2009-038


2009-07-15, 22:03:09.984 UT; Cape Canaveral, LC-39A; Endeavour, OV-105

2009-038A
SSC 35633
STS 127   (Space Transportation System) USA
Endeavour F-23  
Shuttle Mission 127
ISS-2J/A   (International Space Station - Japan)
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o vzletové hmotnosti 119 939 kg výr. č. OV-105 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m a má křídla o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 65.8 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3x5.2x4.0 m uzavřený dvojicí dveří, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V nákladovém prostoru je dálkový manipulátor RMS (Remote Manipulator System) a nádrže s kyslíkem, vodíkem a tři palivové články o výkonu 7 kW. V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) č. 2045, 2060 a 2054 každý o tahu 2.1 MN. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
Raketoplán v nákladovém prostoru nese vnější plošinu modulu Kibo JEF (Japan Exposed Facility) o hmotnosti 3820 kg, logistický modul Kibo ELM-ES o hmotnosti 2453 kg, integrovaný nosič nákladu ICC (Integrated Cargo Carrier) o hmotnosti 3946 kg, vypouštěcí zařízení s družicí DRAGONSat (celková hmotnost 51 kg) a vypouštěcí zařízení SPA/CAPE s jednotkou ICU a družicemi ANDE-2A a ANDE-2P (celková hmotnost 265 kg).
Posádka:
Mark Lewis Polansky NASA, USA 3. let
Douglas Gerald Hurley NASA, USA 1. let
David Alexander Wolf NASA, USA 4. let
Christopher John Cassidy NASA, USA 1. let
Julie Payetteová CSA, Kanada 2. let
Thomas Henry Marshburn NASA, USA 1. let
Timothy Lennart Kopra NASA, USA 1. let jen na ISS
Koichi Wakata JAXA, Japonsko jen z ISS na Zem

Parametry dráhy:
2009-07-15.95 51.63° 88.37 min 155 - 232 km  
2009-07-16.92 51.64° 88.70 min 187 - 241 km
2009-07-17.79 51.64° 91.35 min 341 - 351 km
2009-07-31.41 51.64° 91.17 min 328 - 336 km

