2011-004


2011-01-28, 01:31:38.952 UT; Bajkonur, PU-1/5; Sojuz-U

2011-004A
SSC 37359
Progress-M 09M   (Прогресс-М 09М) Rusko
ISS-41P   (International Space Station 41 Progress)
Nákladní kosmická loď pro dopravu materiálu na ISS.
Nákladní loď pro Roskosmos vyrobila OAO RKK Energija, Koroljov.
Nákladní loď o hmotnosti 7290 kg s typovým označením 11F615A55, výr. číslo 409, má celkovou délku 7 m a maximální průměr 2.72 m. Je tvořena třemi částmi:
- nákladní úsek (GO; gruzovoj otsek); - sekce pohonných hmot (OKD; otsek komponentov dozapravky); - přístrojový úsek (PAO; priborno-agregatnyj otsek).
Sekce GO má délku 315 cm s vnitřním hermetizovaným prostorem 6.6 m3 pro uložení kusového nákladu. Sekce je opatřena aktivním stykovacím uzlem. Na vnějším plášti sekce je anténa naváděcího systému Kurs.
Sekce OKD má délku 100 cm a uvnitř nehermetizovaného prostoru jsou umístěny dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem a několik dalších zásobníků se stlačeným dusíkem, vzduchem a nádrž s vodou.
Sekce PAO má tvar válce o délce 310 cm a je rozdělena na dvě části. V hermetizované části jsou navigační a telekomunikační systémy a řídicí počítač, v nehermetizované části je hlavní motor o tahu 3.1 kN, čtyři menší motory pro manévrování a 10 trysek systému orientace. Dalších 10 manévrovacích motorků je umístěna v přechodové části mezi PAO a OKD.
Nákladní loď veze 2666 kg nákladu, z toho 222 kg potravin, 420 kg vody, 502 kg paliva a okysličovadla, 50 kg kyslíku, 106 kg hygienických potřeb a prádla, 140 kg zařízení pro modul Zarja, 147 kg materiály pro vědecké experimenty, 138 kg předmětů osobní potřeby a pošty pro kosmonauty a 371 kg zásob a materiálu pro americký segment stanice. Součástí nákladu byla i minidružice Kedr (k samostatnému letu uvolněna 2011-02-16).
Parametry dráhy:
2011-01-28.07 51.64° 88.76 min 188 - 239 km
2011-01-29.95 51.64° 91.59 min 350 - 355 km
2011-04-23.24 51.64° 91.31 min 331 - 346 km
2011-04-24.83 51.64° 90.84 min 285 - 346 km
2011-04-25.84 51.64° 90.68 min 269 - 346 km

Události:
2011-01-28 01:31:38 UT: Vzlet.
01:40:28 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [1]
2011-01-30 02:28 UT: Zahájení závěrečného přiblížení ke stanici.
02:38:50 UT: Připojení ke stykovacímu uzlu modulu Pirs. [1]
2011-04-22 11:41 UT: Oddělení od modulu Pirs.
11:44 UT: Úhybný manévr; motorky DPO pracovaly 15 s.
11:48 UT: Snížení výšky dráhy motorem SKD. [1]
2011-04-24 Ukončení experimentu Radar-Progress (probíhal od 2011-04-22). [1]
2011-04-26 12:36 UT: Zahájen brzdicí manévr; motor pracoval 125 s a následoval řízený vstup do atmosféry.
~13:23 UT: Dopad neshořených trosek do jižního Tichého oceánu (38.9° j.š., 128.8° z.d.). [1], [4]
2011-004B
SSC 37360
třetí stupeň rakety   Rusko

Parametry dráhy:
2011-01-30 51.6 87.1 min 123 - 139 km

Události:
2011-01-28 01:31:38 UT: Vzlet.
01:40:28 UT: Oddělení nákladní kosmické lodi. [1]
2011-01-31 Přirozený zánik v atmosféře po 2 dnech letu.
Zdroje informací:
  1. 2011-004A – Progress-M 09M / A. Vítek – 2011-05-08 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2011/004A.HTM.
  2. Progress-M 1M - 25M (11F615A60, 7KTGM) - 2013-02-11 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/progress-m-m.htm.
  3. Progress M-09M Cargo Supplies - 2011-01-29 - http://www.roscosmos.ru/main.php?id=2&nid=11275&lang=en.
  4. Progress M-M / A. Zak - 2013-02-11 - http://www.russianspaceweb.com/progress_m_0m.html.
Poslední aktualizace: 2013-04-08       © Jan Sedláček