2009-051


2009-09-23, 06:21 UT; Satish Dhawan Space Centre, rampa 1; PSLV, C-14

2009-051A
SSC 35931
OceanSat 2   Indie
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici pro National Remote Sensing Centre, Haidarábát, postavila indická kosmická organizace ISRO na základě platformy IRS.
Družice o hmotnosti 960 kg má tvar čtyřbokého hranolu s připojenými dvěma trojdílnými panely sluneční baterie dodávajícími 1.42 kW (na konci aktivní životnosti) pro dobíjení dvou NiCd baterií každá s kapacitou 24 Ah. Na horní podstavě jsou antény experimentu ROSA a radarová anténa experimentu OSCAT. Získaná data jsou ukládána do polovodičové paměti SSR s kapacitou 64 Gbit. Data se na povel ze Země přenášejí v pásmu X rychlostí 42.5 Mbit/s. Orientační systém pracuje s čidlem zemského horizontu, slunečním senzorem a úhloměrnými gyroskopy; poloha a rychlost je zjišťována využitím navigačních signálů GPS. Pro drobné korekce a úpravu orientace jsou na družici instalovány motorky na hydrazin.
Družice nese:
- multispektrální monitor zbarvení oceánů OCM-2 (Ocean Colour Monitor) s rozlišením 236 až 360 m;
- mikrovlnné zařízení OSCAT (OceanSat-2 Scanning Scatterometer) pro měření směru a síly větru nad oceány s rozlišením 25x25 km;
- aparatura ROSA (Radio Occultation Sounder for Atmosphere Studies) pro zjišťování teploty a vlhkosti troposféry ze změn signálů družic systému GPS (experiment dodala Agenzia Spaziale Italiana, výrobcem je Thales Alenia Space Italiana).
Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků. [1], [7], [8]
Parametry dráhy:
2009-09-23.38 98.34° 99.18 min 715 - 724 km
2009-09-27.03 98.34° 99.28 min 723 - 725 km
2013-07-13.27 98.28° 99.25 min 721 - 724 km

Události:
2007 Původně plánovaný termín startu byl konec roku 2007. [7]
2009-09-23 06:21 UT: Vzlet. [1], [9]
2010-01-01 Zahájena distribuce dat z aparatury OCM-2 uživatelům. [7]
2010-07 Do běžného provozu byla uvedena aparatura ROSA. [7]
2014-03 Aparatura OSCAT ukončila provoz.
2009-051B
SSC 35932
SwissCube   Švýcarsko
 
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti École Polytechnique Fédérale de Lausanne ve spolupráci s několika dalšími švýcarskými technickými školami a univerzitami (do projektu se zapojilo na 200 studentů).
Družice typu Cubesat má hmotnost 1 kg a je tvaru krychle o délce hrany 10 cm. Stěny tělesa jsou pokryty články sluneční baterie, které dodávají průměrně 1.5 W a dobíjejí palubní Li-ion baterii s kapacitou 1.2 Ah. Orientace v prostoru se kontroluje pomocí slunečního čidla, tříosého magnetometru a tříosého gyroskopu. Po dosažení oběžné dráhy se z družice vysunují prutové antény o celkové hmotnosti 25 g - pro VHF o délce 61 cm a pro UHF 17.6 cm. Získaná data se na Zem předávají na frekvenci 437 MHz rychlostí 1200 bit/s.
Družice nese aparaturu pro registraci záření noční oblohy a jeho vlivu na optické detektory horizontu.
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně tři měsíce. [2], [10], [11]
Parametry dráhy:
2009-09-23.44 98.34° 99.15 min 713 - 723 km
2013-07-15.88 98.36° 99.06 min 708 - 719 km

Události:
2009-09-23 06:21 UT: Vzlet. [2]
~06:46 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
2011-09-23 Po dvou letech činnosti družice stále pracovala. [10]
2009-051C
SSC 35933
BeeSat-1   (Berlin Experimental and Educational Satellite) Německo
 
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti Institut für Luft- und Raumfahrt, Technische Universität Berlin (TUB), Berlin, při stavbě studenti spolupracovali s Astro- und Feinwerktechnik Adlershof GmbH (Astrofein) a DLR.
Tříose stabilizovaná družice typu Cubesat má hmotnost 1 kg a je tvaru krychle o délce hrany 10 cm. Stěny družice jsou osazeny články sluneční baterie dodávajícími 1.36 W (na konci aktivní životnosti) a dobíjejícími čtyři Li-Ion baterie. Data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 20 Mbyte.
Družice nese aparaturu pro testování miniaturních silových setrvačníků pro řízení orientace (experiment dodala Astrofein), vysílač pracující v amatérském pásmu (výkon 0.5 W) a malou kameru pro snímkování Země (snímky ve formátu JPEG, 1600x1200 pixelů).
Předpokládaná aktivní životnost družice je 1 rok. [3], [12], [13]
Parametry dráhy:
2009-09-23.58 98.33° 99.18 min 717 - 721 km
2013-07-16.01 98.36° 99.04 min 708 - 716 km

