2011-056


2011-10-05, 21:00:02 UT; Bajkonur, PU-45/1; Zenit-2SB/DM-SLB

2011-056A
SSC 37834
Intelsat 18 (International telecommunication Satellite Lucembursko
IS- 18   (Intelsat)
Stacionární telekomunikační družice.
Družici o vzletové hmotnosti 3200 kg (prázdná 1446 kg) vyrobila na základě typu Star-2.4 firma Orbital Sciences Corp. v Dullesu (USA) pro Intelsat Global, S.A. (Lucembursko).
Družice má tvar kvádru o rozměrech 550x330x270 cm s připojenými dvěma čtyřdílnými panely slunečních baterií s výkonem 5 kW (na konci aktivní životnosti), dvěma výklopnými parabolickými anténami a jednou pevnou parabolickou anténou. Nese 24 aktivních převaděčů v pásmu C (a dalších 8 záložních) a 12 převaděčů pro pásmo Ku (a 4 záložní); telemetrický vysílač pracuje v pásmu C. Družice je na dráze tříose stabilizovaná, orientační systém využívá silové setrvačníky.
Pro dosažení pracovní polohy na stacionární dráze je vybavena vlastním raketovým motorem IHI BT-4 o tahu 500 N na hydrazin a směs oxidů dusíku, pro korekce dráhy slouží několik menších motorků na hydrazin.
Plánovaná poloha je nad 180° v.d., kde nahradí družici Intelsat 701 (1993-066A); plánovaná aktivní životnost je minimálně 15 roků. [1], [2]
Parametry dráhy:
2011-10-07.48 19.50° 737.29 min 5533 - 35780 km
2011-10-09.23 10.11° 870.42 min 11869 - 35771 km
2011-10-10.44 3.08° 1157.06 min 24489 - 35773 km
2011-10-13.63 0.77° 1345.68 min 32218 - 35878 km
2011-10-20.57 0.02° 1436.08 min 35779 - 35794 km nad 176° v.d.
2011-11-14.55 0.05° 1436.09 min 35780 - 35793 km nad 180° v.d.
2012-09-05.34 0.00° 1436.07 min 35776 - 35795 km nad 180° v.d.

Události:
2011-10-05 21:00:02 UT: Vzlet. [3]
2011-10-06 03:34:29 UT: Oddělení od stupně DM-SLB.
2011-11-15 Dokončeny technické zkoušky; družice předána provozovazeli.
2011-056B
SSC 37835
horní stupeň rakety

Třetí stupeň nosné rakety, tvořený blokem DM-SLB.
Parametry dráhy:
2012-09-06 19.08° 731.71 min 5300 - 35739 km

Události:
2011-10-05 21:00:02 UT: Vzlet. [3]
2011-10-06 03:34:29 UT: Oddělení družice.
Zdroje informací:
  1. 2011-056A – Intelsat-18 / A. Vítek – 2011-12-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2011/056.HTM.
  2. Intelsat 18 at 180°E - 2012-07 - http://www.intelsat.com/_files/resources/satellites/IS-18-factsheet.pdf.
  3. Intelsat 18 Launch Successful; to Offer Capacity to Pacific Ocean Region - 2011-10-05 - http://www.intelsat.com/press/news-releases/2011/20111005-1.asp.
Poslední aktualizace: 2012-09-08       © Jan Sedláček