2009-026


2009-05-14, 13:12:02 UT; Centre Saptial Guayanais, ELA-3; Ariane 5ECA, V-188/L-546

2009-026A
SSC 34937
Herschel   ESA
 
Astronomická družice.
Družici pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA) postavila francouzská firma Thales Alenia Space, Neuilly-sur-Seine; služební sekci dodala Thales Alenia Space, Cannes, konstrukci dalekohledu zajistila firma EADS Astrium, Toulouse.
Družice o hmotnosti 3402 kg má přibližně válcovitý tvar o průměru asi 400 cm a jeho celková délka je 750 cm. Panely sluneční baterie dodávající na konci aktivní životnosti 1.45 kW jsou umístěny na servisním modulu, který je opatřen odraznými plochami pro ochranu před slunečním teplem (odráží asi 98% sluneční energie). Pro chlazení přístrojů je k dispozici asi 2300 l kapalného helia.
Družice nese:
- dalekohled s primárním zrcadlem o průměru 350 cm, při provozu je ochlazován kapalným heliem na teplotu 2 K;
- spektrometr HIFI (Heterodyne Instrument for the Far Infrared);
- spektrometr SPIRE (Spectral and Photometric Imaging Receiver;
- spektrometr PACS (Photoconductor Array Camera and Spectrometer.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 3 roky. [1], [3]
Dalekohled je pojmenován na počest astronoma Fredericka Williama Herschela (1738 - 1822).
Parametry dráhy:
2009-05-14.60 6.0°   54 dny 270 - 1 194 000 km přechodová dráha
2009-07 dráha s průměrem asi 800 000 km kolem bodu L2 soustavy Země-Slunce

Události:
2009-03-13 Start plánovaný na 2009-04-16 byl odložen k uskutečnění dodatečných testů. [4]
2009-04-02 Start byl odložen "o několik dní", později stanoven start na 2009-05-06. [5]
Další odklad posunul start na 2009-05-14.
2009-05-14 13:12:02 UT: Vzlet na začátku 55minutového startovního okna. [1], [3], [6]
13:37:55 UT: Oddělení od druhého stupně rakety. [1], [7]
2009-05-15 Zahájeno oživování systémů družice a chlazení vědeckých přístrojů. [1], [7]
13:16:26 UT: Korekce letové dráhy TCM-1a. [1], [7]
2009-05-18 17:00 UT: Korekce letové dráhy TCM-1b. [1], [7]
2009-06-14 Spektrometr PACS pořídil první snímky. [8]
2009-06-24 Byly získány první obrazy z aparatury SPIRE. [9]
2009-12-18 Na dvoudenním workshopu v Madridu byly zveřejněny první výsledky práce aparatury SPIRE a PACS. [10]
2009-08-03 Pro závadu na řídicí jednotce přestal pracovat přístroj HIFI. [1]
2010-01-14 Byla plně obnovena činnost přístroj HIFI. [1], [11]
2013-04-29 Na sondě došly zásoby kapalného helia pro chlazení a vědecká mise byla zakončena (aparatura fungovala 3 roky a 11 měsíců). [12]
2009-026B
SSC 34938
Planck   ESA
 
Astronomická družice; úkolem družice je vytvořit detailní mapu mikrovlnného záření.
Družici pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA) postavila francouzská firma Thales Alenia Space, Neuilly-sur-Seine; služební modul dodala Thales Alenia Space, Cannes, na konstrukci se podílela firma Contraves Space AG, Zürich.
Družice o hmotnosti 1921 kg má nepravidelný tvar se služební sekcí ve tvaru nízkého osmibokého hranolu o průměru 420 cm a její celková délka je 420 cm. Plášť služební sekce je pokryt buňkami sluneční baterie, které dodávají 1.8 kW (na konci aktivní životnosti). Získaná data jsou ukládána do polovodičové paměti a ze záznamu předávána na Zemi v pásmu X (8 GHz).
Družice nese:
- dalekohled se dvěma parabolickými zrcadly;
- sestavu detektorů LFI (Low Frequency Instrument), jež jsou chlazeny na teplotu 20 K a
- soupravu HFI (High Freguency Instrument), chlazenou na 0.1 K.
Předpokládaná aktivní životnost je asi 2 roky. [2], [3]
Dalekohled je pojmenován na počest fyzika Maxe Plancka (1858 - 1947).
Parametry dráhy:
2009-05-14.60 6.0°   54 dny 270 - 1 194 000 km přechodová dráha
2009-07-02 dráha s průměrem asi 800 000 km kolem bodu L2 soustavy Země-Slunce

