2010-005


2010-02-11, 15:23:00 UT; Cape Canaveral, SLC-41; Atlas 5 401, AV-021

2010-005A
SSC 36395
SDO   (Solar Dynamics Observatory) USA
 
Vědecká družice pro studium Slunce.
Družici pro potřeby NASA postavilo středisko NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt .
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 3100 kg (prázdná hmotnost 1650 kg) má tvar kvádru o rozměrech 222x222x450 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 625 cm dodávajícími 1.45 kW. Získaná data jsou na Zemi předávána rychlostí 130 Mbit/s v pásmu Ka. Pro navedení na pracovní dráhu je družice vybavena vlastním pohonným systémem o tahu 22.5 N se zásobou asi 1400 kg paliva.
Družice nese vědecké přístroje o celkové hmotnosti asi 300 kg:
- kamera HMI (Helioseismic and Magnetic Imager) pro sledování helioseismických jevů a magnetických polí;
- sada dalekohledů AIA (Atmospheric Imaging Assembly) pro pozorování Slunce v 10 spektrálních pásmech;
- fotometr EVE (Extreme Ultraviolet Variability Experiment) pro měření ultrafialového záření Slunce.
Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků s možností prodloužení mise o dalších pět let.
Parametry dráhy:
2010-02-11.83 28.55° 666.27 min 2480 - 35303 km
2010-03-09.38 28.07° 1394.76 min 34574 - 35373 km
2011-03-09.41 27.92° 1436.15 min 35778 - 35797 km
2013-06-04.07 27.84° 1436.08 min 35779 - 35792 km
2015-01-01.44 28.03° 1436.11 min 35777 - 35797 km

Události:
2010-02-10 Vzlet plánovaný na 15:26 UT byl odložen pro silný vítr. [6]
2010-02-11 15:23:00 UT: Vzlet. [1]
2010-03-19 Na družici byl zapojen fotometr EVE. [3]
2010-03-24 Na družici bylo zahájeno oživování aparatury HMI. [4]
2010-03-27 15:30 UT: Na družici byly odklopeny kryty dalekohledů AIA. [5]
2010-005B
SSC 36396
horní stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň rakety - Centaur.
Parametry dráhy:
2012-03-01 29.1° 629.2   min 2402 - 33486 km
2013-06-01.99 28.93° 629.21 min 2452 - 33438 km
2015-01-02.50 28.64° 629.23 min 2453 - 33438 km

Události:
2010-02-11 15:23:00 UT: Vzlet. [1]
Zdroje informací:
  1. 2010-005A – SDO / A. Vítek – 2011-03-12 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2010/005A.HTM.
  2. SDO /NASA GSFC - 2009-10 - http://sdo.gsfc.nasa.gov/assets/docs/412582main_SDO-508.pdf.
  3. Solar Dynamics Observatory - 2010-03-19 - http://www.nasa.gov/mission_pages/sdo/news/postLaunch-031910.html.
  4. Solar Dynamics Observatory - 2010-03-24 - http://www.nasa.gov/mission_pages/sdo/news/postLaunch-032410b.html.
  5. Solar Dynamics Observatory - 2010-03-27 - http://www.nasa.gov/mission_pages/sdo/news/postLaunch-032710b.html.
  6. Mission Status Center / J. Ray - 2011-02-10 - http://spaceflightnow.com/atlas/av021/status.html.
Poslední aktualizace: 2015-01-05       © Jan Sedláček