2011-015


2011-04-20, 04:42 UT; Satish Dhawan Space Centre, FLP; PSLV, C16

2011-015A
SSC 37387
Resourcesat-2   (रिसोर्ससेट - 2) Indie

Družice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje ji Indian Space Research Organization (ISRO), Bengalúr.
Tříose stabilizovaná družice (přesnost 0.05°) o startovní hmotnosti 1206 kg má tvar čtyřbokého hranolu o výšce 210 cm, k němuž jsou připojeny dva třídílné výklopné panely sluneční baterie. Baterie dodává 1.25 kW (na konci životnosti) a dobíjí dvě NiCd baterie každá s kapacitou 24 Ah. Užitečné zatížení je upevněno na horní podstavě. Orientační systém využívá úhloměrné gyroskopy a čidla Země, Slunce a hvězd. Pro úpravy polohy a korekce dráhy jsou na družici čtyři motorky o tahu 11 N a osm motorků o tahu 1 N na hydrazin.
Družice nese:
- multispektrální kameru LISS-4 (Linear Imaging Self-scanning Sensor) s rozlišením 5.8 m;
- multispektrální kameru LISS-3 (Linear Imaging Self-scanning Sensor) s rozlišením 23.5 m;
- multispektrální přehledovou kameru AWiFS (Advanced Wide Field Sensor) s rozlišením 56 m a
- aparaturu AIS (Automatic Identification System), experimentální aparatura pro sledování námořních lodí, zařízení dodala COMDEV, Kanada.
Data jsou zaznamenávána do dvou polovodičových pamětí Solid State Recorder každá s kapacitou 200 Gbit. Telemetrický a povelový systém pracuje v pásmu S, data jsou přenášena rychlostí 105 Mbit/s v pásmu X.
Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků. [1], [2]
Parametry dráhy:
2011-04-25.45 98.78° 101.35 min 820 - 824 km
2012-03-01 98.8° 101.3 min 818 - 822 km
2013-03-31.49 98.71° 101.29 min 817 - 822 km
2016-01-01.02 98.73° 101.29 min 817 - 822 km

Události:
2011-04-20 04:42 UT: Vzlet. [1]
2011-04-22 Po korekci dosažena pracovní dráha. [1], [3]
2011-04-28 Zahájeno snímkování zemského povrchu. [3]
2011-015B
SSC 37388
Youthsat   Indie
JutSat   (ЮтСат)
IMS 1A   (Indian Mini Satellite)
Technologická družice.
Družici postavila Indian Space Research Organization (ISRO), Bengalúr, ve spolupráci se studenty indické Andhra University a ruské Moskevské státní univerzity (MGU) M. B. Lomonosova (Московский государственный универзитет им. М. Б. Ломоносова).
Družice o hmotnosti 92.8 kg má tvar kvádru o rozměrech 102x60.4x134 cm, k němuž jsou připojeny dva výklopné panely sluneční baterie o rozměrech 81x72 cm dodávající 220 W (na konci životnosti) a dobíjející Li-ion baterii s kapacitou 10.5 Ah. Orientace družice s přesností 0.1° je řízena podle detektorů Slunce a hvězd, stabilizaci zajišťují magnetometry, gyroskopy a magnetické torzní tyče. Pro korekce dráhy je družice opatřena motorem o tahu 1 N a k dispozici je 3.5 kg hydrazinu.
Družice nese:
- kameru LiVHySI (Limb Viewing Hyper Spectral Imager) pro výzkum záření ve vysoké atmosféře;
- radiomaják RaBIT (Radio Beacon for Ionospheric Tomography) pro sledování celkového obsahu elektronů v ionosféře a
- soubor detektorů pro sledování slunečního záření SolRaD (Solar Radiation Detector) připravených v MGU.
Data se ukládají do paměti s kapacitou 16 Gbit, přenos dat se děje v pásmu S rychlostí od 100 bit/s po 8 Mbit/s.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [3], [4], [5]
Parametry dráhy:
2011-04-20.38 98.79° 101.14 min 804 - 821 km
2012-03-01 98.70° 101.15 min 802 - 825 km
2013-04-01.17 98.70° 101.15 min 802 - 824 km
2016-01-01.12 98.62° 101.12 min 801 - 822 km

Události:
2011-04-20 04:42 UT: Vzlet. [1]
2011-04-29 Aktivován experiment SolRaD. [5]
2011-015C
SSC 37389
X-Sat   (Experimental Satellite) Singapur
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje ji Centre for Research in Satellite Technologies (CREST), Singapur; kameru dodala Korean Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) a navigační přijímač Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Köln am Rhein.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 106 kg má tvar hranolu o rozměrech 60x60x80 cm, k němuž jsou připojeny dva výklopné a jeden pevný panel sluneční baterie s celkovou plochou 0.9 m2 dodávající maximálně 380 W (na konci životnosti) a dobíjející dvě Li-ion baterie každá s kapacitou 6.75 Ah. Orientace družice s přesností 0.06° je řízena podle tří detektorů Slunce, sledovače hvězd a dvou tříosých magnetometrů (záložní systém tvoří přijímač GPS. Stabilizaci zajišťují tři magnetické cívky a čtyři silové setrvačníky.
Družice nese:
- multispektrální kameru Iris s rozlišením 12 m;
- jednotku PPU (Parallel Processing Unit) pro předběžné zpracování obrazových dat a
- navigační systém GPS.
Původně plánovaná aparatura ADAM (Advanced Data Acquisition and Messaging System) připravovaná na University of South Australia byla vyřazena pro opoždění vývoje.
Data se přenášejí na Zem v pásmu S rychlostí do 500 kbit/s, obrazová data v pásmu X rychlostí do 50 Mbit/s.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [3], [6], [7]
Parametry dráhy:
2011-04-21.85 98.77° 101.14 min 803 - 822 km
2012-03-01 98.7  ° 101.1   min 801 - 823 km
2013-04-01.08 98.70° 101.13 min 801 - 822 km
2016-01-01.12 98.62° 101.10 min 801 - 821 km

Události:
2011-04-20 04:42 UT: Vzlet. [1]
2011-05-05 Družice pořídila první snímky zemského povrchu. [7]
2011-015D
SSC 37390
horní stupeň rakety   Indie
 
Čtvrtý stupeň nosné rakety PSLV.
Parametry dráhy:
2012-03-01 98.6  ° 100.9   min 789 - 816 km
2013-04-01.18 98.58° 100.92 min 788 - 816 km
2016-01-01.81 98.46° 100.90 min 788 - 815 km

Události:
2011-04-20 04:42 UT: Vzlet. [1]
Zdroje informací:
  1. 2011-015A – Resourcesat 2 / A. Vítek – 2011-07-17 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2011/015A.HTM.
  2. PSLV - C16 / ISRO - 2011-04 - http://www.isro.org/pslv-c16/pdf/PSLV-C16Brochure.pdf.
  3. PSLV-C16 Successfully Launches RESOURCESAT-2, YOUTHSAT and X-SAT Satellites / ISRO - 2011-12 - http://www.isro.gov.in/newsletters/contents/spaceindia/apr2011-dec2011/article1.htm.
  4. 2011-015B – Youthsat / A. Vítek – 2011-04-23 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2011/015B.HTM.
  5. YouthSat / IMS-1A - [2013-03-31] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/v-w-x-y-z/youthsat.
  6. 2011-015C – X-Sat / A. Vítek – 2011-07-24 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2011/015C.HTM.
  7. XSat - [2013-03-31] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/v-w-x-y-z/xsat.
Poslední aktualizace: 2016-01-04       © Jan Sedláček