Události:
2008-02-11 NASA jmenoval posádku pro let STS-127. [6]
2009-06-13 Původně plánovaný termín startu; pro technické potíže a nepříznivé počasí několikrát odložen. [5]
2009-07-15 22:03:09 UT: Vzlet.
22:11:41 UT: Vypojení hlavních motorů SSME.
22:45 UT: Dokončeno navedení na základní dráhu.
Otevření dveří nákladového prostoru. [1], [5]
2009-07-16 06:23 UT: Korekce dráhy NC-2; motor OMS pracoval 16.5 s.
Inspekce dlaždic tepelné ochrany.
Příprava nákladu pro překládku na ISS. [1]
2009-07-17 13:00:10 UT: Korekčním manévrem NH zahájena závěrečná fáze příletu k ISS.
14:19:44 UT: Korekční manévr NCC.
15:17:26 UT: Manévrem Ti zahájeno závěrečné přibližování k ISS.
16:54 UT: Zahájen manévr RPM (Rotation Pitch Maneuver), při němž posádka ISS fotografuje dlaždice tepelné ochrany (ukončen v 17:02 UT).
17:48 UT: Přichycení raketoplánu k tunelu PMA-2 stanice ISS.
19:48 UT: Otevření průlezu mezi raketoplánem a stanicí a přestup posádky do ISS. [1], [5]
2009-07-18 Korekce letu ISS motory RCS raketoplánu; pracovaly 20 min., změna rychlosti 0.8 m/s. [1], [5]
2009-07-28 po 14:23 UT: Přestup posádky z ISS do raketoplánu.
Uzavření průlezů a kontrola hermetičnosti.
17:26 UT: Odpojení raketoplánu od tunelu PMA-2. 18:41:40 UT: Úhybný manévr; motory RCS pracovaly 6 s. [1], [5]
2009-07-29 Zapálení motorů OMS (v 17:28:33 a 20:16:10 UT) v rámci experimentu SEITE (Shuttle Exhaust Ion Turbulence Experiments). [1]
2009-07-30 11:03:31 UT: Zapálení motorů OMS v rámci experimentu SEITE.
Úklid vnitřních prostor raketoplánu.
12:34:30 UT: Vypuštění družice DRAGONSat.
17:23:02 UT: Vypuštění pouzdra ICU s družicemi ANDE-2A a ANDE-2P.
19:48 UT: Úhybný manévr od družic ANDE-2A a ANDE-2P. [1]
2009-07-31 ~11:10 UT: Uzavřeny dveře nákladového prostoru
13:41 UT: Zážeh obou brzdicích motorů OMS.
~14:16 UT: Vstup do atmosféry (výška 121.6 km).
14:48:08 UT: Raketoplán se dotkl přistávací dráhy 15 letiště na Kennedy Space Center na Floridě.
14:49:13 UT: Raketoplán se zastavil; trvání letu 15.698 dne. [1]
2009-038B
SSC 35690
DRAGONSat   (Dual RF Astrodynamic GPS Orbital Navigator Satellite) USA
Bevo-1 + AggieSat 2  
DRAGONSat-1 + DRAGONSat-2  
Dvě studentské technologické družice; pro závadu na pružinovém mechanismu zůstaly na dráze spojeny.
Bevo-1:
Družici postavili studenti z University of Texas v Austinu ve spolupráci s NASA Johnson Space Center, Houston.
Družice má tvar krychle o délce hrany 12.7 cm a hmotnosti 3.5 kg; část stěn je pokryta články sluneční baterie. Družice je určena k testování komponent pro budoucí systémy setkávání a spojování kosmických těles na oběžné dráze.
Družice nese přijímač signálů systému GPS a vysílač s výkonem 0.2 W pracující v amatérském pásmu 437.325 MHz. [2], [7], [8]
AggieSat 2
Družici postavili studenti z Texas A&M University v Austinu ve spolupráci s NASA Johnson Space Center, Houston.
Družice má tvar krychle o délce hrany 12.7 cm a hmotnosti asi 3.2 kg; stěny jsou pokryty články sluneční baterie. Družice je určena k testování komponent pro budoucí systémy setkávání a spojování kosmických těles na oběžné dráze.
Družice nese přijímač signálů systému GPS a vysílač s výkonem 1 W pracující v amatérském pásmu 436.250 MHz. [2], [7], [9]

Parametry dráhy:
2009-07-30.78 51.64° 91.12 min 326 - 333 km  
2009-09-28.49 51.64° 90.96 min 320 - 324 km
2009-10-25.55 51.64° 90.85 min 312 - 320 km
2009-11-24.91 51.64° 90.68 min 304 - 312 km
2009-12-30.37 51.64° 90.46 min 295 - 299 km
2010-01-30.59 51.63° 90.18 min 282 - 285 km
2010-02-27.18 51.63° 89.59 min 252 - 256 km
2010-03-17.23 51.62° 87.72 min 159 - 164 km

Události:
2009-03-03 Družice AggieSat byla dodána na Cape Canaveral. [10]
2009-07-15 22:03:09 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu. [2], [5]
2009-07-30 12:34:30 UT: Vypuštění družic z nákladového prostoru. [2], [7]
~12:54 UT: Radioamatéři v Evropě zachytili první signály z AggieSat-2. [9]
2010-03-17 Přirozený zánik v atmosféře po 244 dnech letu; čtyři hodiny před zánikem byly zachyceny poslední signály. [2], [9]
2009-038C
SSC 35691
část pouzdra ICU   (Internal Cargo Unit) USA
 
Část pouzdra, ve kterém byla umístěna družice ANDE-2 Pollux. Těleso o hmotnosti 35.4 kg má tvar válce s průměrem 55  a délkou 56 cm.
Parametry dráhy:
2009-07-31.10 51.64° 91.12 min 328 - 331 km  

