2011-058


2011-10-12, 05:31 UT; Satish Dhawan Space Centre (Shriharikota); PSLV, C-18
Poznámka: start se proti plánu opozdil o jednu minutu – důvod: možná kolize s kosmickým smetím.
2011-058A
SSC 37838
Megha-Tropiques   (मेघा-ट्रॉपिक्स) Indie
MT   (Megha-Tropiques)
Meteorologická a klimatologická družice.
Družici o hmotnosti 1000 kg (2205 liber) vyrobila Indian Space Research Organization (ISRO), které ji také společně s Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), Francie, provozuje.
Družice má nepravidelný tvar a je vybavena dvěma čtyřdílnými panely s výkonem 1325 kW (na konci životnosti). Družice je na dráze tříose stabilizovaná; orientaci v prostoru zajišťují 4 silové setrvačníky a sada motorků RCS na hydrazin (využívají se i pro korekci letové dráhy).
Družice na palubě nese 4 vědecké aparatury:
- mikrovlnný skenující radiometr MADRAS pro detekci dešťových srážek, připravily ISRO a CNES (5 spektrálních pásem, prostorové rozlišení 6 až 40 km);
- mikrovlnný radiometr SAPHIR pro stanovení vertikálního rozložení vodních par v atmosféře, připravila CNES (6 spektrálních pásem, prostorové rozlišení až 10 km);
- mikrovlnný radiometr ScaRaB pro studium tepelné rovnováhy zemské atmosféry, připravila CNES (4 spektrální pásma, prostorové rozlišení 40 km);
- aparaturu ROSA (připravila Agenzia Spaziale Italiana) pro měření vertikálního profilu teploty atmosféry.
Získaná data jsou ukládána do polovodičové paměti s kapacitou 16 Gbit.
Minimální aktivní životnost 3 roky. [1], [2]
Parametry dráhy:
2011-10-12.77 19.79° 101.36 min 779 - 867 km
2011-11-24.80 19.98° 102.15 min 854 - 866 km
2012-09-04.21 19.98° 102.15 min 853 - 867 km

Události:
2011-10-12 05:31 UT: Vzlet. [3]
05:53 UT: oddělení od 4. stupně nosné rakety.
2011-10-15 Z aparatur MADRAS a SAPHIR byla získána první data. [4]
2011-058B
SSC 37839
Jugnu   (जुगनू) Indie
Juganū  
Technologická družice.
Družici o hmotnosti 3 kg (6.6 libry) vyrobil Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) ve spolupráci s Indian Space Research Organization; provozovatelem je IITK.
Družice má tvar čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x32 cm s boky pokrytými články sluneční baterie. Družice je na dráze tříose stabilizovaná, pro orientaci se využívá trojosý magnetometr, 4 silové setrvačníky a 3 magnetické cívky.
Družice na palubě nese 3 experimenty:
- prototyp kamery pro snímkování zemského povrchu v blízké infračervené oblasti;
- prototyp inerciální plošiny;
- přijímač navigačních signálů GPS.
Provoz družice na dráze řídí procesor MSP 430; data se ukládají do elektronické paměti s kapacitou 2 Gbyte. Telemetrický vysílač pracuje v pásmu UHF, povelový přijímač v pásmu VHF.
Minimální aktivní životnost je 1 rok. [5], [6]
Parametry dráhy:
2011-10-13.76 19.96° 101.99 min 839 - 867 km
2012-09-04.38 19.96° 101.98 min 838 - 866 km

Události:
2011-10-12 05:31 UT: Vzlet. [3]
05:56 UT: oddělení od 4. stupně nosné rakety.
2012-01 Družice byla uvedena do normálního provozu. [7]
2011-058C
SSC 37840
VesselSat-1   Lucembursko
 