Události:
2009-09-23 06:21 UT: Vzlet. [3]
Při prvním průletu nad Berlínem byla zachycena telemetrie z družice. [13]
2009-051D
SSC 35934
UWE-2   (Universität Würzburg Experimentalsatellite) Německo
Cubesat UWE-2   (Cubesat Universität Würzburg Experimentalsatellite)
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti Universität Würzburg.
Tříose stabilizovaná družice typu Cubesat má hmotnost 1 kg a je tvaru krychle o délce hrany 10 cm se stěnami osazenými články sluneční baterie dodávajícími průměrně 2 W a dobíjející dvě Li-Ion baterie s kapacitou 2.3 Ah.
Družice nese prototyp orientačního systému ADCS (Attitude Determination and Control System), přijímač navigačních signálů GPS a amatérskou vysílačku (frekvence 437.385 MHz, výkon 1 W).
Předpokládaná aktivní životnost družice je 1 rok. [4], [14], [15]
Parametry dráhy:
2009-09-23.79 98.31° 99.13 min 713 - 721 km
2013-07-15.97 98.35° 99.05 min 708 - 717 km

Události:
2009-09-23 06:21 UT: Vzlet. [4]
2009-051E
SSC 35935
ITUpSat-1   (Istanbul Technical University pico Satellite) Turecko
 
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti Istanbul Technical University; konstrukce družica byla zakoupena od firmy Pumpkin, Inc., San Francisco.
Družice typu Cubesat má hmotnost 0.99 kg a je tvaru krychle o délce hrany 10 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie. Pasivní stabilizace družice je dosahováno využitím permanentního magnetu, poloha se určuje z dat tří gyroskopů a tříosého akcelerometru. Komunikace s družicí probíhá v amatérském pásmu (437.325 MHz, volací znak TA1KS).
Družice nese malou kameru k pořizování snímků (640x480 px) zemského povrchu. [5], [16], [17]
Parametry dráhy:
2009-09-24.48 98.34° 99.17 min 714 - 724 km
2013-07-20.09 98.37° 99.08 min 709 - 720 km

Události:
2009-09-23 06:21 UT: Vzlet. [5]
Krátce po dosažení dráhy došlo k poruše modemu; amatérský maják fungoval nadále. [17]
2009-051F
SSC 35936
Rubin9.1 & Rubin9.2   Německo
 
Technologický experiment.
Experiment připravila a provozuje firma OHB-System AG, Bremen.
Experiment o hmotnosti asi 16 kg je uložen ve dvou plochých pouzdrech o rozměrech 40x40x30 cm upevněných na horním stupni nosné rakety. Horní stěny pouzder jsou pokryty články sluneční baterie.
Experiment Rubin9.1 (vyvinutý v LuxSpace, Luxemburg) ověřuje jednotku pro ověřování možností kolizí při velmi hustém provozu na oceánech; Rubin9.2 připravený ve spolupráci s Hochschule Bremen obsahuje zařízení ověřující funkci prototypu přijímače systému AIS (Automatic Identification System). [6], [18]
Parametry dráhy:
2009-09-24.45 98.29° 99.94 min 717 - 794 km
2013-07-20.78 98.20° 99.91 min 715 - 793 km

Události:
2009-09-23 06:21 UT: Vzlet. [6]
Zdroje informací:
 1. 2009-051A – OceanSat 2 / A. Vítek – 2009-10-31 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/051A.HTM.
 2. 2009-051B – SwissCube / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/051B.HTM.
 3. 2009-051C – BeeSat / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/051C.HTM.
 4. 2009-051D – UWE-2 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/051D.HTM.
 5. 2009-051E – ITU-pSat-1 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/051E.HTM.
 6. 2009-051F – Rubin 9 / A. Vítek – 2009-10-31 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/051F.HTM.
 7. OceanSat-2 - [2013-07-15] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/o/oceansat-2.
 8. Oceansat-2 - 2009-09-23 - http://www.isro.org/satellites/oceansat-2.aspx.
 9. ISRO launches Oceansat-2, nanosatellites from Sriharikota - 2009-09-23 - http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2009-09-23/india/28101765_1_nano-satellites-16th-remote-sensing-satellite-india-s-oceansat-2.
 10. Swiscube - 2011 - http://swisscube.epfl.ch/.
 11. It's a First! Swiss Satellite In Space - This Cube Isn't Cheese - 2009-09-21 - http://www.satnews.com/story.php?number=386494529.
 12. Beesat-1 - 2011-01-06 - http://www.raumfahrttechnik.tu-berlin.de/beesat/v-menue2/beesat-1/.
 13. BeeSat-1 - [2013-07-15] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/b/beesat-1.
 14. Uni-Satellit UWE-2 erfolgreich gestartet - 2009-09-23 - http://idw-online.de/pages/de/news335222.
 15. UWE-2 - [2013-07-16] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/u/uwe-2.
 16. TA1KS ITUpSAT-1 - [2013-07-20] - http://www.turkkonferans.org/ITUPSAT.htm.
 17. ITUpSat-1 - [2013-07-20] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/i/itupsat-1.
 18. Indische PSLV-Rakete bringt zwei RUBIN-Satelliten erfolgreich in den Orbit - 2009-09-23 - http://www.ohb.de/media-relations/pressemitteilungen-detail/items/indische-pslv-rakete-bringt-zwei-rubin-satelliten-erfolgreich-in-den-orbit.html.
Poslední aktualizace: 2016-09-26       © Jan Sedláček