Události:
2009-03-13 Start plánovaný na 2009-04-16 byl odložen k uskutečnění dodatečných testů. [4]
2009-04-02 Start byl odložen "o několik dní", později stanoven start na 2009-05-06. [5]
Další odklad posunul start na 2009-05-14.
2009-05-14 13:12:02 UT: Vzlet na začátku 55minutového startovního okna. [2], [3], [6]
13:40:25 UT: Oddělení od druhého stupně rakety. [2], [7]
2009-05-15 Zahájeno oživování systémů družice a chlazení vědeckých přístrojů. [2]
18:01:05 UT: Korekce letové dráhy TCM-1a. [2], [7]
2009-06-05 17:28 UT: Zahájení korekčního manévru TCM-2 (dokončen byl 2009-06-06 v asi 23:30 UT. [2]
2009-07-02 Navedení na dráhu kolem bodu L2 soustavy Země-Slunce. [2]
2009-07-03 Bylo dokončeno chlazení aparatury HFI na teplotu 0.1 K. [13]
2009-07-24 Zahájena kalibrace a testování vědeckých přístrojů. [2]
2010-02-14 Sonda dokončila první přehlídku mikrovlnného záření z vesmíru (zahájena byla 2009-08-13). [2], [14]
2010-04-26 Bylo dokončeno mapování celé nebeské sféry aparaturou LFI. [2]
2010-02-28 Bylo dokončeno mapování celé nebeské sféry aparaturou HFI. [2]
2012-01-13 Na sondě došly zásoby kapalného helia pro chlazení. [15]
2013-03-21 Na základě pozorování sondy byla zpracována nejpřesnější a nejdetailnější mapa reliktního záření, která ukazuje, že vesmír je starší než se dříve předpokládalo. [16]
2009-026C
SSC 34939
horní stupeň rakety   Francie
 
Druhý stupeň nosné rakety; hmotnost tělesa je asi 2600 kg, délka 471 cm a maximální průměr asi 400 cm.
Parametry dráhy:
2009-06 pohybuje se po heliocentrické dráze podobné dráze Země

Události:
2009-05-14 13:12:02 UT: Vzlet na začátku 55minutového startovního okna. [1], [2], [6]
13:37:55 UT: Oddělení sondy Herschel. [1], [7]
13:40:25 UT: Oddělení sondy Planck. [2], [7]
2009-026D
SSC 34940
adaptér Sylda   Francie
 
Adaptér o hmotnosti kolem 500  umožňující start dvou různých objektů.
Parametry dráhy:
2009-06 pohybuje se po heliocentrické dráze podobné dráze Země

Události:
2009-05-14 13:12:02 UT: Vzlet na začátku 55minutového startovního okna. [1], [2], [6]
Zdroje informací:
 1. 2009-026A – Herchel / A. Vítek – 2011-07-24 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/026A.HTM.
 2. 2009-026B – Planck / A. Vítek – 2011-07-24 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/026B.HTM.
 3. P. Kubala: Herchel a Planck jsou ve vesmíru; Letectví a kosmonautika, ročník 2009, číslo 6, s. 24, 25.
 4. Herschel and Planck launch postponed - 2009-03-13 - http://sci.esa.int/astrophysics/44406-herschel-and-planck-launch-postponed/.
 5. Herschel and Planck launch update - 2009-04-02 - http://sci.esa.int/astrophysics/44560-herschel-and-planck-launch-update/.
 6. Ariane-5 carrying herschel and planck lifts off - 2009-05-14 - http://sci.esa.int/astrophysics/44851-ariane-5-carrying-herschel-and-planck-lifts-off/.
 7. Herschel and Planck commissioning has begun - 2009-05-22 - http://sci.esa.int/astrophysics/44879-herschel-and-planck-commissioning-has-begun/.
 8. Herschel's sneack preview: PACS images of M51 - 2009-06-26 - http://sci.esa.int/herschel/45075-herschel-s-sneak-preview-pacs-images-of-m51/.
 9. Herschel's 'first light' promises superb science - 2009-07-10 - http://sci.esa.int/herschel/45263-herschel-s-first-light-promises-superb-science/.
 10. Initial results from Herschel's science demonstration phase/ - 2009-12-21 - http://sci.esa.int/herschel/46213-initial-results-from-herschel-s-science-demonstration-phase/.
 11. Herschel's HIFI Instrument ready to resume operations/ - 2010-01-18 - http://sci.esa.int/herschel/46304-herschel-s-hifi-instrument-ready-to-resume-operations/.
 12. Observation gives way to examination as Herschel coolant runs out/ - 2013-04-29 - http://sci.esa.int/herschel/51550-observation-gives-way-to-examination-as-herschel-coolant-runs-out/.
 13. Planck instuments reach their coldest temperature - 2009-09-01 - http://sci.esa.int/planck/45133-planck-instruments-reach-their-coldest-temperature/.
 14. Simultaneous observations with Planck - 2013-06-26 - http://www.rssd.esa.int/index.php?project=PLANCK&page=Pointing.
 15. Super-cool Planck mission begins to warm - 2012-01-13 - http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-12065464.
 16. Planck Mission Brings Universe Into Sharp Focus - 2013-03-21 - http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2013-109.
Poslední aktualizace: 2013-07-01       © Jan Sedláček