2010-020


2010-05-20, 21:58:22 UT; Tanegashima Space Center, Yoshinobu; H-2A model 202, F-17

2010-020A
SSC 36573
Hayato   (ハヤト) Japonsko
KSat   (Kagoshima Satellite)
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti Kagoshima University.
Družice typu CubeSat o hmotnosti 1.43 kg má tvar krychle o straně 10 cm, z níž je vysunut stěžeň se závažím o hmotnosti 50 g sloužící ke stabilizaci gravitačním gradientem. Články sluneční baterie jsou na čtyřech stěnách družice a na dvou výklopných panelech a dodávají 0.824 W k dobíjení palubní nikl-hydridové baterie. Orientaci družice zajišťuje trojosý magnetometr a čidlo Slunce. Komunikace s družicí probíhá v pásmu S, telemetrie se vysílá v pásmu Ku výkonem 0.2 W při rychlosti přenosu dat 100 kbit/s a 1 Mbit/s.
Družice nese aparaturu pro mapování množství vodní páry v atmosféře a kameru pro snímkování zemského povrchu.
Plánovaná životnost 50 dní.[1], [7], [8]
Parametry dráhy:
2010-05-20.99 29.98° 90.43 min 285 - 306 km
2010-05-27.23 29.96° 90.39 min 279 - 308 km
2010-06-04.24 29.99° 90.17 min 271 - 295 km
2010-06-14.03 30.00° 89.86 min 264 - 271 km
2010-06-21.86 29.97° 89.49 min 223 - 276 km
2010-06-28.53 29.98° 88.65 min 190 - 225 km

Události:
2010-05-20 21:58:22 UT: Vzlet. [1]
2010-06-28 Přirozený zánik v atmosféře po 38 dnech letu. [1]
2010-020B
SSC 36574
Waseda Sat 2   Japonsko
 
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti z Waseda University, Tokio (laboratoře Miyashita a Yamakawa).
Družice typu CubeSat o hmotnosti 1.149 kg má tvar krychle o straně 10 cm. Články sluneční baterie jsou na čtyřech výklopných panelech o rozměru 10x10 cm; částečné vyklopení panelů má ověřit, zda lze využít minimální odpor prostředí ke stabilizaci družice. Družice vysílá v pásmu UHF.
Družice nese kameru pro snímkování zemského povrchu. [2], [9], [10]
Parametry dráhy:
2010-05-21.00 29.98° 90.48 min 290 - 305 km
2010-05-30.36 29.98° 90.34 min 285 - 297 km
2010-06-10.12 29.98° 90.13 min 267 - 294 km
2010-06-27.57 29.98° 89.67 min 247 - 270 km
2010-07-06.24 29.97° 89.10 min 224 - 236 km
2010-07-11.23 29.97° 88.31 min 188 - 194 km

Události:
2010-05-20 21:58:22 UT: Vzlet. [2]
2010-07-12 Přirozený zánik v atmosféře po 52 dnech letu. [2]
2010-020C
SSC 36575
Negai☆”   (ねがい) Japonsko
Negai-Star  
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti ze Soka University, Tokio.
Družice typu CubeSat o hmotnosti 0.986 kg má tvar krychle o straně 10 cm. Články sluneční baterie jsou na bočních stěnách družice dodávají maximálně 1.5 W a dobíjející Ni-MH baterie s kapacitou 2.7 Ah. Družice vysílá na frekvencích 144 MHz a 430 MHz, data se předávají rychlostí 1200 bps.
Družice nese kameru pro snímkování zemského povrchu, prototyp FPGA (Field Programmable Gate Array) se 3 procesory pro testování nového systému zpracování informací a detektory kosmického záření.
Předpokládaná aktivní životnost je 20 dní.[3], [11]
Parametry dráhy:
2010-05-21.03 29.98° 90.46 min 289 - 306 km
2010-05-29.36 29.96° 90.28 min 283 - 294 km
2010-06-05.23 29.96° 89.94 min 257 - 287 km
2010-06-13.06 29.97° 89.50 min 244 - 255 km
2010-06-18.93 29.97° 88.16 min 176 - 190 km
2010-06-21.71 29.97° 86.58 min 97 - 112 km

