2011-017


2011-04-27, 13:05:21.049 UT; Bajkonur, PU-1/5; Sojuz-U, Ju15000-116

2011-017A
SSC 37396
Progress-M 10M   (Прогресс-М 10М) Rusko
ISS-42P   (International Space Station 42 Progress)
Nákladní kosmická loď pro dopravu materiálu na ISS.
Nákladní loď pro Roskosmos vyrobila OAO RKK Energija, Koroljov.
Nákladní loď o hmotnosti 7286 kg s typovým označením 11F615A55, výr. číslo 410, má celkovou délku 7 m a maximální průměr 2.72 m. Je tvořena třemi částmi:
- nákladní úsek (GO; gruzovoj otsek); - sekce pohonných hmot (OKD; otsek komponentov dozapravky); - přístrojový úsek (PAO; priborno-agregatnyj otsek).
Sekce GO má délku 315 cm s vnitřním hermetizovaným prostorem 6.6 m3 pro uložení kusového nákladu. Sekce je opatřena aktivním stykovacím uzlem. Na vnějším plášti sekce je anténa naváděcího systému Kurs.
Sekce OKD má délku 100 cm a uvnitř nehermetizovaného prostoru jsou umístěny dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem a několik dalších zásobníků se stlačeným dusíkem, vzduchem a nádrž s vodou.
Sekce PAO má tvar válce o délce 310 cm a je rozdělena na dvě části. V hermetizované části jsou navigační a telekomunikační systémy a řídicí počítač, v nehermetizované části je hlavní motor o tahu 3.1 kN, čtyři menší motory pro manévrování a 10 trysek systému orientace. Dalších 10 manévrovacích motorků je umístěna v přechodové části mezi PAO a OKD.
Nákladní loď veze asi 2650 kg nákladu, z toho 194 kg potravin, 420 kg vody, 627 kg paliva a okysličovadla, 51 kg kyslíku, 94 kg hygienických potřeb a prádla, 188 kg vybavení stanice, 141 kg materiály pro vědecké experimenty, 88 kg předmětů osobní potřeby a pošty pro kosmonauty a 444 kg zásob pro americký segment stanice.
Parametry dráhy:
2011-04-27.63 51.61° 88.69 min 189 - 230 km
2011-04-29.52 51.65° 91.47 min 345 - 348 km
2011-07-02.50 51.64° 92.32 min 381 - 396 km

Události:
2011-04-27 13:05:21 UT: Vzlet.
13:14:07 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
17:39:13 UT: Dokončení prvního korekčního manévru; motor pracoval 45.6 a 25.5 s, celková změna dráhy 27.02 m/s. [1]
2011-04-28 14:06:53 UT: Zahájení druhého korekčního manévru; motor pracoval 29.4 s, změna dráhy 2 m/s. [1]
2011-04-29 14:18 UT: Zahájení automatického přibližování ke stykovacímu uzlu.
14:28:44 UT: Připojení k ISS k modulu Pirs za ručního řízení Dmitrije Kondraťjeva. [1], [3]
2011-10-29 09:04 UT: Oddělení od modulu Pirs.
12:10:30 UT: Zahájen brzdicí manévr, snížení rychlosti o 99.7 m/s.
~12:48 UT: Vstup do atmosféry.
~12:54 UT: Řízený zánik nad jižním Tichým oceánem po 184.99 dne letu. [1]
2011-017B
SSC 37397
třetí stupeň rakety   Rusko

Parametry dráhy:
2011-04-28 51.6 87.5 min 144 - 155 km

Události:
2011-04-27 13:05:21 UT: Vzlet.
13:14:07 UT: Oddělení nákladní kosmické lodi. [1]
2011-04-29 Přirozený zánik v atmosféře po 2 dnech letu.
Zdroje informací:
  1. 2011-017A – Progress-M 10M / A. Vítek – 2011-11-19 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2011/017A.HTM.
  2. Progress-M 1M - 25M (11F615A60, 7KTGM) - 2013-02-11 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/progress-m-m.htm.
  3. "Прогресс М-10М" пришлось стыковать вручную - 2011-04-29 - http://lenta.ru/news/2011/04/29/progress/.
Poslední aktualizace: 2013-03-31       © Jan Sedláček