT-4B hits telecasts - 2010-07-10 - http://www.thehindu.com/news/national/article507683.ece.
  5. China hitting India via Net worm? - 2010-10-11 - http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2010-10-11/india/28253255_1_stuxnet-internet-worm-bushehr-nuclear-power-plant-jeffrey-carr.
  6. Skynet 5 - [2013-09-27] - http://www.astrium.eads.net/en/programme2/skynet-5-.html.
  7. UHF-Satcom.com - Skynet 5A UHF/SHF monitoring - 2013-01-14 - http://www.uhf-satcom.com/skynet/.
Poslední aktualizace: 2013-09-30       © Jan Sedláček