2009-055


2009-10-08, 18:51:00.256 UT; Vandenberg AFB, SLC-2W; Delta 7920-10, 345

2009-055A
SSC 35946
WorldView 2   USA
 
Družice pro dálkový průzkum.
Družici pro DigitalGlobe, Inc., Longmont, postavila firma Ball Aerospace & Technologies Corp., Boulder, na základě typu BCP-5000, optický systém dodala firma ITT Industries, Space Systems Div., Clifton.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 2800 kg má tvar čtyřbokého hranolu o rozměrech 250x250x430 cm s objektivem dalekohledu o průměru 110 cm směřujícím k Zemi a s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 710 cm, které dodávají 3.2 kW (na konci aktivní životnosti) pro dobíjení palubní NiH2 baterie s kapacitou 100 Ah. Získaná data jsou ukládána do polovodičové paměti s kapacitou 2199 Gbit a na Zemi se přenášejí v pásmu X rychlostí 800 Mbit/s. Poloha na dráze se zjišťuje s přesností lepší než 500 m pomocí sledovače hvězd, inerciální měřicí jednotky IRU a údajů z družic systému GPS.
Družice nese zobrazovací systém WV110 pracující v panchromatickém (s prostorovým rozlišením až 46 cm) nebo multispektrálním režimu (maximální rozlišení 184 cm).
Předpokládaná aktivní životnost je 7 roků.
Parametry dráhy:
2009-10-08.82 98.59° 100.08 min 758 - 766 km
2009-10-08.92 98.58° 100.18 min 765 - 769 km
2013-07-22.22 98.45° 100.16 min 765 - 767 km

Události:
2009-10-08 18:51:00 UT: Vzlet.
19:45 UT: Navedení na operační dráhu.
19:52 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [1]
2010-01-04 Družice byla uvedena do operačního provozu. [1]
2009-055B
SSC 35947
horní stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso má hmotnost 919 kg, délku 588 cm a maximální průměr 244 cm.
Parametry dráhy:
2009-10-08.83 98.59° 100.17 min 766 - 767 km
2010-03-11 92.0°   86.9   min 107 - 130 km

Události:
2009-10-08 18:51:00 UT: Vzlet.
19:45 UT: Navedení na operační dráhu.
19:52 UT: Oddělení družice. [1]
Po oddělení družice bylo zbývající palivo využito ke snížení dráhy pro rychlejší zánik.
2010-03-11 Přirozený zánik v atmosféře po 154 dnech letu.
2009-055C
SSC 41735
fragment družice   Worldview-2 USA
 
Fragment byl katalogizovaný v srpnu 2016.
Parametry dráhy:
2016-08-17.00 98.54° 100.32 min 768 - 779 km

Události:
2009-10-08 18:51:00 UT: Vzlet.
2009-055D
SSC 41736
fragment družice   Worldview-2 USA
 
Fragment byl katalogizovaný v srpnu 2016.
Parametry dráhy:
2016-08-17.20 98.54° 100.25 min 767 - 774 km

Události:
2009-10-08 18:51:00 UT: Vzlet.
2009-055E
SSC 41737
fragment družice   Worldview-2 USA
 
Fragment byl katalogizovaný v srpnu 2016.
Parametry dráhy:
2016-08-17.17 98.55° 100.16 min 760 - 772 km

Události:
2009-10-08 18:51:00 UT: Vzlet.
2009-055F
SSC 41738
fragment družice   Worldview-2 USA
 
Fragment byl katalogizovaný v srpnu 2016.
Parametry dráhy:
2016-08-17.43 98.56° 99.38 min 679 - 779 km

Události:
2009-10-08 18:51:00 UT: Vzlet.
2009-055G
SSC 41739
fragment družice   Worldview-2 USA
 
Fragment byl katalogizovaný v srpnu 2016.
Parametry dráhy:
2016-08-16.72 98.56° 99.95 min 726 - 786 km

Události:
2009-10-08 18:51:00 UT: Vzlet.
2009-055H
SSC 41740
fragment družice   Worldview-2 USA
 
Fragment byl katalogizovaný v srpnu 2016.
Parametry dráhy:
2016-08-17.39 98.55° 100.20 min 765 - 770 km

Události:
2009-10-08 18:51:00 UT: Vzlet.
2009-055J
SSC 41741
fragment družice   Worldview-2 USA
 
Fragment byl katalogizovaný v srpnu 2016.
Parametry dráhy:
2016-08-17.20 98.55° 100.27 min 770 - 773 km

Události:
2009-10-08 18:51:00 UT: Vzlet.
2009-055K
SSC 41736
fragment družice   Worldview-2 USA
 
Fragment byl katalogizovaný v srpnu 2016.
Parametry dráhy:
2016-08-17.00 98.55° 100.08 min 757 - 768 km

Události:
2009-10-08 18:51:00 UT: Vzlet.
2009-055L
SSC 41743
fragment družice   Worldview-2 USA
 
Fragment byl katalogizovaný v srpnu 2016.
Parametry dráhy:
2016-08-17.47 98.55° 100.24 min 767 - 773 km

Události:
2009-10-08 18:51:00 UT: Vzlet.
Zdroje informací:
  1. 2009-055A – WorldView 2 / A. Vítek – 2010-03-30 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/055A.HTM.
  2. (lek): Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2009, číslo 12, s. 81.
  3. WorldView-2 Satellite Sensor - [2013-07-21] - http://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/worldview-2.html.
Poslední aktualizace: 2013-07-22       © Jan Sedláček