2011-029


2011-06-30, 03:09 UT; Mid-Atlantic Regional Spaceport, LA-0B; Minotaur 1, (10)

2011-029A
SSC 37728
USA 231   USA
ORS-1   (Operationally Responsive Space)
ORS-Sat 1
Fotoprůzkumná družice pro taktický průzkum.
Družici pro Operationally Responsive Space Office, Kirtland AFB, postavila Goodrich ISR Systems Div., Danbury, podle typu RSMB (Responsive Space Modular Bus) služební část dodala Alliant Tech Systems (ATK), Spacecraft Systems and Services Div., Beltsville.
Družice o hmotnosti 434 kg má tvar šestibokého hranolu, k jehož spodní základně jsou připojeny dři dvoudílné panely sluneční baterie. Objektiv kamery o průměru 40 cm vychází z druhé základny. Orientace a stabilizace je zajištěna pomocí silových setrvačníků a pro korekce dráhy je na družici vlastní raketový motor.
Družice nese multispektrální kameru odvozenou od typu SYERS-2 (Senior Year Electro-optical Reconnaissance System) s rozlišením 1 m z výšky 300 km.
Předpokládaná životnost 1 až 2 roky.
Parametry dráhy:
2011-06-30.18 40.00° 93.08 min 419 - 432 km odhadované parametry
2011-08-18.20 40.00° 92.60 min 397 - 407 km parametry na základě pozorování
2013-03-05.12 40.00° 92.89 min 410 - 421 km
2016-01-01.50 39.99° 93.12 min 425 - 429 km neoficiální parametry

Události:
2011-06-30 03:09 UT: Vzlet.
03:21 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [1]
2011-09-29 Družice byla předána do užívání. [1]
2011-029B
SSC 37729
horní stupeň rakety   USA

Čtvrtý stupeň nosné rakety Minotaur.
Parametry dráhy:
2012-03-01 40.0° 91.3 min 333 - 347 km

Události:
2011-06-30 03:09 UT: Vzlet.
03:21 UT: Oddělení družice. [1]
2012-05-20 Přirozený zánik v atmosféře po 325 dnech letu.
Zdroje informací:
  1. 2011-029A – USA 231 / A. Vítek – 2011-11-13 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2011/029A.HTM.
  2. ORS-1 - 2013-01-27 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ors-1.htm.
  3. Operationally Responsive Space-1 - 2011-06-28 - http://ors.csd.disa.mil/media/ORS-1_Narrative_B002.pdf.
Poslední aktualizace: 2013-03-24       © Jan Sedláček