2010-001


2010-01-16, 16:12:04.391 UT; Xichang Satellite Launch Center, rampa 2; CZ-3C, Y-2 (F-3)

2010-001A
SSC 36287
Beidou 2-G1   (北斗二号-G1) Čína
Compass G1  
Beidou DW 3  
Stacionární navigační družice.
Družici pro Čínskou lidovou armádu postavila firma China Academy of Space Technology (CAST) na základě typu DFH-3 (Dongfang Hong).
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti asi 4600 kg (prázdná hmotnost 1550 kg) má tvar kvádru o přibližných rozměrech 220x172x200 cm se dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 18 m dodávající 2 kW a výklopnou parabolickou anténou o průměru 180 cm. Pro dosažení pracovní polohy a korekce dráhy je družice vybavena vlastním motorem, pravděpodobně FY-25 o tahu 490 N.
Družice nese navigační aparaturu schopnou komunikovat s až 540 000 uživateli a komunikační systém zabezpečující přenos krátkých zpráv do délky 120 čínských znaků.
Plánovaná pracovní poloha je nad 144.5° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je 8 roků.
Parametry dráhy:
2010-01-17.34 20.44° 627.48 min 189 - 35613 km
2010-01-25.70 1.83° 1436.08 min 35600 - 35972 km nad 160° v.d.
2011-11-22.41 1.51° 1436.14 min 35776 - 35799 km nad 140° v.d.
2013-06-05.41 1.64° 1436.16 min 35775 - 35800 km nad 140.1° v.d.
2015-01-01.66 1.58° 1436.03 min 35766 - 35804 km nad 139.9° v.d.

Události:
2010-01-16 16:12:04 UT: Vzlet.
16:36:39 UT: Navedení na přechodovou dráhu.
16:38:19 UT: Oddělení družice od horního stupně nosné rakety. [1]
2010-01-21 Družice byla zakotvena nad 160° v.d., kde probíhaly zkoušky systémů. [1]
2010-02-06 Družice zahájila přesun do pracovní polohy. [1]
2010-02-19 Družice byla zakotvena v pracovní poloze nad 144.5° v.d. [1]
2010-001B
SSC 36288
horní stupeň rakety   Čína
H-18  
Třetí stupeň nosné rakety. Hmotnost tělesa je asi 3060 kg, délka 12.4 m a maximální průměr asi 300 cm.
Parametry dráhy:
2010-01-29.05 20.40° 626.75 min 296 - 35260 km
2013-06-05.34 19.94° 607.20 min 297 - 34451 km
2015-01-01.44 20.30° 594.23 min 288 - 33783 km

Události:
2010-01-16 16:12:04 UT: Vzlet.
16:36:39 UT: Navedení na přechodovou dráhu.
16:38:19 UT: Oddělení družice. [1]
Zdroje informací:
  1. 2010-001A – Beidou 2-G3 / A. Vítek – 2011-12-28 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2010/001A.HTM.
  2. China opens 2010 with BeiDou-2 satellite launch / R. Barbosa - 2010-01-16 - http://www.nasaspaceflight.com/2010/01/china-opens-2010-with-beidou-2-satellite-launch/.
Poslední aktualizace: 2015-01-05       © Jan Sedláček