Události:
2010-05-20 21:58:22 UT: Vzlet. [3]
22:11:01 UT: Družice byla uvolněna na samostatnou dráhu. [11]
2010-06-26 Přirozený zánik v atmosféře po 36 dnech letu. [3]
2010-020D
SSC 36576
Akatsuki   (あかつき) Japonsko
Planet-C  
Venus Climate Orbiter
Sonda ke studiu Venuše.
Sondu postavila a provozuje JAXA Institute of Space and Astronautical Science (ISAS), Sagamihara.
Tříose stabilizovaná sonda o startovní hmotnosti 517.6 kg má tvar kvádru o rozměrech 104x145x140 cm se dvěma výklopnými panely sluneční baterie dodávají maximálně 1.2 kW (u Venuše) a dobíjející palubní baterie. Sonda vysílá výkonem 20 W v pásmu X prostřednictvím parabolické antény o průměru 160 cm, pro příjem signálů jsou k dispozici dvě všesměrové antény. Orientaci v prostoru zajišťují detektory Slunce, senzory hvězd a úhloměrné gyroskopy; výkonnými prvky jsou čtyři silové setrvačníky a systém 12 motorků na hydrazin (4 o tahu 3 N a 8 o tahu 23 N). Pro korekce dráhy a navedení na dráhu kolem Venuše je instalován motor OME (Orbitel Maneuvering Engine) o tahu 500 N.
Sonda nese vědecké přístroje o hmotnosti 34 kg:
- infračervené kamery pro snímkování povrchu a oblačnosti Venuše;
- kamera LIR (Long-wave Infra Red) pro snímkování oblačnosti a sledování její teploty;
- ultrafialová kamera UVI (Ultraviolet Imager) ke zjišťování obsahu oxidu siřičitého a dalších sloučenit ve vysokých vrstvách atmosféry;
- kamera LAC (Lightning and Airglow Camera) pro sledování blesků a chemické luminiscence atmosféry a
- oscilátor USO (Ultra-stable Oscillator) pro radioastronomická zákrytová měření struktury atmosféry Venuše.
Předpokládaná aktivní životnost je 4.5 roku.[4], [12], [13]
Parametry dráhy:
2010-05-23 2.0° 309 dní 0.72 - 1.07 AU heliocentrická dráha
2015-12-09 3.0° 15552 min 400 - 440000 km cytherocentrická dráha
2016-04-04 15120 min 1000 - 360000 km cytherocentrická dráha; přibližné parametry

Události:
2010-05-20 21:58:22 UT: Vzlet.
22:25:47 UT: Navedení na únikovou dráhu.
22:25:51 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [4]
2010-06-28 Korekce letové dráhy; motor OME pracoval 13 s. [4]
2010-12-07 Sonda měla přejít na cytherocentrickou dráhu. Pro poruchu (zřejmě zaseknutý bezpečnostní ventil) pokračovala v letu po heliocentrické dráze. [4]
2011-09-14 Zkušební zapálení hlavního motoru; zjištěno, že dodává jen osminový tah, což nepostačuje k navedení na dráhu kolem Venuše. [4]
2015-12-06 23:51 UT: Zážehem hlavního motoru na 20 minut se uskutečnil pokus o přechod na oběžnou dráhu kolem Venuše. [18]
2015-12-09 JAXA potvrdila, že sonda přešla na oběžnou dráhu kolem Venuše. [19]
2016-04-04 07:28 UT: Sonda uskutečnila korekci dráhy; motory pracovaly 15 s. [20]
2016-05-17 Sonda zahájila vědecký výzkum Venuše
2016-12-09 Na sondě se objevila závada v řízení kamer LIR.
2017-03-03 Kamery LIR byly vyřazeny z provozu.
2010-020E
SSC 36577
IKAROS   (Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation of the Sun) Japonsko
 
Sluneční plachetnice.
Sondu postavila a provozuje Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ve svém středisku JSPEC (JAXA Space Exploration Center).
Rotací stabilizovaná sonda o startovní hmotnosti 310 kg je tvořena válcovitým centrálním tělesem o průměru 160 cm a délce 80 cm, jehož horní podstava je opatřena články sluneční baterie. Z tělesa se na dráze rozvíjí čtvercová sluneční plachta o rozměrech 14x14 m, jejíž hmotnost je 13 kg. Kolem středového čtvercového výřezu jsou piezoelektrické detektory dopadu částic meziplanetárního prachu.
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 6 měsíců.[5], [14], [17]
Parametry dráhy:
2010-05-23 2.0° 309 dní 0.72 - 1.07 AU heliocentrická dráha

Události:
2010-05-20 21:58:22 UT: Vzlet.
22:25:47 UT: Navedení na únikovou dráhu.
22:41:06 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [5]
2010-05-24 Zahájeny technické zkoušky. [5]
2010-06-10 Sluneční plachta byla plně rozvinuta; vzdálenost od Země asi 7.7 miliónu km. [5]
2010-06-14 Ze sondy byla vymrštěna malá TV kamera, která pořídila snímky plachetnice. [5], [14]
2010-06-19 Ze sondy byla vymrštěna druhá TV kamera, která pořídila snímky plachetnice. [5], [14]
2010-07-13 Na sondě bylo úspěšně vyzkoušeno řízení plachetnice pomocí panelů s tekutými krystaly změnou jejich světelné odrazivosti. [5]
2010-12-08 Sonda proletěla ve vzdálenosti asi 80 000 km od povrchu Venuše. [5], [14]
2010-020F
SSC 36578
UNITEC-1   (UNISEC Technology Experiment Carrier) Japonsko
Shi'nen  
Technologická meziplanetární sonda.
Sondu postavili a provozují studenti japonských vysokých škol, sdružených v organizaci UNICES (University Space Engineering Consortium.
Nestabilizovaná sonda (v prostoru se volně otáčí) o startovní hmotnosti 16 kg má tvar kvádru o rozměrech 30x30x35 cm, jehož pět stěn (s výjimkou dolní podstavy) je pokryto články sluneční baterie dodávající průměrně 25 W a dobíjející tři palubní Ni-MH baterie. Palubní vysílač pracuje na frekvenci 5.84 GHz s výkonem 9.6 W a přenáší data rychlosti 1 bit/s; vysílání na družici se děje v pásmu UHF (435 MHz).
Sonda nese osmikanálový detektor kosmického záření, který dodal Kouchi Institute of Technology; hlavním úkolem je prověření možností udržovat spojení s meziplanetární sondou a přenos dat na velkou vzdálenost. Na palubě je pět mikroprocesorů vyvinutých různými univerzitními týmy, které mezi sebou soutěží, který mikroprocesor odolá nejdéle tepelnému namáhání a kosmickému záření. [6], [15]
Parametry dráhy:
2010-05-23 2.0° 309 dní 0.72 - 1.07 AU heliocentrická dráha

