2012-064


2012-11-18, 22:53:04.688 UT; Taiyuan, LC9; Čchang Čeng CZ-2C, Y17

2012-064A
SSC 38997
Huanjing-1C   (環境一號) Čína
HJ-1C
Radarová družice pro dálkový průzkum Země.
Družici pro State Oceanic Administration (國家海洋局) postavila Chinese Academy of Science and Technology (CAST) na základě platformy CAST-2000.
Družice o startovní hmotnosti 890 kg má tvar hranolu o rozměrech 1.26x1.26x2.85 m s dvěma panely slunečních baterií dodávajícími 1.1 kW (na konci životnosti 0.8 kW) a anténou pro radar SAR (Synthetic Aperture Radar) o rozměrech 6x2.8 m. Sluneční články dobíjejí dvě baterie s kapacitou každá 40 Ah.
Tříose stabilizovaná družice nese radar SAR (hmotnost asi 200 kg), který umožňuje sledování Země za každého počasí; k dispozici jsou dva volitelné režimy provozu: první snímky s šířkou řádku 40 km a rozlišením 5 m, druhý s šířkou záběru 100 km a rozlišením 25 m.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 3 roky.
Parametry dráhy:
2012-11-19.06 97.35° 94.21 min 472 - 489 km předběžné parametry
2012-11-19.12 97.34° 94.49 min 488 - 499 km
2013-01-26.32 97.35° 94.49 min 485 - 503 km

Události:
2012-11-18 22:53:04 UT: Vzlet.[3]
2012-12-10 Družice předala na Zemi první snímky pořízené radarem SAR.[5]
2012-064B
SSC 38998
Fengniao-1 / Fengniao-1A   Čína
FN-1 / FN-1A   (Fengniao)
HummerSat 1 / HummerSat 1A  
Technologická družice.
Družice postavila Chinese Academy of Science and Technology (CAST) na základě nově vyvinuté platformy ACST-mini a CAST-mikro.
Dva spojené satelity mají vyzkoušet technologii spolupráce dvou kosmických objektů - navigace, řízení, kontrola a komunikace. Vzhledem k tomu, že na dráze bylo katalogizováno jen jedno těleso, byla zřejmě mise neúspěšná.
FN-1 má tvar pravidelného osmibokého hranolu o průměru 78.5 cm a výšce 103.2 cm se stěnami a dvěma výklopnými panely opatřenými články sluneční baterie s celkovým průměrným výkonem 90 W dobíjejících Li-ion baterii s kapacitou 10 Ah. Orientační a stabilizační systém obsahuje optický gyroskop, digitální senzor Slunce, magnetometr a dvě hvězdná čidla, výkonnými prvky jsou silové setrvačníky, magnetické cívky a osm motorků na hydrazin každý o tahu 1 N. Pozice na dráze se určuje ze signálů GPS. Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 2 Gb. Komunikace s družicí probíhá v pásmu S rychlostí 4 až 64 kbps.
FN-1A má tvar osmibokého hranolu o průměru 40 cm a výšce 17.5 cm s obvodovým pláštěm pokrytým články sluneční baterie dodávajících průměrně 4 W a dobíjejících Li-ion baterii s kapacitou 15 Ah. Pro manévrování a udržování polohy slouží motorky s tahem po 30 mN.
Družice nese:
- kameru pro snímkování oblasti s podřízeným satelitem ve vysokém rozlišení (FN-1);
- elektronický systém pro relativní navigaci, vedení mezidružicové komunikace a řízení (FN-1, FN-1A);
- kameru pro sledování mateřské družice (FN-1A).
Předpokládaná aktivní životnost jsou 3 roky.
Parametry dráhy:
2012-11-19.12 97.35° 94.52 min 490 - 500 km
2013-01-26.15 97.35° 94.46 min 485 - 500 km

Události:
2012-11-18 22:53:04 UT: Vzlet.[3]
2012-064C
SSC 38999
Xinyan-1   Čína
XY-1   (Xinyan)
NewTech-1