Technologická telekomunikační družice.
Družici o hmotnosti 28.7 kg vyrobila a pro Orbcomm Inc. ji provozuje firma LuxSpace Sarl, Betzdorf (Lucembursko).
Družice má tvar krychle o délce hrany 30 cm, se stěnami pokrytými články sluneční baterie a se dvěma vysunutými prutovými anténami dlouhými 170 cm.
Družice má na palubě dva prototypy přijímačů AIS (Automatic Identification System) pro sledování námořních lodí vybavených tímto systémem.
Provoz družice na dráze řídí procesor MSP 430; data se ukládají do elektronické paměti s kapacitou 2 Gbyte. Telemetrický vysílač pracuje v pásmu UHF, povelový přijímač v pásmu VHF.
Minimální aktivní životnost je 1 rok. [8], [9]
Parametry dráhy:
2011-10-13.05 19.97° 102.09 min 847 - 868 km
2012-09-05.08 19.96° 102.08 min 847 - 867 km

Události:
2011-10-12 05:31 UT: Vzlet. [3]
05:55 UT: oddělení od 4. stupně nosné rakety.
2012-12-20 (?) Družice byla uvedena do běžného provozu.
2011-058D
SSC 37841
SRMSat   (Sri Ramaswamy Memorial University Satellite) Indie
 
Technologická družice určená pro dálkový průzkum Země.
Družici o hmotnosti 10 kg (22 liber) pod vedením M. Loganathana ji vyrobili, ve spolupráci s Indian Space Research Organization (ISRO), a provozují studenti SRM University, Chennai (Indie). (Od roku 2008 se na přípravě družice podílelo 54 studentů.)
Družice má přibližný tvar krychle o rozměrech 28.6x28.6x29.4 cm, se třemi stěnami pokrytými články sluneční baterie.
Družice má na palubě přijímač GPS signálu, magnetometr, přijímač a vysílač pracující v pásmu 437.5 MHz. Hlavním zatížením je mřížkový spektrometr pracující v blízké infračervené oblasti (900 nm – 1700 nm), který sleduje množství CO2 a vodní páry v atmosféře.
Družice je na dráze tříose stabilizovaná.
Plánovaná aktivní životnost 1 rok. [10], [11], [12], [13]
Parametry dráhy:
2011-10-13.76 19.98° 102.12 min 851 - 868 km
2012-09-04.33 19.97° 102.12 min 850 - 867 km

Události:
2011-10-12 05:31 UT: Vzlet. [3]
05:54 UT: oddělení od 4. stupně nosné rakety.
2011-058E
SSC 37842
horní stupeň rakety Indie

Čtvrtý stupeň (PS4) nosné rakety PSLV.
Parametry dráhy:
2012-09-05.25 19.79° 101.36 min 779 - 866 km

Události:
2011-10-12 05:31 UT: Vzlet. [3]
05:52 UT: Dosažena výchozí dráha.
05:53 až 05:56 UT: Oddělení družic.
Zdroje informací:
 1. 2011-058A – Megha-Tropiques / A. Vítek – 2011-10-26 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2011/058A.HTM.
 2. Megha-tropiques; water cycle and energy budget in the tropics /Home page - http://meghatropiques.ipsl.polytechnique.fr/.
 3. PSLV-C18 carrying weather satellite launched - 2011-10-12 - http://timesofindia.indiatimes.com/india/PSLV-C18-carrying-weather-satellite-launched/articleshow/10323961.cms.
 4. News and Events - http://www.icare.univ-lille1.fr/mt/index.php?section=news).
 5. 2011-058B – Jungu / A. Vítek – 2011-10-26 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2011/058B.HTM.
 6. Technical details of Jungu - http://www.iitk.ac.in/infocell/jugnu_news/Brief%20write%20up%20on%20Jugnu.pdf.
 7. Jungu Nanosatellite - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/j/jugnu.
 8. 2011-058C – VesselSat-1 / A. Vítek – 2012-01-09 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2011/058C.HTM.
 9. VesselSat AIS constellation - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/v-w-x-y-z/vesselsat.
 10. 2011-058D – SRMSat-1 / A. Vítek – 2011-10-26 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2011/058D.HTM.
 11. SRM Satellite, SRMSAT - http://www.srmuniv.ac.in/news.php?page=congrats_srmsat_team.
 12. SRMSAT - http://indianspacestation.com/student-initiative/275-srmsat.html.
 13. SRMSAT - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/s/srmsat.
Poslední aktualizace: 2012-09-06       © Jan Sedláček