2007-004


2007-02-17, 23:01:00.384 UT; Cape Canaveral, SLC-17B; Delta 7925-10, 323

2007-004A
SSC 30580
THEMIS-A   (Time History of Events and Macroscale Interactions during Substorms) USA
Explorer 87  
Vědecká družice pro výzkum ionosféry.
Družici pro NASA postavila firma Swales Aerospace, Beltsville; na přípravě vědeckého vybavení spolupracovala University of Carolina, Berkeley.
Rotací stabilizovaná družice (16 ot./min.) o vzletové hmotnosti 126 kg (prázdná 77 kg) má tvar čtyřbokého hranolu o rozměrech 84x84x51  s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajícími 40.35 W (na konci aktivní životnosti) a dobíjející Li-ion baterie s kapacitou 12 Ah. Orientační a stabilizační systém využívá data ze slunečního čidla a úhloměrných gyroskopů. Pro korekce dráhy a udržení osa rotace jsou na družici 4 motorky, každý o tahu 4.4 N (zásoba paliva je 49 kg).
Družice nese:
- aparaturu EFI (Electric Field Instrument) pro studium elektrických polí
- magnetometr FGM (Flux Gate Magnetometr) pro měření intenzity magnetických polí;
- cívkový magnetometr SCM (Search Coil Magnetometr) pro měření fluktuací magnetického pole;
- analyzátor ESA (Electrostatic Analyzer) pro detekci iontů a elektronů;
- dalekohled SST (Solid State Telescope) pro sledování iontů a elektronů a jejich prostorového rozložení.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [1],[6],[8]
Parametry dráhy:
2007-02-18.01 16.18° 1982.62 min 500 - 91299 km
2007-02-19.40 16.04° 1870.13 min 469 - 87336 km
2008-03-18.57 10.90° 1149.36 min 2969 - 56968 km
2011-06-25.71 6.45° 1435.84 min 2421 - 69142 km
2013-09-23.01 12.22° 1371.98 min 910 - 68134 km

Události:
2007-02-17 23:01:00 UT: Vzlet.
23:10:59 UT: Navedení na vyčkávací dráhu. [1]
2007-02-18 00:05 UT: Navedení na základní dráhu.
00:14 UT: Oddělení družice od třetího stupně rakety. [1]
2007-004B
SSC 30581
ARTEMIS P1   (Acceleration Reconnection and Turbulence and Electrodynamics of the Moon's Interaction with the Sun) USA
THEMIS-B   (Time History of Events and Macroscale Interactions during Substorms)  
do převedení na selenocentrickou dráhu
Explorer 85  
Vědecká družice pro výzkum ionosféry.
Družici pro NASA postavila firma Swales Aerospace, Beltsville; na přípravě vědeckého vybavení spolupracovala University of Carolina, Berkeley.
Rotací stabilizovaná družice (16 ot./min.) o vzletové hmotnosti 126 kg (prázdná 77 kg) má tvar čtyřbokého hranolu o rozměrech 84x84x51  s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajícími 40.35 W (na konci aktivní životnosti) a dobíjející Li-ion baterie s kapacitou 12 Ah. Orientační a stabilizační systém využívá data ze slunečního čidla a úhloměrných gyroskopů. Pro korekce dráhy a udržení osa rotace jsou na družici 4 motorky, každý o tahu 4.4 N (zásoba paliva je 49 kg).
Družice nese:
- aparaturu EFI (Electric Field Instrument) pro studium elektrických polí
- magnetometr FGM (Flux Gate Magnetometr) pro měření intenzity magnetických polí;
- cívkový magnetometr SCM (Search Coil Magnetometr) pro měření fluktuací magnetického pole;
- analyzátor ESA (Electrostatic Analyzer) pro detekci iontů a elektronů;
- dalekohled SST (Solid State Telescope) pro sledování iontů a elektronů a jejich prostorového rozložení.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [2],[6],[8]
Parametry dráhy:
2007-02-21.91 16.03° 1870.25 min 477 -   87 334 km
2007-12-31.58 3.65° 5635.53 min 1761 - 195 287 km
2008-11-11.42 17.13° 5613.58 min 2157 - 194 345 km
2009-12-22.38 59.30° 15788.15 min 50313 - 353 875 km
2011-06-27.00 175.5°   3318.0   min 3543 -   27 000 km přibližná selenocentrická dráha

