2010-048


2010-09-26, 04:41:00 UT; Vandenberg AFB, SLC-8; Minotaur 4, (1)

2010-048A
SSC 37168
USA 216   USA
SBSS-1   (Space-Based Space Surveillance 1)
SBSS Block 10 SV-1   (Space-Based Space Surveillance Block 10 Space Vehicle 1)
Vojenská družice pro sledování a identifikaci kosmických objektů (včetně kosmického smetí) na geocentrických drahách.
Družici pro Space and Missile Systems Center (SMC), El Segundo, postavila firma Ball Aerospace & Technologies Corp., Boulder, na základě typu BCP-2000; operační řízení zajišťuje 1st Space Operations Sq. (1 SOPS), Schrievef AFB.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 1031 kg má nepravidelný tvar s připojenými dvěma trojdílnými panely sluneční baterie dodávajícími 840 W na konci životnosti. Orientaci a stabilizaci družice zajišťuje systém silových setrvačníků. Data jsou na Zemi přenášena v pásmu X rychlostí 320 Mbit/s, telemetrie v pásmu S a povely na družice se vysílají v pásmu L.
Družice nese třízrcadlový optický dalekohled SBV (Space Based Visible) uložený v dvouosém výkyvném uložení pro přesná polohová sledování s průměrem objektivu 300 mm (11.8 palce) a čidlem s 2.4 Mpx.
Předpokládaná aktivní životnost je 5.5 roku, technická životnost je 7 roků.
Parametry dráhy:
2010-10-17.85 97.97° 97.37 min 632 - 634 km parametry podle pozorování
2013-05-04.86 97.97° 97.31 min 627 - 633 km

Události:
2009 - 2010 Start původně plánovaný na jaro 2009 byl odložen na 2009-10-22, později na 2010-07-08 a nakonec na září 2010.
2010-09-26 04:41:00 UT: Vzlet na začátku 15timinutového startovního okna.
04:53:50 UT: Navedení na základní dráhu.
04:55:50 UT: Oddělení družice od čtvrtého stupně rakety. [1]
2010-12-23 Bylo dokončeno testování služební aparatury družice. [3]
2011-02-23 Kontrola družice byla předána 1 SOPS. [3]
2012-08-20 Družice byla prohlášena za plně operační. [4]
2010-048B
SSC 37169
horní stupeň rakety   USA
 
Čtvrtý stupeň nosné rakety - Orion 38.
Parametry dráhy:
2012-03-01 97.9  ° 95.2   min 524 - 536 km
2013-05-03.97 97.94° 95.09 min 517 - 528 km

Události:
2010-09-26 04:41:00 UT: Vzlet na začátku 15timinutového startovního okna.
04:53:50 UT: Navedení na základní dráhu.
04:55:50 UT: Oddělení družice. [1]
Zdroje informací:
  1. 2010-048A – USA 216 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2010/048A.HTM.
  2. Space Based Surveillance (SBSS) System - [2013-05-06] - http://www.boeing.com/boeing/defense-space/space/satellite/sbss.page.
  3. SBSS (Space-Based Surveillance System) - [2013-05-06] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/s/sbss.
  4. Space Based Space Surveillance Makes Headway [SBSS] - 2012-08-21 - http://www.defenseindustrydaily.com/preventing-a-space-pearl-harbor-sbss-program-to-monitor-the-heavens-06106/.
Poslední aktualizace: 2013-05-07       © Jan Sedláček