2009-003


2009-01-30, 13:30:00 UT; Pleseck, PU-32/2; Ciklon-3, 45084701

2009-003A
SSC 33504
Koronas-Foton   (Коронас-Фотон) Rusko
Koronas   (Kompleksnyje orbitalnyje okolozemnyje nabljudenije aktivnosti Solnca)
Coronas-Photon  
Vědecká družice pro výzkum Slunce.
Družici pro Roskosmos postavila firma VNII elektromechaniki im. A. G. Iosifjana; na přístrojovém vybavení a vyhodnocování experimentů se podílela výzkumná pracoviště z Ruska, Indie, Ukrajiny a Polska.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 1920 kg má tvar válce o průměru asi 120 cm a délce 200 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie dodávající na počátku činnosti 2 kW. Orientace a stabilizace družice je zajištěna systémem silových setrvačníků. Získaná data jsou zaznamenávána do palubní paměti s kapacitou 1 Gbit a jsou přenášena na Zemi v pásmu X rychlostí 1024 kbit/s.
Družice nese:
- spektrometr Natalja-2M (Rusko) pro studium záření gama a neutronů slunečního původu;
- rentgenový teleskop RT-2 (Indie);
- spektrometr Pingvin-M (Rusko) pro studium rentgenového záření;
- detektor Konus-RF (Rusko) pro sledování slunečních erupcí a tvrdého rentgenového a gama záření;
- detektor rentgenového záření BRM (bystryj rentgenovskij monitor) - Rusko;
- monitor ultrafialového záření FOKA - Rusko;
- dalekohled se zobrazujícím spektrometrem TESIS - Rusko;
- analyzátor nabitých částic Electron-PESCA - Rusko;
- částicový dalekohled STEP-F (Satellite Telescope of Electrons and Protons - Foton) - Ukrajina;
- tříosý magnetometr SM-8M - Rusko.
Předpokládaná aktivní životnost je 3 roky.
Parametry dráhy:
2009-01-30.68 82.48° 95.67 min 540 - 562 km
2011-07-11.47 82.47° 95.61 min 536 - 560 km
2013-06-10.33 82.48° 95.45 min 523 - 557 km

Události:
2009-01-29 Plánovaný start byl 59 s před plánovaným vzletem pro technické potíže zastaven a odložen o 24 hodin. [4]
2009-01-30 13:30:00 UT: Vzlet.
14:13 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety.
15:10 UT: Navázáno spojení s družicí. [1]
2009-04-06 Byl zahájen program pozorování Slunce společnš s družicí Hinode (2006-041A, 29479). [1]
2009-05-10 Objevily se závady v činnosti přístroje TESIS. [1]
2009-06-01 Přístroj TESIS obnovil v plném rozsahu vědecká pozorování. [1]
2009-12-01 Družice přestala pracovat. [2], [3]
2009-003B
SSC 33505
horní stupeň rakety   Rusko
 
Třetí stupeň nosné rakety; těleso o hmotnosti 1360 kg je 270 cm dlouhé s průměrem 220 cm.
Parametry dráhy:
2009-01-30.68 82.48° 95.65 min 539 - 561 km
2013-06-09.39 82.48° 95.54 min 534 - 556 km

Události:
2009-01-30 13:30:00 UT: Vzlet.
14:13 UT: Oddělení družice. [1]
Zdroje informací:
  1. 2009-003A – Koronas-Foton / A. Vítek – 2011-07-17 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/003A.HTM.
  2. Спутник "Коронас-Фотон" не работает из-за проблем с питанием - 2009-12-11 - http://www.rian.ru/science/20091211/198635487.html.
  3. "Коронас-Фотон" сломался из-за переоценки ресурса аккумуляторов - 2010-01-11 - http://ria.ru/science/20100111/203883494.html.
  4. Koronas-Foton / A. Zak - 2010-04-10 - http://www.russianspaceweb.com/koronas_foton.html.
Poslední aktualizace: 2013-06-10       © Jan Sedláček