Technologická minidružice.
Družici postavil Shenzhen Aerospace Dongfanghong Haite Satellite Co., Ltd., Shenzhen, která je součástí China Academy of Space Technology, Peking.
Družice je vybavena panely fotovoltaických článků a akumulátorovými bateriemi.
Družice testuje komponenty pro budoucí čínské družice: mikrovlnné přepínače, komunikační terminál a termostaty.
Parametry dráhy:
2012-11-19.12 97.35° 94.53 min 489 - 503 km
2013-01-26.23 97.35° 94.48 min 486 - 501 km

Události:
2012-11-18 22:53:04 UT: Vzlet.[3]
2012-064D
SSC 39000
horní stupeň rakety  Čína

Parametry dráhy:
2012-11-19 97.3° 94.3 min 472 - 498 km
2013-01-25.54 97.36° 94.17 min 470 - 486 km
2016-06-27.77 97.25° 86.75 min 104 - 123 km

Události:
2012-11-18 22:53:04 UT: Vzlet.[3]
2016-06-27 Přirozený zánik v atmosféře po 1317 dnech letu (3.61 roku).
2012-064E
SSC 39001
fragment rakety  Čína

Parametry dráhy:
2012-12-28 97.6° 97.1 min 493 - 743 km
2013-01-25.98 97.59° 96.99 min 493 - 736 km
2014-12-05.45 97.54° 88.80 min 208 - 223 km

Události:
2012-11-18 22:53:04 UT: Vzlet.[3]
2014-12-05 Přirozený zánik v atmosféře po 747 dnech letu (2.05 roku).
2012-064F
SSC 39038
fragment rakety  Čína

Parametry dráhy:
2012-12-28 97.1° 97.0 min 493 - 741 km
2013-01-25.03 97.13° 96.99 min 494 - 734 km
2014-11-11.28 97.13° 87.97 min 145 - 203 km

Události:
2012-11-18 22:53:04 UT: Vzlet.[3]
2014-11-11 Přirozený zánik v atmosféře po 723 dnech letu (1.98 roku).
2012-064G
SSC 39039
fragment rakety  Čína

Parametry dráhy:
2012-12-28 97.5° 95.5 min 462 - 623 km
2013-01-25.49 97.53° 95.39 min 460 - 614 km
2014-01-09.01 97.48° 89.27 min 231 - 246 km

Události:
2012-11-18 22:53:04 UT: Vzlet.[3]
2014-01-09 Přirozený zánik v hustých vrstvách atmosféry po 417 dnech letu (1.14 roku).[6]
2012-064H
SSC 39040
fragment rakety  Čína

Parametry dráhy:
2012-12-28 97.1° 95.6 min 465 - 634 km
2013-01-25.98 97.14° 95.50 min 463 - 622 km

Události:
2012-11-18 22:53:04 UT: Vzlet.[3]
2014-01-04 Přirozený zánik v atmosféře po 412 dnech letu (1.13 roku).[6]
Zdroje informací:
  1. Huanjing series (China), Spacecraft - Earth observation - 2010-05-05 - http://articles.janes.com/articles/Janes-Space-Systems-and-Industry/Huanjing-series-China.html.
  2. The space program of the PRC - 2012-10-26 - http://www.scribd.com/doc/99103052/B-Space.
  3. Chinese Long March 2C lofts Huanjing-1C into orbit - 2012-11-18 - http://www.nasaspaceflight.com/2012/11/chinese-long-march-2c-huanjing-1c-into-orbit/.
  4. Chinese CZ-2C lifts HJ-1C, XY-1 and FN-1 into orbit /R. Barbosa - 2012-11-19 - http://defenceforumindia.com/forum/china/44042-chinese-cz-2c-lifts-hj-1c-xy-1-fn-1-into-orbit.html.
  5. Environmental satellite produces first photo of Earth /Xinhua - 2012-12-10 - http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-12/10/c_132031461.htm.
  6. Satellite Catalog - https://beta.space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2016-06-29       © Jan Sedláček