2010-035


2010-07-12, 03:52 UT; Satish Dhawan Space Center, rampa 2; PSLV, C15

2010-035A
SSC 36795
CartoSat-2B   (Cartographic Satellite) Indie
 
Družice pro dálkový průzkum, data se využívají i pro vojenský průzkum.
Družici pro Indian Space Research Organization (ISRO), Bengalúr, postavila a provozuje ji firma Antrix Corp. Ltd., Bengalúr, základem pro stavbu byl model IRS-2.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 694 kg má tvar nízkého šestibokého hranolu s připojenými dvěma panely sluneční baterie, které dodávají maximálně 900 W a dobíjejí dvě palubní NiCd baterie, každá s kapacitou 18 Ah. Získaná data jsou zaznamenávána do polovodičové paměti s kapacitou 64 Gbit. Stabilizaci zajišťuje systém silových setrvačníků a magnetické cívky. K orientaci se využívá inerciální plošina a čidlo hvězd. Pro korekce dráhy a řízení polohy je na družici systém malých motorků na hydrazin.
Družice nese dvouzrcadlový optický dalekohled s kamerou PAN (Panchromatic Camera) a rozlišením 80 cm.
Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků. [1], [6]
Parametry dráhy:
2010-07-12.20 98.15° 97.25 min 615 - 639 km
2010-10-08.33 98.00° 97.39 min 620 - 647 km
2013-05-15.47 97.86° 97.38 min 622 - 644 km
2015-01-01.09 97.92° 97.38 min 622 - 644 km

Události:
2010-07-12 03:52 UT: Vzlet.
04:15 UT: Navedení na předběžnou dráhu a následné oddělení od třetího stupně rakety. [1]
2010-07-21 Dokončení technických zkoušek; zahájení snímkování. [1]
2010-035B
SSC 36796
StudSat-1   (Student Satellite) Indie
 
Studentská družice pro dálkový průzkum.
Družici postavili a provozují studenti desíti indických vysokých škol (sedm se podílelo na financování).
Tříose stabilizovaná družice typu CubeSat o hmotnosti 0.95 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x13.5 cm s pláštěm pokrytým články sluneční baterie dobíjející Li-polymerové baterie s kapacitou 1.24 Ah. Družice vysílá v radioamatérském pásmu UHF (437.505 MHz) výkonem 1 W, data se přenášejí rychlostí 4.8 kbit/s. Stabilizace družice je dosaženo použitím systému setrvačníků, magnetometrů a magnetických cívek.
Družice nese optickou kameru pro monochromatické snímkování Země s rozlišením 95 m (jeden snímek zachycující oblast 45x60 km obsahuje 504x664 pixelů).
Předpokládaná aktivní životnost je 6 měsíců. [2], [7]
Parametry dráhy:
2010-07-12.27 98.16° 97.32 min 623 - 638 km
2013-05-15.88 98.03° 97.16 min 612 - 633 km
2015-01-01.20 98.01° 96.97 min 604 - 624 km

Události:
2010-07-12 03:52 UT: Vzlet. [2]
~05:00 UT: Byly přijaty první telemetrické údaje z družice. [7]
2010-10 Provoz družice byl oficiálně ukončen po 3 měsících letu. [7]
2010-035C
SSC 36797
AISSat-1   (Automatic Identification System Satellite) Norsko
NLS-6.1   (Nanosatellite Launch System)
Technologická telekomunikační družice.
Družici pro norskou vládu postavil University of Toronto, Institute for Aerospace Studies/Space Flight Laboratory, Toronto, senzor AIS dodala norská firma Kongsberg Seatex as (KSX) Trondheim; družici provozuje Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).
Tříose stabilizovaná družice typu GNB (Generic Nanosatellite Bus) o hmotnosti 6.4 kg má tvar krychle o rozměrech 20x20x20 cm se stěnami částečně pokrytými články sluneční baterie dobíjejícími Li-ion baterii s kapacitou 10.6 Ah. Z tělesa družice vystupuje tyčová VHF anténa a ze stěny +Z vyklápěcí tyč s magnetometrem. Data se z družice vysílají v pásmu S rychlostí 32 až 256 kbit/s. Orientační a stabilizační systém využívá přijímač GPS, 6 detektorů Slunce, magnetometr a úhloměrné gyroskopy a jako výkonné prvky 3 silové setrvačníky a 3 magnetické cívky.
Družice nese komunikační systém pro ověření funkce technologie AIS (Automatic Identification System) pro sledování námořní dopravy.[3], [6], [8]
Parametry dráhy:
2010-07-12.34 98.15° 97.26 min 619 - 636 km
2013-05-15.76 98.03° 97.15 min 614 - 630 km
2015-01-01.07 98.01° 97.01 min 607 - 624 km

Události:
2010-07-12 03:52 UT: Vzlet. [3]
Odpoledne byla přijata první data z aparatury AIS. [8]
2010-11-26 Provoz družice byl oficiálně předán FFI. [8]
2011-03-11 Družice poskytla informace o lodním provozu během zemětřesení a následném cunami v Japonsku. [8]
2010-035D
SSC 36798
AlSat-2A   (Algeria Satellite) Alžírsko
 