Události:
2010-05-20 21:58:22 UT: Vzlet.
22:25:47 UT: Navedení na únikovou dráhu.
22:46:16 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [6]
2010-05-21 Ze sondy byly přijaty první signály. [16]
2010-020G
SSC 36579
horní stupeň rakety   Japonsko
 
Druhý stupeň rakety H-2A.
Parametry dráhy:
2010-05-23 2.0° 309 dní 0.72 - 1.07 AU heliocentrická dráha

Události:
2010-05-20 21:58:22 UT: Vzlet.
22:25:47 UT: Dosažení únikové dráhy. [1]
2010-020H
SSC 36580
fragment rakety   Japonsko
 
Parametry dráhy:
2010-05-23 2.0° 309 dní 0.72 - 1.07 AU heliocentrická dráha

Události:
2010-05-20 21:58:22 UT: Vzlet. [1]
Zdroje informací:
 1. 2010-020A – Hayato / A. Vítek – 2010-07-17 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2010/020A.HTM.
 2. 2010-020B – Waseda Sat 2 / A. Vítek – 2010-07-17 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2010/020B.HTM.
 3. 2010-020C – Negai*” / A. Vítek – 2010-07-17 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2010/020C.HTM.
 4. 2010-020D – Akatsuki / A. Vítek – 2011-09-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2010/020D.HTM.
 5. 2010-020E – IKAROS / A. Vítek – 2010-12-19 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2010/020E.HTM.
 6. 2010-020F – UNITEC-1 / A. Vítek – 2010-06-20 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2010/020F.HTM.
 7. Overview of Secondary Payloads - 2010 - http://www.jaxa.jp/countdown/f17/overview/sub_payload_e.html.
 8. KSAT (Hayato) Project - 2011-09-06 - http://leo.sci.kagoshima-u.ac.jp/KSAT-HP/Ksat1_E.html.
 9. Waseda Satellite Project - [2013-05-27] - http://www.miyashita.mmech.waseda.ac.jp/Waseda-Sat2/index.htm.
 10. Waseda announces the development of a compact artificial satellite WASEDA-SAT2 will be launched on May 18th - 2010-05-06 - http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/dy/news/news_100506.htm.
 11. 超小型衛星「Negai☆”」の開発と運用 [Cho kogata eisei 'Negai ☆”' no kaihatsu to un'yo] - 2010-09 - http://satcom.jp/69/smallsatj.pdf.
 12. 「あかつき」の現状と今後の運用について ['Akatsuki' no genjo to kongo no un'yo ni tsuite] - 2012-01-31 - http://www.jaxa.jp/press/2012/01/20120131_sac_akatsuki_2.pdf.
 13. Venus Climate Orbiter "AKATSUKI / PLANET-C" - [2013-05-27] - http://www.stp.isas.jaxa.jp/venus/top_english.html.
 14. Solar Power Sail Demonstrator "IKAROS" - [2013-05-27] - http://www.jspec.jaxa.jp/e/activity/ikaros.html.
 15. UNITEC-1 - [2013-05-27] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/u/unitec-1.
 16. UNITEC-1 Signal has been received - 2010-05-21 - https://sites.google.com/site/unitec1ops/updates/unitec-1signalhasbeenreceived.
 17. IKAROS: A space yacht harnessing the power of the sun; JAXA TODAY, August 2010/No. 2, s. 7 - 9.
 18. http://www.jaxa.jp/press/2015/12/20151207_akatsuki_j.html
 19. http://www.jaxa.jp/press/2015/12/20151209_akatsuki_j.html
 20. http://www.isas.jaxa.jp/j/topics/topics/2016/0408.shtml
 21. http://spaceflightnow.com/2016/05/17/japanese-orbiter-officially-begins-science-mission-at-venus/
Poslední aktualizace: 2017-03-06       © Jan Sedláček
TOPlist