2009-049


2009-09-17, 15:55:07.4 UT; Bajkonur, PU-31/6; Sojuz-2.1b/Fregat, 002

2009-049A
SSC 35865
Meteor-M 1   (Метеор-М 1) Rusko
 
Meteorologická družice.
Družici pro Rosgidromed, Moskva, postavil FGUP NII Elektromechaniki, Istra (Moskevská oblast), na základě typu Resurs-UKP.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 2755 kg má tvar válce s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 14 m dodávajícími 2 kW (na počátku aktivní životnosti) pro dobíjení palubních akumulátorů. K horní podstavě je připojena rozkládací anténa radaru a pod spodní podstavou je nosná plošina s vědeckými přístroji. Družice pro orientační a stabilizační systém využívá sledovač hvězd BOKZ-M, přijímače navigačních signálů GPS a GLONASS a jako výkonné prvky slouží silové setrvačníky. Snímky oblačnosti jsou předávány přímo v pásmu VHF pro přijímací stanice systému ADRS, v pásmu L v mezinárodním formátu HRPT a ze záznamu v pásmu X maximální rychlostí 122.88 Mbit/s.
Družice nese:
- šestikanálový skener MSU-MR (multispektralnoje skanirujuščeje ustrojstvo - malogo razrešenija);
- šestikanálový skener KMSS (kompleks mnogozonalnoj sputnikovoj sjomki);
- mikrovlnný zobrazovač MTVZA (mikrovolnoje temperaturno-vlažnostnoje zondirovanije atmosfery);
- radiolokátor Severjanin-M pro sledování pokryvu ledem;
- soubor GGAK-M (geologičeskij apparaturnyj kompleks - modificirovannyj) a
- retranslační systém pro přenos dat z automatických meteorologických stanic.
Předpokládaná aktivní životnost je nejméně 5 roků. [1], [8], [11]
Parametry dráhy:
2009-09-17.73 98.80° 101.27 min 816 - 821 km
2013-07-14.74 98.60° 101.27 min 817 - 821 km

Události:
2007 Start naplánovaný na čtvrté čtvrtletí byl odložen na červenec 2008, potom na březen 2009 a později na září 2009. [12]
2009-09-15 Start byl odložen pro silný vítr v horní atmosféře. [10], [12]
2009-09-16 Start byl odložen pro nespecifikované technické potíže. [10], [12]
2009-09-17 15:55:07 UT: Vzlet. [1]
16:04 UT: Oddělení družice od horního stupně. [12]
2009-10-01 Družice pořídila první snímky aparaturou KMSS. [1], [9]
2009-12-24 Družice zahájila zkušební provoz. [1]
2014-10-01 Družice byla vyřazena z operačního provozu. [18]
2009-049B
SSC 35866
Sterch-2   (Стерх-2) Rusko
KOSPAS-12   (КОСПАС-12; Kosmičeskaja spasatělnaja sistema)
anglický přepis: Sterkh-2, COSPAS-12
Telekomunikační a lokalizační družice.
Družici pro Roskosmos postavila firma FGUP PO Poljot, Omsk, komunikační aparaturu dodal RNII KP (Rossijskij naučno-issledovatělskij institut kosmičeskovo priborostrojenija).
Družice o vzletové hmotnosti 171 kg (po oddělení 160 kg) má tvar kvádru o rozměrech 75x136x200 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 10.4 m dodávajícími na počátku letu 330 W. K tělesu družice jsou připojeny dvě menší a jedna velká kuželovitá anténa. Ze strany odvrácené od Země vychází tyč se závažím pro stabilizaci gravitačním gardientem; orientaci v prostoru zjišťuje čidlo Slunce.
Družice nese retranslační aparaturu záchranného systému KOSPAS/SARSAT pro detekci tísňových volání na frekvenci 406 MHz.
Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků. [2], [13]
Parametry dráhy:
2009-09-17.73 98.80° 101.25 min 814 - 821 km
2013-07-13.21 98.60° 101.23 min 814 - 819 km

Události:
2009-09-15 Start byl odložen pro silný vítr v horní atmosféře. [10], [12]
2009-09-16 Start byl odložen pro nespecifikované technické potíže. [10], [12]
2009-09-17 15:55:07 UT: Vzlet. [2]
2009-09 Krátce po navedení na oběžnou dráhu přestala pracovat. [2], [12]
2010-01-19 Roskosmos potvrdil, že družice je nefunkční. Důvodem byla nedostatečně přesná stabilizace družice. [13]
2009-049C
SSC 35867
IRIS/Fregat   (Inflatable and Rigidizable Structure) Rusko, Francie
 
