2010-030


2010-06-21, 02:14 UT; Bajkonur, PU-109/95; Dnepr-1

2010-030A
SSC 36605
TanDEM-X   (TerraSAR-X add-on for Digital Elevation Measurement) Německo
 
Družice pro 3D mapování zemského povrchu.
Družici jako duplikát družice TerraSAR-X pro Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Köln am Rhein, postavila firma EADS Astrium GmbH, Friedrichshafen. Projekt finančně podpořilo německé spolkové ministerstvo pro hospodářství a techniku, za obchodní marketing je odpovědná firma Infoterra GmbH.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 1340 kg (prázdná hmotnost 1220 kg) má tvar šestibokého hranolu o průměru 240 cm a délce 488 cm s částí bočních stěn opatřených články sluneční baterie dodávající průměrně 800 W. Získaná data jsou ukládána do polovodičové paměti s kapacitou 256 Gbit a na Zemi se předávají v pásmu X rychlostí 300 Mbit/s. Pro korekce dráhy a udržování polohy je vybaveny systémem plynových trysek pracujících se stlačeným dusíkem.
Družice nese:
- radar se syntetickou aperturou SAR-X (Synthetic Aperture Radar X-band) s frekvencí 9.65 GHz pro mapování zemského povrchu s rozlišením 12 m a s přesností určování výšek 2 m;
- navigační zařízení TOR (Tracking Occultation and Ranging Experiment) pro určování přesné polohy družice na dráze s využitím systému GPS.
Při letu ve formaci s družicí TerraSAR-X (2007-026; 31698) pořizuje stereoskopické snímky zemského povrchu.
Předpokládaná aktivní životnost je 5.5 roku, technická životnost 6.5 roku.
Parametry dráhy:
2010-06-21.20 97.45° 94.69 min 496 - 511 km
2010-11-21.77 97.44° 94.79 min 507 - 510 km
2013-05-19.82 97.44° 94.79 min 507 - 509 km
2015-01-01.07 97.44° 94.79 min 508 - 509 km

Události:
2009 Start družice byl z technických příčin odložen z 2009-10-14, 2009-10-21 a 2009-12.
2010-06-21 02:14 UT: Vzlet.
02:28 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
02:45 UT: Přijaty první signály z družice. [1]
2010-06-24 ~14:55 UT: Stanice Neusterlitz přijala první radarové snímky Země. [1]
2010-10 Družice začala let ve formaci s TerraSAR-X a pořizovat radarové snímky Země. [5]
2010-030B
SSC 36606
horní stupeň rakety   Rusko
 
Parametry dráhy:
2012-03-01 97.5  ° 101.3   min 498 - 1142 km
2013-05-18.50 97.41° 101.26 min 499 - 1137 km
2015-01-01.51 97.43° 101.18 min 499 - 1130 km

Události:
2010-06-21 02:14 UT: Vzlet.
02:28 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [1]
2010-030C
SSC 36607
fragment rakety   Rusko
 
Parametry dráhy:
2012-03-01 97.4° 92.8 min 405 - 419 km
2012-07-11 97.4° 87.7 min 146 - 172 km

Události:
2010-06-21 02:14 UT: Vzlet. [1]
2012-07-12 Přirozený zánik v atmosféře po 752 dnech letu (2.06 roku). [6]
Zdroje informací:
  1. 2010-030A – / A. Vítek – - http://www.lib.cas.cz/space.40/2010/030A.HTM.
  2. TanDEM-X - the Earth in three dimensions - 2010-06-17 - http://www.dlr.de/eo/en/desktopdefault.aspx/tabid-5727/10086_read-21046/.
  3. TANDEM-X - 2010 - http://www.astrium.eads.net/media/document/astrium_tandem-x_en.pdf.
  4. (lek): Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2010, číslo 8, s. 66.
  5. TanDEM-X: The Earth in three dimensions - 2013-03-06 - http://www.research-in-germany.de/main/research-areas/space-technologies/2-nr-2-research-projects/42998/3-nr-2-tandem-x.html.
  6. SL-24 DEB - Satellite Information - [2013-05-19] - http://heavens-above.com/SatInfo.aspx?satid=36607&lat=0&lng=0&loc=Unspecified&alt=0&tz=UCT.
Poslední aktualizace: 2015-01-05       © Jan Sedláček