Události:
2009-07-15 22:03:09 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu. [1], [5]
2009-07-30 17:23:02 UT: Vypuštění pouzdra ICU s družicemi ANDE-2 z nákladového prostoru.
17:23:39 UT: Rozdělení pouzdra a uvolnění družice ANDE-2. [3]
2010-01-10 Přirozený zánik v atmosféře po 179 dnech letu.
2009-038D
SSC 35692
část pouzdra ICU   (Internal Cargo Unit) USA
 
Část pouzdra, ve kterém byla umístěna družice ANDE-2 Castor. Těleso o hmotnosti 17.5 kg má tvar válce s průměrem 69  a délkou 60 cm.
Parametry dráhy:
2009-07-31.60 51.64° 91.13 min 327 - 332 km  
2009-11-20.98 51.64° 87.85 min 165 - 171 km  

Události:
2009-07-15 22:03:09 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu. [1], [5]
2009-07-30 17:23:02 UT: Vypuštění pouzdra ICU s družicemi ANDE-2 z nákladového prostoru.
17:23:56 UT: Rozdělení pouzdra a uvolnění družice ANDE-2. [4]
2009-11-21 Přirozený zánik v atmosféře po 129 dnech letu.
2009-038E
SSC 35693
ANDE-2 Pollux   (Atmospheric Neutral Density Experiment) USA
ANDE-2P   (Atmospheric Neutral Density Experiment 2 Passive)
Pollux  
Vědecká družice pro studium pohybu družice po oběžné dráze.
Družici postavila pobočka DoD Space Test Program v NASA Johnson Space Center, Houston, vědeckou nálň projektu zabezpečuje Naval Research Laboratory, Washington.
Družice o hmotnosti 27.44 kg má tvar koule o průměru 48.26 cm. Družice má jednu polovinu z leštěného hliníku, druhou polovinu má pokrytu matnou černou barvou.
Družice nese:
- 30 koutových odražečů pro laserovou lokalizaci;
- 6 laserových diod pro optické pozorování;
- 3 úhloměrné gyroskopy pro přesné měření rotace a orientace družice;
- 3 akcelerometry pro měření negravitačních sil.
Předpokládaná životnost na dráze 1 rok. [3], [11]

Parametry dráhy:
2009-07-31.10 51.64° 91.14 min 328 - 333 km  
2009-09-18.85 51.64° 91.03 min 323 - 327 km
2009-11-24.91 51.64° 90.75 min 308 - 315 km
2010-01-26.95 51.63° 90.36 min 292 - 293 km
2010-01-30.59 51.63° 90.18 min 282 - 285 km
2010-03-26.92 51.62° 88.42 min 191 - 201 km

Události:
2009-07-15 22:03:09 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu. [3], [5]
2009-07-30 17:23:02 UT: Vypuštění pouzdra ICU s družicí z nákladového prostoru.
17:23:39 UT: Uvolnění družice k samostatnému letu. [3]
2010-03-28 22:55 UT: Poslední pozorování družice před zánikem. [11]
2010-03-29 Přirozený zánik v atmosféře po 256 dnech letu. [3]
2009-038F
SSC 35694
ANDE-2 Castor   (Atmospheric Neutral Density Experiment) USA
ANDE-2A   (Atmospheric Neutral Density Experiment 2 Active)
Castor  
Vědecká družice pro studium pohybu družice po oběžné dráze.
Družici postavila pobočka DoD Space Test Program v NASA Johnson Space Center, Houston, vědeckou nálň projektu zabezpečuje Naval Research Laboratory, Washington.
Družice o hmotnosti 47.45 kg má tvar koule o průměru 48.26 cm. Družice má jednu polovinu z leštěného hliníku, druhou polovinu má pokrytu matnou černou barvou. Energii pro přístroje dodávají Li-ion baterie, jejichž kapacita (asi 7000 Wh) vystačí asi na jeden rok provozu.
Družice nese:
- 30 koutových odražečů o průměru 1.27 cm pro laserovou lokalizaci;
- 6 laserových diod pro optické pozorování;
- 6 fotovoltaických článků pro zjišťování orientace a rychlosti rotace;
- 3 úhloměrné gyroskopy pro přesné měření rotace a orientace družice;
- 3 akcelerometry pro měření negravitačních sil;
- přijímač navigačních signálů GPS;
- systém pro měření vnitřní a povrchové teploty.
Předpokládaná životnost na dráze 1.5 roku. [4], [11]