Události:
2007-02-17 23:01:00 UT: Vzlet.
23:10:59 UT: Navedení na vyčkávací dráhu. [2]
2007-02-18 00:05 UT: Navedení na základní dráhu.
00:14 UT: Oddělení družice od třetího stupně rakety. [2]
2009-07-21 Družice zahájila manévrování s cílem dosáhnout selenocentrickou dráhu. [2]
2011-06-27 14:04 UT: Zahájení brzdicího manévru pro přechod na selenocentrickou dráhu.
16:30 UT: Družice přešla na selenocentrickou dráhu. [2]
2007-004C
SSC 30582
ARTEMIS P2   (Acceleration Reconnection and Turbulence and Electrodynamics of the Moon's Interaction with the Sun) USA
THEMIS-C   (Time History of Events and Macroscale Interactions during Substorms)  
do převedení na selenocentrickou dráhu
Explorer 86  
Vědecká družice pro výzkum ionosféry.
Družici pro NASA postavila firma Swales Aerospace, Beltsville; na přípravě vědeckého vybavení spolupracovala University of Carolina, Berkeley.
Rotací stabilizovaná družice (16 ot./min.) o vzletové hmotnosti 126 kg (prázdná 77 kg) má tvar čtyřbokého hranolu o rozměrech 84x84x51  s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajícími 40.35 W (na konci aktivní životnosti) a dobíjející Li-ion baterie s kapacitou 12 Ah. Orientační a stabilizační systém využívá data ze slunečního čidla a úhloměrných gyroskopů. Pro korekce dráhy a udržení osa rotace jsou na družici 4 motorky, každý o tahu 4.4 N (zásoba paliva je 49 kg).
Družice nese:
- aparaturu EFI (Electric Field Instrument) pro studium elektrických polí
- magnetometr FGM (Flux Gate Magnetometr) pro měření intenzity magnetických polí;
- cívkový magnetometr SCM (Search Coil Magnetometr) pro měření fluktuací magnetického pole;
- analyzátor ESA (Electrostatic Analyzer) pro detekci iontů a elektronů;
- dalekohled SST (Solid State Telescope) pro sledování iontů a elektronů a jejich prostorového rozložení.
Předpokládaná aktivní životnost jsou minimálně 2 roky. [3],[6],[8]
Parametry dráhy:
2007-02-21.90 16.03° 1869.16 min 470 -   87 301 km
2007-12-27.67 6.97° 2848.38 min 2073 - 118 295 km
2008-11-09.88 11.62° 2858.01 min 2973 - 117 694 km
2009-12-18.00 7.12° 7757.76 min 5600 - 241 270 km
2011-10-17 20.0°   1650.0   min 19 -        386 km plánovaná selenocentrická dráha

Události:
2007-02-17 23:01:00 UT: Vzlet.
23:10:59 UT: Navedení na vyčkávací dráhu. [3]
2007-02-18 00:05 UT: Navedení na základní dráhu.
00:14 UT: Oddělení družice od třetího stupně rakety. [3]
2009-07-21 Družice zahájila manévrování s cílem dosáhnout selenocentrickou dráhu. [3]
2011-07-21 Družice přešla na selenocentrickou dráhu. [7]
2007-004D
SSC 30797
THEMIS-D   (Time History of Events and Macroscale Interactions during Substorms) USA
MIDEX/THEMIS-D   (Medium-class Explorer / Time History of Events and Macroscale Interactions during Substorms)
Explorer 88  
Vědecká družice pro výzkum ionosféry.
Družici pro NASA postavila firma Swales Aerospace, Beltsville; na přípravě vědeckého vybavení spolupracovala University of Carolina, Berkeley.
Rotací stabilizovaná družice (16 ot./min.) o vzletové hmotnosti 126 kg (prázdná 77 kg) má tvar čtyřbokého hranolu o rozměrech 84x84x51  s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajícími 40.35 W (na konci aktivní životnosti) a dobíjející Li-ion baterie s kapacitou 12 Ah. Orientační a stabilizační systém využívá data ze slunečního čidla a úhloměrných gyroskopů. Pro korekce dráhy a udržení osa rotace jsou na družici 4 motorky, každý o tahu 4.4 N (zásoba paliva je 49 kg).
Družice nese:
- aparaturu EFI (Electric Field Instrument) pro studium elektrických polí
- magnetometr FGM (Flux Gate Magnetometr) pro měření intenzity magnetických polí;
- cívkový magnetometr SCM (Search Coil Magnetometr) pro měření fluktuací magnetického pole;
- analyzátor ESA (Electrostatic Analyzer) pro detekci iontů a elektronů;
- dalekohled SST (Solid State Telescope) pro sledování iontů a elektronů a jejich prostorového rozložení.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [4],[6],[8]
Parametry dráhy:
2007-03-12.30 15.72° 1867.90 min 466 - 87260 km
2007-12-23.75 6.66° 1436.13 min 2734 - 68840 km
2008-10-12.17 4.57° 1436.26 min 4074 - 67506 km
2011-07-11.75 1.90° 1436.03 min 3350 - 68220 km
2013-09-24.53 8.27° 1371.42 min 1033 - 67989 km

