2009-068


2009-12-06, 01:47 UT; Cape Canaveral, SLC-37B; Delta 4 M+(5,4), 346

2009-068A
SSC 36108
USA 211   USA
WGS-3   (Wideband Global Satellite Communications)
WGS F3   (Wideband Global Satellite Communications Flight 3)[3]
Vojenská stacionární telekomunikační družice.
Družici pro americké ministerstvo obrany postavila firma Boeing Satellite and Space Intelligence Systems, Inc., Los Angeles, na základě typu BSS-702; provozovatelem je Military Satellite Communications Systems Wing, Los Angeles AFB.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti kolem 5990 kg má tvar kvádru s připojenými dvěma pětidílnými panely sluneční baterie o rozpětí 40.9 m. Komunikační systém využívaá 10 směrovatelných antén pro pásmo Ka, osmipaprskovou anténu pro pásmu X a jednu anténu pro globální pokrytí v pásmu X. Pro navedení do pracovní polohy je vybavena kapalinovým morem, pro korekce dráhy je na družici čtveřice iontových motorů XIPS (Xenon Ion Propulsion System).
Družice nese transpondéry pro pásma X a Ka.
Poloha na stacionární dráze nebyla oficiálně oznámena (odhaduje se 12° z.d.); předpokládaná aktivní životnost je 10 až 15 roků.
Parametry dráhy:
2009-12-06.10 24.0°   1331.33 min 439 - 66981 km plánovaná přechodová dráha
2010-03-15.49 0.04° 1436.12 min 35782 - 35791 km podle amatérských pozorování
2013-07-09.15 0.03° 1436.12 min 35713 - 35860 km

Události:
2009-12-06 01:47 UT: Vzlet.
02:27 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [1]
2010-08-02 Družice zahájila operační provoz. [1]
2009-068B
SSC 36109
horní stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety; Válcové těleso o hmotnosti 3490 kg má délku 12 m a průměr 244 cm.
Parametry dráhy:
2013-06-30 21.1°   1216.5   min 416 - 62325 km neoficiální parametry

Události:
2009-12-06 01:47 UT: Vzlet.
02:27 UT: Oddělení družice. [1]
Zdroje informací:
  1. 2009-068A – USA 211 / A. Vítek – 2012-01-20 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/068A.HTM.
  2. (lek): Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2010, číslo 2, s. 76.
  3. WGS F3 (USA 211) – [2013-07-29] - http://www.n2yo.com/satellite/?s=36108.
Poslední aktualizace: 2013-07-29       © Jan Sedláček