2012-039


2012-07-22, 06:41:39 UT; Bajkonur, PU 31/6; Sojuz-FG/Fregat

2012-039A
SSC 38707
Kanopus-V 1 Rusko
Kanopus-Vulcan 1
Канопус-В № 1
nesprávně: Canopus-B

Družice pro dálkový průzkum Země, kartografii a pro sledování mimořádných přírodních událostí (cunami, lesní požáry, povodně). Vyrobili ji v OAO Korporacija VNIIEM (Всероссийский научно-исследовательский институт электромеханики) ve spolupráci s běloruským OAO Peleng.
Družice o hmotnosti 473 kg, která není hermetizovaná, je vybavena řídicím počítačem, telemetrickou a řídicí aparaturou, korekčním motorem a dvěma kamerami pro snímkování zemského povrchu. První kamera je panchromatická a pořizuje snímky s rozlišením 2.1 m, druhá kamera je multispektrální a dovoluje pořizovat snímky s rozlišením 10 m.
Na dráze je družice stabilizovaná pomocí gyroskopů. Elektrickou energii dodávají dva dvoudílné panely sluneční baterie.
Předpokládaná aktivní životnost je 5 až 7 let. [1], [2]

Parametry dráhy:
2012-07-22.49 97.49° 94.77 min 505 - 510 km
2013-01-22.59 97.49° 94.66 min 499 - 506 km

Události:
2012-04-06 Rada hlavních konstruktérů OAO Korporacija VNIIEM projednala připravenost družice a schválila její převoz na kosmodrom Bajkonur. [1]
2012-07-22 06:41:39 UT: Vzlet. [10], [13]
07:31 UT: Oddělení od stupně Fregat.[12]
2012-08-29 Družice začala pořizovat snímky zemského povrchu. [14]
2013-01-29 Družice byla uvedena do standardního provozu. [16]
2012-039B
SSC 38708
BelKA-2  (Belorusskij Kosmičeskij Apparat) Bělorusko
БКА   (Белорусский Космический Аппарат)
BKA-2   (Belorusskij Kosmičeskij Apparat)

Družice konstrukčně shodná s družicí Kanopus-V je určena pro dálkový průzkum Země a pro sledování přírodních událostí (cunami, lesní požáry, povodně). Pro Běloruskou akademii věd ji vyrobili v OAO Korporacija VNIIEM ve spolupráci s běloruským OAO Peleng.
Družice o hmotnosti asi 400 kg, která není hermetizovaná, je vybavena řídicím počítačem, telemetrickou a řídicí aparaturou, korekčním motorem a dvěma kamerami pro snímkování zemského povrchu. První kamera je panchromatická a pořizuje snímky s rozlišením 2.1 m, druhá kamera je multispektrální a dovoluje pořizovat snímky s rozlišením 10 m.
Na dráze je družice stabilizovaná pomocí gyroskopů. Elektrickou energii dodávají dva dvoudílné panely sluneční baterie.
Předpokládaná aktivní životnost je 5 až 7 let. [1], [2], [4]

Parametry dráhy:
2012-07-22.50 97.49° 94.72 min 501 - 509 km
2013-01-22.55 97.49° 94.70 min 503 - 505 km

Události:
2012-04-06 Rada hlavních konstruktérů OAO Korporacija VNIIEM projednala připravenost družice a schválila její převoz na kosmodrom Bajkonur. [1]
2012-07-22 06:41:39 UT: Vzlet. [10], [13]
07:26 UT: Oddělení od stupně Fregat.[12]
2012-11-30 Družice byla uvedena do pravidelného provozu. [17]
2012-039C
SSC 38709
exactView 1 Kanada
EV-1   (ExactView)
ADS-1B   původní pojmenování
Technologická družice. Družici pro COM Dev International Ltd., Cambridge, vyrobila britská firma Surrey Satellite Technology Ltd., Guildford, na základě platformy SSTL-100; provoz zajišťuje exactEarth Ltd., Cambridge.
Tříose stabilizovaná družice má tvar kvádru o rozměrech 66.4x63.2x69.1 cm se články sluneční baterie na třech bočních stěnách a jednom výklopném panelu dodávajících průměrně 35 W a dobíjejících palubní Li-ion baterii s kapacitou 15 Ah. Z tělesa družice vystupují dvě tyčové antény pro příjem signálů AIS [=Automatic Identification System]. Data se na zemi předávají v pásmu C maximální rychlostí 20 Mbit/s. Orientační a stabilizační systém obsahuje silové setrvačníky a magnetické cívky, pro drobné korekce a řízení polohy jsou na družici plynové trysky pracující s butanem.
Družice nese přijímač signálů automatické identifikace námořních plavidel AIS.
Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků; SSTL bude zajišťovat dvouměsíční zkušební provoz na dráze. [8], [9]
Parametry dráhy:
2012-07-22.47 98.95° 101.15 min 804 - 822 km
2013-01-22.35 98.95° 101.16 min 805 - 821 km

