2009-005


2009-02-06, 10:22 UT; Vandenberg AFB, SLC-2W; Delta 7320-10C, 338

2009-005A
SSC 33591
NOAA-19   (National Oceanic and Atmospheric Admnistration) USA
NOAA N'   (National Oceanic and Atmospheric Admnistration)
NOAA-N Prime  
Meteorologická družice.
Družici pro National Oceanic and Atmospheric Admnistration postavila firma Lockheed Martin Missiles and Space Co., Sunnyvale, po dohledem NASA Goddard Space Flight Center.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 2232 kg (prázdná hmotnost 1479 kg) má nepravidelný válcový tvar o délce 418 cm a průměru 188 cm s připojeným jedním panelem sluneční baterie o rozměru 273x614 cm. Články sluneční baterie dodávají 833 W (na konci aktivní životnosti). Vědecká data jsou zaznamenávána do pěti polovodičových pamětí s kapaciotu 5x2.7 Gbit. Pro korekce dráhy a řízení polohy je družice vybavena systémem trysek RCE (Reaction Control Equipment) tvořený čtyřmi motorky na hydrazin a osmi tryskami na stlačený dusík. Stabilizaci s přesností ±0.1° zajišťují tři silové setrvačníky.
Družice nese:
- rastrující radiometr AVHRR/3 (Advanced Very High-Resolution Radiometr) pro snímkování Země s rozlišením 1 až 4 km;
- aparatura pro sondáž atmosféry TOVS (TIROS Operational Vertical Sounder);
- spektrometr SBUV/2 (Solar Back scatter Ultraviolet Radiometr) pro měření koncentrace ozónu;
- detektor SEM/2 (Space Environment Monitor) pro sledování slunečního záření;
- aparatura ARGOS-M pro sběr dat z automatických meteostanic (zařízení dodal CNES, Francie). Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků.
Parametry dráhy:
2009-02-06.47 98.73° 102.07 min 845 - 868 km
2013-06-11.44 98.90° 102.02 min 843 - 865 km

Události:
2008-11-04 Družice byla letecky dopravena na kosmodrom. [3]
2009-02-06 10:22 UT: Vzlet.
11:27:56 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [1]
2013-05-09 Všechny přístroje družice jsou v provozu. [4]
2009-005B
SSC 33592
horní stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 919 kg má délku 588 cm a průměr 244 cm.
Parametry dráhy:
2009-02-06.47 98.77° 96.77 min 346 - 862 km
2009-02-06.54 102.05° 94.58 min 181 - 815 km

Události:
2009-02-06 10:22 UT: Vzlet.
11:27:56 UT: Oddělení družice. [1]
2009-04-21 Přirozený zánik v atmosféře po 74 dnech letu. [2]
Zdroje informací:
  1. 2009-005A – NOAA-19 / A. Vítek – 2009-07-28 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/005A.HTM.
  2. Delta 2 R/B - Satellite Information - [2013-06-10] - http://heavens-above.com/SatInfo.aspx?satid=33592&lat=0&lng=0&loc=Unspecified&alt=0&tz=UCT.
  3. NOAA-N Prime Satellite Arrives At Vandenberg For Launch - 2008-11-04 - http://www.nasa.gov/centers/kennedy/news/releases/2008/release-20081104b.html.
  4. NOAA 19 Spacecraft Status Summary - 2013-05-09 - http://www.oso.noaa.gov/poesstatus/spacecraftStatusSummary.asp?spacecraft=19.
  5. Satellite: NOAA 19 - 2013-04-19 - http://www.wmo-sat.info/oscar/satellites/view/341.
Poslední aktualizace: 2013-06-11       © Jan Sedláček