2011-062


2011-10-30;   10:11:12 UT;   Bajkonur, PU-1/5;   Sojuz-U
2011-062A
SSC 37857
Progress-M 13M   (Прогресс-М 13М) Rusko
ISS-45P   (International Space Station 45 Progress)

Nákladní kosmická loď pro dopravu materiálu na ISS.
Nákladní loď o hmotnosti 7281 kg vyrobila Roskosmos OAO RKK Energija, Koroljov.
Nákladní loď s typovým označením 11F615A55, výr. číslo 413, má celkovou délku 7 m a maximální průměr 2.72 m. Je tvořena třemi částmi:
- nákladní úsek (GO; gruzovoj otsek); - sekce pohonných hmot (OKD; otsek komponentov dozapravky); - přístrojový úsek (PAO; priborno-agregatnyj otsek).
Sekce GO má délku 315 cm s vnitřním hermetizovaným prostorem 6.6 m3 pro uložení kusového nákladu. Sekce je opatřena aktivním stykovacím uzlem. Na vnějším plášti sekce je anténa naváděcího systému Kurs.
Sekce OKD má délku 100 cm a uvnitř nehermetizovaného prostoru jsou umístěny dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem a několik dalších zásobníků se stlačeným dusíkem, vzduchem a nádrž s vodou.
Sekce PAO má tvar válce o délce 310 cm a je rozdělena na dvě části. V hermetizované části jsou navigační a telekomunikační systémy a řídicí počítač, v nehermetizované části je hlavní motor o tahu 3.1 kN, čtyři menší motory pro manévrování a 10 trysek systému orientace. Dalších 10 manévrovacích motorků je umístěna v přechodové části mezi PAO a OKD.
Nákladní loď veze 2648 kg nákladu, z toho je 1350 kg kusového nákladu (včetně 34.5 kg družice Čibis-M), 578 kg pohonných látek (dalších asi 250 kg je k dispozici pro korekce dráhy stanice), 50 kg stlačených plynů a 420 kg vody.
Parametry dráhy:
2011-10-30.86 51.64° 89.76 min 247 - 278 km
2011-11-01.93 51.64° 89.91 min 255 - 276 km
2011-11-02.73 51.64° 92.34 min 374 - 404 km
2012-01-24.36 51.64° 94.65 min 494 - 509 km

Události:
2011-10-30 10:11:12 UT: Vzlet.
2011-11-02 11:41:35 UT: Připojení k ISS k modulu Pirs.
2012-01-23 22:09:35 UT: Oddělení od ISS.
2012-01-24 01:35:13 UT: První korekce dráhy.
02:22:00 UT: Začátek druhé korekce dráhy.
23:18:30 UT: Z lodi byla vypuštěna družice Čibis-M.
2012-01-25 02:25:00 UT: Zahájení brzdicího manévru.
03:17:55 UT: Řízený zánik v atmosféře v jižní oblasti Tichého oceánu, po 86.71 dne letu.
2011-062B
SSC 37858
horní stupeň rakety Rusko

Parametry dráhy:
2011-11-01 51.6° 87.4 min 140 - 153 km

Události:
2011-10-30 10:11:12 UT: Vzlet.
2011-11-01 Zánik v hustých vrstvách atmosféry po 2 dnech letu.
2011-062C
SSC 38051
Čibis-M   (Чибис-М) Rusko
Chibis-M
Družice je určená ke studiu fyzikálních procesů v atmosféře při elektrických výbojích. Aparatura sleduje bouřkové jevy v širokém rozsahu energií - od rádiových vln až po záření gama.
Družici vyrobil Institut kosmických výzkumů RAN [Институте космических исследований РАН] ve spolupráci s dalšími ruskými výzkumnými ústavy. Detektory rentgenového, gama a ultrafialového záření byl připraven v NII jaderné fyziky D.V. Skobelcyna [Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына] při Moskevské technické univerzitě, aparaturu MVK připravili ukrajinští a maďarští vědci.
Družice o hmotnosti 40.0 kg po rozevření panelů slunečních baterií a antén má rozpětí 125 cm; příkon slunečních baterií je 50 W a dobíjejí palubní baterii s kapacitou 9.5 Ah. Získaná data lze ukládat do palubní paměti s kapacitou 2x256 Mbit, komunikace družice se Zemí se děje maximální rychlostí 1 Mbit/s.
Třetinu hmotnosti (10.8 kg) zabírá vědecká aparatura Groza [Гроза], která sestává z:
- detektor gama záření a rentgenového záření;
- detektor ultrafialového záření;
- detektor rádiového záření pro frekvence 30 až 50 MHz;
- magneticko-plazmový kompex MVK pro elektromagnetické záření (0.1 Hz - 40 kHz);
- digitální kamera CFK (snímkování Země ve viditelném záření).
Poloha na dráze se určuje s přesností ±3º pomocí navigačního systému GPS.
Předpokládaná aktivní životnost je jeden rok.
Parametry dráhy:
2012-02-24.99 51.62° 94.55 min 498 - 514 km
2012-02-25.36 51.64° 94.62 min 492 - 508 km
2012-08-13.21 51.64° 94.41 min 481 - 499 km
2014-10-15.66 51.60° 87.62 min 152 - 161 km

Události:
2011-10-30 10:11:12 UT: Vzlet na palubě nákladní lodi Progress-M 13M (2011-062A).
2012-01-24 23:18:30 UT: Uvolnění z nákladní lodi Progress-M 13M.[2] K uvolnění družice se využilo speciální vystřelovací zařízení, které namontovali kosmonauti na ISS před oddělením Progressu místo vodicí tyče.
2012-01-25 Z družice bylo přijato první vysílání.[3]
2012-02-07 Na družici byla zjištěna závada v programovém vybavení. Projevovala se chybnou orientací vůči Slunci a následkem toho nebyly správně zaměřeny panely sluneční baterie.
2012-02-12 Stanislav Karpenko oznámil, že chyba v programovém vybavení na mikrodružici byla dálkově odstraněna.
2012-07 Družice přešla do bezpečnostního režimu; vinou chybného příkazu se aparatura ocitla bez elektrické energie.[4]
2014-10-15 Přirozený zánik v atmosféře po 995 dnech samostatného letu (2.72 roku).
Zdroje informací:
  1. 2011-062A – Progress-M 13M / A. Vítek – 2012-01-26 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2011/062A.
  2. Микроспутник «Чибис-М» выведен на орбиту - 2012-01-25 - http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=18604.
  3. Запущен микроспутник "Чибис-М" - 2012-01-25 - http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/content/z29.01.12.shtml.
  4. Научный спутник "Чибис-М" в июле из-за сбоя остался без электропитания /RIA Novosti - 2012-08-10 - http://www.ria.ru/science/20120810/720886029.html.
  5. Космический эксперимент «Микроспутник» на российском сегменте МКС / Зеленый Л.М., Климов С.И., Ангаров В.Н., Родин В.Г., Назаров В.Н. и др. - (КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, č. 3(10)/2015, str. 26-37)
Poslední aktualizace: 2016-01-19       © Jan Sedláček