Technologický experiment umístěný na horním stupni rakety.
Experiment připravily společně NPO im. Lavočkina, Chimki (Moskevská oblast), a EADS Astrium, Toulouse.
Experiment tvoří dva nafukovací nosníky tuhnoucí ve vakuu s maketami slunečních článků. [3], [8]
Parametry dráhy:
2009-09-17.86 97.38° 94.56 min 491 - 504 km
2011-03-10.97 97.29° 94.50 min 488 - 501 km
2013-07-15.16 97.18° 94.04 min 466 - 478 km

Události:
2009-09-15 Start byl odložen pro silný vítr v horní atmosféře. [10], [12]
2009-09-16 Start byl odložen pro nespecifikované technické potíže. [10], [12]
2009-09-17 15:55:07 UT: Vzlet. [3]
2009-049D
SSC 35868
Taťjana 2   (Татьяна 2) Rusko
Universitetskij 2   (Университетский 2)
Universitetsky-Tatiana-2  
anglický přepis: Tatiana
Technologická studentská družice.
Družici pro Moskevskou státní univerzitu postavila firma FGUP PO Poljot, Omsk; vědecké vybavení připravili studenti univerzity.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 98.2 kg (vědecká aparatura 22 kg) má tvar čtyřbokého hranolu o rozměrech 140x95x57 cm s jednou stěnou pokrytou články sluneční baterie dodávajícími průměrně 7 W pro dobíjení palubní NiMH baterie s kapacitou 15 Ah. Získaná data se vysílají na Zem v pásmu L rychlostí 665.4 kbit/s a v pásmu VHF rychlostí 1.2 kbit/s; přenosová kapacita je 100 Mbyte za den.
Družice nese:
- soubor detektorů korpuskulárního záření;
- magnetometr pro studium magnetosféry Země a
- experiment ověřující odolnost elektronických prvků proti radiaci.
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 1 rok. [4], [14]
Parametry dráhy:
2009-09-17.87 98.80° 101.26 min 814 - 823 km
2013-07-15.17 98.60° 101.24 min 814 - 820 km

Události:
2009-09-15 Start byl odložen pro silný vítr v horní atmosféře. [10], [12]
2009-09-16 Start byl odložen pro nespecifikované technické potíže. [10], [12]
2009-09-17 15:55:07 UT: Vzlet.
17:45 UT: Družice se oddělila od horního stupně rakety. [4]
2010-01-16 Družice přestala v důsledku technických závad pracovat. [14]
2009-049E
SSC 35869
UgatuSat   (УгатуСат) Rusko
RS 28  
Technologická studentská družice.
Družici postavila a provozuje letecká univerzita UGATU (Ufimskij gosudaarstvennyj aviacionnyj techničeskij universitet), Ufa.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti asi 35 kg má nepravidelný tvar s jedním panelem sluneční baterie.
Družice nese:
- kameru pro snímkování zemského povrchu s rozlišením 50 m a
- radioamatérský převaděč pracující na 435.490 MHz.
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 1 rok. [5], [14]
Parametry dráhy:
2009-09-17.87 98.80° 101.27 min 814 - 823 km
2013-07-15.12 98.59° 101.26 min 814 - 822 km

Události:
2009-09-15 Start byl odložen pro silný vítr v horní atmosféře. [10], [12]
2009-09-16 Start byl odložen pro nespecifikované technické potíže. [10], [12]
2009-09-17 15:55:07 UT: Vzlet. [5]
2009-049F
SSC 35870
Sumbandila   Jihoafrická republika
ZA-002   (Zuid Africa)
SO-67   (Sumbandila OSCAR /Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio/ 67)
OSCAR 67   (Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio)
Studentská družice pro dálkový průzkum Země.
Družici pro University of Stellenbosch postavila firma Sun Space & Information Systems, Stellenbosch; vědeckou aparaturu připravila University of Stellenbosch; na testování se podílel Institute for Software and Space Applications (ISSA).
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 81 kg má tvar kvádru o rozměrech 70x50x80 cm s jedním pevně připojeným panelem sluneční baterie dodávajícím 65 W. Data z kamery jsou zaznamenávána do palubní polovodičové paměti s kapacitou 24 Gbyte. Orientační systém využívá detektory orientace, senzory hvězd a Slunce, magnetometr a úhlové gyroskopy. Družice je pro korekce dráhy vybavena pohonným systémem na stlačený butan.
Družice nese:
- kameru pro snímkování zemského povrchu ve viditelném a infračerveném spektru;
- tři TV kamery (1 černobílá a 2 barevné);
- přijímač pro studium průchodu rádiových signálů ionosférou (experiment připravila Nelson Mandela Metropolitan University);
- experiment pro studium vlivu radiace na elektronické součásti;
- prototyp kurýrního spojového systému a
- amatérskou vysílačku pracující na frekvenci 435.345 MHz.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 3 roky. [6], [15]
Parametry dráhy:
2009-09-17.86 97.38° 94.55 min 491 - 503 km
2010-04-30.49 97.34° 94.69 min 502 - 505 km
2011-04-16.43 97.29° 94.72 min 503 - 506 km
2013-07-15.08 97.19° 94.28 min 482 - 484 km