Události:
2007-02-17 23:01:00 UT: Vzlet.
23:10:59 UT: Navedení na vyčkávací dráhu. [4]
2007-02-18 00:05 UT: Navedení na základní dráhu.
00:14 UT: Oddělení družice od třetího stupně rakety. [4]
2007-004E
SSC 30798
THEMIS-E   (Time History of Events and Macroscale Interactions during Substorms) USA
MIDEX/THEMIS-E   (Medium-class Explorer / Time History of Events and Macroscale Interactions during Substorms)
Explorer 89  
Vědecká družice pro výzkum ionosféry.
Družici pro NASA postavila firma Swales Aerospace, Beltsville; na přípravě vědeckého vybavení spolupracovala University of Carolina, Berkeley.
Rotací stabilizovaná družice (16 ot./min.) o vzletové hmotnosti 126 kg (prázdná 77 kg) má tvar čtyřbokého hranolu o rozměrech 84x84x51  s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajícími 40.35 W (na konci aktivní životnosti) a dobíjející Li-ion baterie s kapacitou 12 Ah. Orientační a stabilizační systém využívá data ze slunečního čidla a úhloměrných gyroskopů. Pro korekce dráhy a udržení osa rotace jsou na družici 4 motorky, každý o tahu 4.4 N (zásoba paliva je 49 kg).
Družice nese:
- aparaturu EFI (Electric Field Instrument) pro studium elektrických polí
- magnetometr FGM (Flux Gate Magnetometr) pro měření intenzity magnetických polí;
- cívkový magnetometr SCM (Search Coil Magnetometr) pro měření fluktuací magnetického pole;
- analyzátor ESA (Electrostatic Analyzer) pro detekci iontů a elektronů;
- dalekohled SST (Solid State Telescope) pro sledování iontů a elektronů a jejich prostorového rozložení.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [5],[6],[8]
Parametry dráhy:
2007-03-12.30 15.72° 1875.53 min 474 - 87526 km
2007-12-22.92 7.22° 1436.01 min 2771 - 68799 km
2008-11-14.13 5.01° 1436.09 min 4098 - 67475 km
2011-06-01.91 1.47° 1436.18 min 2537 - 69040 km
2013-09-25.62 8.50° 1371.69 min 1027 - 68006 km

Události:
2007-02-17 23:01:00 UT: Vzlet.
23:10:59 UT: Navedení na vyčkávací dráhu. [5]
2007-02-18 00:05 UT: Navedení na základní dráhu.
00:14 UT: Oddělení družice od třetího stupně rakety. [5]
2007-004F
SSC 30585
druhý stupeň rakety   USA
Centaur  
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 919nbsp;kg má průměr 244 cm a délku 588 cm.
Parametry dráhy:
2007-02-18.09 22.13° 101.87 min 184 - 1510 km
2007-07-16.32 22.08° 88.00 min 138 -   212 km

Události:
2007-02-17 23:01:00 UT: Vzlet. [1]
2007-07-16 Přirozený zánik v atmosféře po 149 dnech letu.
2007-004G
SSC 30799
třetí stupeň rakety   USA
Star 48B  
Parametry dráhy:
2007-03-10.90 15.74° 1871.30 min 477 - 87371 km
2013-09-23.79 13.37° 1838.13 min 664 - 85993 km

Události:
2007-02-17 23:01:00 UT: Vzlet. [1]

závaží   USA
 
Dvě despinová závaží, která se oddělila od třetího stupně nosné rakety - tělesa nebyla katalogizována
Události:
2007-02-17 23:01:00 UT: Vzlet. [1]
Zdroje informací:
  1. 2007-004A – THEMIS-A / A. Vítek – 2011-07-17 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2007/004A.HTM.
  2. 2007-004B – THEMIS-B / A. Vítek – 2011-07-05 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2007/004B.HTM.
  3. 2007-004C – THEMIS-C / A. Vítek – 2011-07-03 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2007/004C.HTM.
  4. 2007-004D – THEMIS-D / A. Vítek – 2011-07-17 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2007/004D.HTM.
  5. 2007-004E – THEMIS-E / A. Vítek – 2011-07-17 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2007/004E.HTM.
  6. (lek): Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2007, číslo 4, s. 31.
  7. Second ARTEMIS Spacecraft Successfully Enters Lunar Orbit - 2011-07-17 - http://www.nasa.gov/mission_pages/artemis/news/P2-lunarOrbit.html.
  8. THEMIS; Understanding Space Weather - 2013-07-28 - http://www.nasa.gov/mission_pages/themis/main/index.html.
Poslední aktualizace: 2013-09-26       © Jan Sedláček