2008-032


2008-06-20, 07:46:25.192 UT; Vandenberg AFB, SLC-2W; Delta 7320-10C, D334

2008-032A
SSC 33105
Jason 2   Francie
OSTM   (Ocean Surface Topography Mission)
Oceánografická družice.
Družici pro CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) a NASA postavila firma Thales Alenia Space, Tououse, na základě typu PROTEUS; operativním provozovatelem družice je středisko NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) v Silver Spring).
Družice o startovní hmotnosti 553 kg má tvar čtyřbokého hranolu o rozměrech 95x95x222 cm s připojenými dvěma čtyřdílnými panely sluneční baterie o rozpětí 970 cm dodávajícími průměrně 580 W. Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 3 Gbit. Orientaci a stabilizaci družice zajišťuje systém silových setrvačníků. Pro korekce dráhy je družice vybavena vlastním pohonným systémem sestávajícím ze čtyř motorů, každý o tahu 1 N.
Družice nese:
- dvoufrekvenční radar Poséidon-3 pro měření hladiny oceánů;
- radiometr AMR (Advanced Microwave Radiometer) pro sledování koncentrace vodní páry v atmosféře;
- systém DORIS (Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite) pro měření elementů dráhy, poloha na dráze se upřesňuje pomocí GPS přijímače;
- detektory elektronů a protonů Carmen 2 (Caractéristique et Modélisation de l'Environment Spatial) a LPT (Light Particle Telescope);
- zařízení T2L2 (Time Transfer by Laser Link) pro synchronizaci palubních hodin s pozemními pomocí laseru;
- koutové odražeče LRA (Laser Retroreflectror Array). Předpokládaná aktivní životnost jsou 3 roků, s očekávaným prodloužením mise o další 2 roky.
Parametry dráhy:
2008-06-20.37 66.04° 112.30 min 1330 - 1335 km
2011-01.01.18 66.04° 112.42 min 1332 - 1344 km
2013-08-19.85 66.04° 112.42 min 1332 - 1344 km

Události:
2008-06-20 07:46:25 UT: Vzlet.
08:41:39 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
~08:44 UT: Vyklopení panelů sluneční baterie. [1]
2008-11-06 CNES oznámila úspěšný průběh testů aparatury T2L2. [2]
2008-032B
SSC 33106
horní stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 919 kg má průměr 244 cm a délku 588 cm.
Parametry dráhy:
2008-06-20.37 65.85° 145.73 min 1332 - 4258 km
2013-08-16.99 65.24° 156.96 min 2150 - 4371 km

Události:
2008-06-20 07:46:25 UT: Vzlet. [1]
Zdroje informací:
  1. 2008-032A – Jason 2 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2008/032A.HTM.
  2. Ocean Surface Topography Mission/Jason-2 - 2009-08-06 - http://www.nasa.gov/mission_pages/ostm/main/index.html.
  3. T2L2 ready to puz Einstein's theory to the test - 2008-11-06 - http://www.cnes.fr/web/CNES-en/7003-t2l2-ready-to-put-einstein-s-theory-to-the-test.php.
  4. Ocean Surface Topography Mission - [2013-08-12] - http://www.osd.noaa.gov/ostm/.
Poslední aktualizace: 2013-08-28       © Jan Sedláček