Události:
2009-09-15 Start byl odložen pro silný vítr v horní atmosféře. [10], [12]
2009-09-16 Start byl odložen pro nespecifikované technické potíže. [10], [12]
2009-09-17 15:55:07 UT: Vzlet. [6]
2010-02-22 Družice pořídila první operační snímky zemského povrchu. [6]
2009-049G
SSC 35871
BLITS   (Ball Lens in the Space) Rusko
 
Technologická družice.
Družici postavil a provozuje Naučno-issledovatel'skij institut precizijnogo priborostrojenija (NII PP), Moskva.
Družice o vzletové hmotnosti 7.53 kg má tvar koule o průměru 19.02 cm - kouli tvoří kulová vnitřní čočka o průměru 10.7 cm ze skla s vysokým indexem lomu vložená těsně do dvou dutých polokoulí s nižším indexem lomu; jedna polokoule je zvnějšku pokryta světlo odrážející zrcadlovou vrstvou hliníku. Koule slouží jako laserový odražeč.
Družice nenese žádnou další aparaturu.
Předpokládaná délka mise je 5 roků. [7], [16]
Parametry dráhy:
2009-09-22.30 98.80° 101.30 min 816 - 824 km
2013-07-15.08 98.59° 101.29 min 817 - 822 km

Události:
2009-09-15 Start byl odložen pro silný vítr v horní atmosféře. [10], [12]
2009-09-16 Start byl odložen pro nespecifikované technické potíže. [10], [12]
2009-09-17 15:55:07 UT: Vzlet. [7]
2013-01-22 Družice se zřejmě srazila s částicí kosmického odpadu (část zničené družice Fengyun 1C). [17]
2009-049H
SSC 35872
horní stupeň rakety   Rusko
blok I  
Třetí stupeň nosné rakety; těleso válcového tvaru o hmotnosti kolem 2400 kg má maximální průměr 266 ;cm a délku 810 cm.
Parametry dráhy:
2009-09-17.84 98.82° 88.32 min 185 - 198 km
2009-09-20.43 98.81° 87.02 min 123 - 131 km

Události:
2009-09-17 15:55:07 UT: Vzlet. [1]
2009-09-20 Přirozený zánik v atmosféře po 3 dnech letu.
2009-049J
SSC 39119
fragment družice BLITS   Rusko
 
Fragment vzniklý při srážce družice BLITS s fragmentem družice Fengyun 1C.
Parametry dráhy:
2013-07-14.11 98.59° 101.30 min 816 - 824 km

Události:
2009-09-17 15:55:07 UT: Vzlet. [1]
2013-01-22 Srážka družice BLITS s částicí ze zničené družice Fengyun 1C. [17]
Zdroje informací:
 1. 2009-049A – Meteor-M 1 / A. Vítek – 2010-03-29 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/049A.HTM.
 2. 2009-049B – Sterch-12 / A. Vítek – 2010-03-29 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/049B.HTM.
 3. 2009-049C – IRIS/Fregat / A. Vítek – 2011-03-12 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/049C.HTM.
 4. 2009-049D – Universitetskij 2 / A. Vítek – 2010-03-29 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/049D.HTM.
 5. 2009-049E – UgatuSat / A. Vítek – 2010-03-29 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/049E.HTM.
 6. 2009-049F – SumbandilaSat / A. Vítek – 2011-05-08 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/049F.HTM.
 7. 2009-049G – BLITS / A. Vítek – 2009-10-31 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/049G.HTM.
 8. (lek): Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2009, číslo 11, s. 39.
 9. «Meteor-M» No1 - The first steps - 2009-10-07 - http://eng.ntsomz.ru/news/news_center/news07102009.
 10. Soyuz rocket launches Russian Weather satellite - 2009-09-17 - http://spaceflightnow.com/news/n0909/17soyuz/.
 11. Meteor-M-1 - [2013-07-14] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/m/meteor-m-1.
 12. Meteor /A. Zak - 2013-06-28 - http://www.russianspaceweb.com/meteor.html.
 13. Sterkh /A. Zak - 2012-11-13 - http://www.russianspaceweb.com/sterkh.html.
 14. Tatiana-2/Universitetsky-2 - [2013-07-14] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/t/tatiana-2.
 15. Sumbandila goes for enviro testing - [2013-07-14] - http://www.eepublishers.co.za/article/sumbandila-goes-for-enviro-testing.html.
 16. BLITS - [2013-07-14] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/b/blits.
 17. Russian BLITS Satellite hit by Space Debris - 2013-03-09 - http://www.spaceflight101.com/blits-satellite-collision-january-2013.html.
 18. О работе КА "Метеор-М" № 1 и КА "Метеор-М" № 2 - 2014-11-25 - http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/25950/.
Poslední aktualizace: 2014-11-25       © Jan Sedláček