Družice pro dálkový prostor Země.
Družici pro Agence Spatiale Algérienne (ASAL), Alžír, postavila francouzská firma EADS Astrium, Toulouse, na základě typu Astrosat 100; družici provozuje Centre National des Techniques Spatiales (CNTS), Alžír.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 116 kg má tvar kvádru o rozměrech 60x60x100 cm s jedním panelem sluneční baterie s výkonem 150 W (na konci životnosti) dobíjejícím Li-ion baterii s kapacitou 15 Ah. Data jsou zaznamenávána do paměti SSR s kapacitou 64 Gbit a z družice se vysílají v pásmu X rychlostí 60 Mbit/s. K určování polohy a přesného času slouží přijímač GPS, stabilizaci zajišťují 4 silové setrvačníky a magnetické cívky. Na družici je instalován pohonný systém pro korekce dráhy na hydrazin (na palubě je zásoba 4.7 kg).
Družice nese zrcadlový dalekohled NAOMI (New AstroSat Optical Modular Instrument) o hmotnosti 18.5 kg, který pořizuje snímky v panchromatickém režimu s rozlišením 2.5 m a v multispektrálním režimu s rozlišením 10 m.
Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků. [4], [9]
Parametry dráhy:
2010-07-12.34 98.14° 97.30 min 621 - 638 km
2010-07-12.77 98.23° 98.21 min 672 - 674 km
2013-05-15.78 98.10° 98.19 min 671 - 673 km
2015-01-01.14 98.03° 98.20 min 671 - 673 km

Události:
2010-07-12 03:52 UT: Vzlet. [4]
Družice byla navedena na dráhu o asi 33 km nižší než se plánovalo. [9]
2010-07-19 Družice byla pomocí vlastního motoru převedena na plánovanou pracovní dráhu. [9]
2010-07-21 Řízení družice bylo převedeno do střediska v Ouargle. [9]
2010-035E
SSC 36799
TiSat-1   (Ticino Satellite) Švýcarsko
NLS-6.2   (Nanosatellite Launch System)
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), Lugano-Manno, hrubou kostru družice dodala švýcarská firma RUAG Aerospace, Lodrino.
Družice typu Cubesat o hmotnosti ~1 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x10 cm s povrchem pokrytým buňkami sluneční baterie dobíjejícími Li-ion baterii s kapacitou 2.3 Ah a Li-polymerní baterii s kapacitou 1.5 Ah. Komunikace s družicí probíhá v pásmech VHF (144 MHz) a UHF (430 MHz).
Družice nese experiment AOE (Atomic Oxygen Experiment) zaměřený na studium degradace materiálů atomárním kyslíkem.
Předpokládaná aktivní životnost je maximálně 6 měsíců. [5], [6], [10]
Parametry dráhy:
2010-07-12.54 98.16° 97.29 min 618 - 640 km
2013-05-16.34 98.03° 97.09 min 609 - 629 km
2015-01-01.23 98.02° 96.82 min 597 - 616 km

Události:
2010-07-12 03:52 UT: Vzlet. [5]
2013-03 Družice je stále v provozu. [10]
2010-035F
SSC 36800
horní stupeň rakety   Indie
 
Parametry dráhy:
2012-03-01 98.0  ° 96.8   min 588 - 622 km
2013-05-16.17 97.98° 96.71 min 584 - 618 km
2015-01-01.22 97.97° 96.52 min 575 - 609 km

Události:
2010-07-12 03:52 UT: Vzlet. [1]
2010-035G
SSC 36801
fragment rakety   (adaptér?) Indie
 
Parametry dráhy:
2012-03-01 98.1  ° 97.1   min 610 - 629 km
2013-05-16.18 98.18° 96.77 min 595 - 613 km
2015-01-01.21 98.05° 95.74 min 550 - 559 km

Události:
2010-07-12 03:52 UT: Vzlet. [1]
Zdroje informací:
  1. 2010-035A – CartoSat-2B / A. Vítek – 2011-01-01 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2010/035A.HTM.
  2. 2010-035B – StudSat / A. Vítek – 2010-07-22 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2010/035B.HTM.
  3. 2010-035C – AISSat-1 / A. Vítek – 2010-07-22 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2010/035C.HTM.
  4. 2010-035D – AlSat-2A / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2010/035D.HTM.
  5. 2010-035E – TiSat-1 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2010/035E.HTM.
  6. (lek): Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2010, číslo 9, s. 83.
  7. StudSat-1 (Student Satellite-1) - [2013-05-15] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/s/studsat-1.
  8. AISSat-1 (Automatic Identification System) - [2013-05-15] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/a/aissat-1.
  9. AlSat-2 (Algeria Satellite-2) - [2013-05-15] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/a/alsat-2.
  10. TISat-1 (Ticino Satellite-1) - [2013-05-15] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/t/tisat-1.
Poslední aktualizace: 2015-01-05       © Jan Sedláček