2008-016


2008-04-14, 20:12 UT; Cape Canaveral, SLC-41; Atlas 5 421, AV-104

2008-016A
SSC 32763
ICO-G1   USA
DBSD G1   od května 2009
Echostar G1   od března 2012
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro společnost ICO Global Communications, Reston, postavila firma Space Systems/Loral, Palo Alto na základě platformy LS-1300S.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 6634 kg (prázdná hmotnost 2735 kg) má tvar kvádru s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 30 m dodávajícími 16 kW (na začátku letu). Vysílání probíhá prostřednictvím rozkládací parabolické antény o průměru 12 m. Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena vlastním pohonným systémem.
Družice nese retranslační zařízení pro pásmo S obsluhující mobilní spojové sítě.
Plánovaná poloha na dráze je nad 92.85° z.d.; předpokládaná aktivní životnost je minimálně 15 roků.
Parametry dráhy:
2008-04-14.93 22.70° 631.35 min 188 - 35812 km
2008-04-15.95 16.29° 707.35 min 4061 - 35778 km
2008-04-16.93 11.58° 834.20 min 29355 - 35771 km
2008-04-21.56 5.76° 1428.57 min 35527 - 35750 km
2008-04-24.80 5.99° 1437.32 min 35772 - 35848 km kolem 93.0° z.d.
2009-04-13.42 5.58° 1436.09 min 35772 - 35801 km kolem 93.0° z.d.
2011-03-06.45 4.95° 1436.09 min 35772 - 35801 km kolem 92.9° z.d.
2013-08-06.33 4.44° 1436.17 min 35772 - 35803 km kolem 93.9° z.d.

Události:
2008-04-14 20:12 UT: Vzlet.
20:42 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [1]
2009-01-07 Na družici byly dokončena provozní zkoušky a družice byla předána zákazníkovi. [1]
2009-květen Společnost ICO se přejmenovala na DBSD North America; následně přejmenována i družice. [3]
2012-březen Družici převzala společnost Dish Network Corporation a přejmenovala družici na Echostar. [2]
2008-016B
SSC 32764
horní stupeň rakety   USA
Centaur  
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 1914 kg má průměr 305 cm a délku 12.68 m.
Parametry dráhy:
2008-04-14.91 22.43° 635.23 min 146 - 36054 km
2009-02-03 22.0°   92.2   min 109 - 660 km

Události:
2008-04-14 20:12 UT: Vzlet.
20:42 UT: Oddělení družice. [1]
2009-02-03 Přirozený zánik v atmosféře po 295 dnech letu.
Zdroje informací:
  1. 2008-016A – ICO-G1 / A. Vítek – 2011-12-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2008/016A.HTM.
  2. ICO-G 1 → DBSD G1 → Echostar G1 - 2013-03-22 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ico-g.htm.
  3. Company Overview of DBSD Nort America, Inc. - [2013-08-08] - http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=23553311.
  4. (lek): Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2008, číslo 6, s. 57.
Poslední aktualizace: 2013-08-09       © Jan Sedláček