Parametry dráhy:
2009-07-31.10 51.64° 91.15 min 328 - 334 km  
2009-09-05.46 51.64° 91.10 min 326 - 332 km
2009-11-29.74 51.64° 90.93 min 317 - 324 km
2010-01-15.41 51.64° 90.82 min 314 - 316 km
2010-03-28.91 51.64° 90.49 min 296 - 301 km
2010-05-31.54 51.63° 89.99 min 274 - 275 km
2010-07-30.35 51.63° 89.21 min 231 - 240 km
2010-08-18.08 51.62° 87.60 min 153 - 158 km

Události:
2009-07-15 22:03:09 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu. [4], [5]
2009-07-30 17:23:02 UT: Vypuštění pouzdra ICU s družicí z nákladového prostoru.
17:23:56 UT: Uvolnění družice k samostatnému letu. [4]
2010-08-18 ~15:43 UT: Přirozený zánik v atmosféře nad Tichým oceánem po 398.73 dne letu (1.09 roku). [3]
2009-038G
SSC 35695
část pouzdra ICU   (Internal Cargo Unit) USA
 
Část kontejneru, která oddělovala obě družice ANDE-2. Těleso o hmotnosti 20.6 kg má tvar disku s maximálním průměrem 55  a výškou 29 cm.
Parametry dráhy:
2009-07-31.10 51.64° 91.13 min 328 - 333 km  

Události:
2009-07-15 22:03:09 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu. [1], [5]
2009-07-30 17:23:02 UT: Vypuštění pouzdra ICU s družicemi ANDE-2 z nákladového prostoru. [1]
2010-02-19 Přirozený zánik v atmosféře po 219 dnech letu.
Zdroje informací:
 1. 2009-038A – STS-127 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/038A.HTM.
 2. 2009-038B – DragonSat / A. Vítek – 2010-07-16 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/038B.HTM.
 3. 2009-038E – ANDE-2 Passive / A. Vítek – 2010-07-16 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/038E.HTM.
 4. 2009-038F – ANDE-2 Active / A. Vítek – 2010-09-19 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/038F.HTM.
 5. A. Vítek: STS-127/ISS-2J/A. Naděje dostala verandu; Letectví a kosmonautika, ročník 2009, číslo 9, s. 38 - 42.
 6. NASA Assigns Crews for STS-127 and Expedition 19 Missions - 2008-02-11 - http://www.nasa.gov/home/hqnews/2008/feb/HQ_08052_Crew_Announcements.html.
 7. BEVO-1 Request for Reports - 2009-08 - http://www.southgatearc.org/news/august2009/bevo1_request_for_reports.htm.
 8. University of Texas at Austin ‘Picosatellite’ To Be Launched from Space Shuttle To Begin Milestone Small-Satellite Mission - 2009-06-09 - http://www.utexas.edu/news/2009/06/09/picosatellite/.
 9. AggieSat 2 - 2010 - http://aggiesatweb.tamu.edu/index.php/projects/lab_projects/aggisat_2.
 10. AggieSat 2 Mission Statement - 2009-06-09 - http://aggiesat.org/AggieSat2.
 11. ANDE-2 - [2013-07-07] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/a/ande-2.
Poslední aktualizace: 2013-07-13       © Jan Sedláček