Události:
2012-07-22 06:41:39 UT: Vzlet. [10]
09:00:32 UT: Oddělení od stupně Fregat.[12]
2012-11-27 Družice zahájila operační provoz.
2012-039D
SSC 38711
TET-1  (Technologieerprobungsträger-1) Německo
Technology Testbed-1

Technologická družice pro testování nových aparatur. Vyrobila ji firma pro DLR (Německé aerokosmické středisko), přístrojové vybavení dodala Kayser-Threde GmbH. Družice vznikla za podpory ministerstva pro vědu a techniku (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie).
Družice o hmotnosti 120 kg (konstrukce 70 kg, vědecká část 50 kg) má rozměry 67x58x88 cm. Na dráze je tříose stabilizovaná a nese 12 experimentů z programu OOV (On Orbit Verification). Elektrickou energii dodávají tři panely sluneční baterie, jeden panel je pevně připojen k tělesu družice další dva jsou výklopné, s výkonem 220 W; sluneční baterie dobíjí palubní NiH baterii s kapacitou 240 Ah.
Předpokládaná aktivní životnost družice je 14 měsíců. [6], [7]

Parametry dráhy:
2012-07-22.48 97.49° 94.75 min 504 - 510 km
2013-01-22.54 97.49° 94.65 min 500 - 504 km

Události:
2012-07-22 06:41:39 UT: Vzlet. [10], [13]
07:33 UT: Oddělení od stupně Fregat.[12]
08:24 UT: Stanice Spitsbergen oznámila přijetí prvních signálů družice. [11]
2012-039E
SSC 38711
MKA-FKI № 1  (малый космический аппарат для фундаментальных космических исследований) Rusko
Zond-PP
MKA-PN 1   (МКА-ПН1)

Družice pro studium teploty a salinity oceánů a mapování půdní vlhkosti. Vyrobili ji v NPO Lavočkina na základě nově vyvinutého mikrosatelitu Karat ve spolupráci s Institutem radiotechniky a elektroniky Ruské akademie věd.
Družice nese radiometr pracující v pásmu L. Elektrickou energii dodávají tři pevně uchycené panely sluneční baterie dobíjející palubní akumulátor. [5]

Parametry dráhy:
2012-07-22.47 98.95° 101.16 min 806 - 821 km
2013-01-21.70 98.94° 101.15 min 804 - 821 km

Události:
2012-07-22 06:41:39 UT: Vzlet. [10], [13]
09:00 UT: Oddělení od stupně Fregat.[12]
2012-11-13 Bylo oznámeno dokončení první etapy zkoušek aparatury družice. [15]
2012-039F
SSC 38712
stupeň Fregat Rusko

Parametry dráhy:
2012-07-22.33 97.98° 98.15 min 501 - 839 km
2012-07-22.40 98.95° 93.08 min 40 - 810 km

Události:
2012-07-22 06:41:39 UT: Vzlet.[10], [13]
asi 10:00 UT: Zapálení motoru k navedení k zániku v atmosféře.
asi 10:50 UT: Na druhém oběhu řízený zánik v atmosféře nad Pacifikem (mezi Novým Zélandem a Antarktidou).
2012-038G
SSC 38713
fragment rakety Rusko

Parametry dráhy:
2012-07-22 95.4° 87.1 min 123 - 135 km

Události:
2012-07-22 06:41:39 UT: Vzlet.[10], [13]
2012-07-14 Zánik v hustých vrstvách atmosféry po 2 dnech letu.
Zdroje informací:
 1. «Канопус» - рукотворная звезда / Roskosmos - 2012-04-14 - (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=18950).
 2. Космический комплекс «Канопус-В» - 2012-04-09 - (http://www.vniiem.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=75:-l-r&catid=37:spaceprograms&Itemid=62).
 3. 6 апреля 2012 года в ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»... - 2012-04-09 - (http://www.vniiem.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=424:6-2012-l-lr-l-r-&catid=36:2008-03-09-13-50-48&Itemid=50).
 4. Белорусский спутник полетит в космос летом 2012 года - 2012-02-29 - (http://www.dal.by/news/99/29-02-12-16/).
 5. Zond-PP (MKA-PN 1) - (http://space.skyrocket.de/doc_sdat/zond-pp.htm).
 6. TET 1 - (http://space.skyrocket.de/doc_sdat/tet-1.htm).
 7. TET 1 Satellite Bus - (http://www.astrofein.com/2728/dwnld/admin/Brochure_Satellite_TET-1.pdf).
 8. ADS-1B - (http://www.sst-us.com/current-projects).
 9. SSTL announces exactView-1 satellite launch date - (http://www.profsurv.com/pressreleases/detail.aspx?i=3459).
 10. С Байконура стартовала РКН «Союз-ФГ» с блоком из пяти космических аппаратов - (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=19340).
 11. German TET-1 small satellite launched - (http://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10081/151_read-4318/).
 12. Все пять спутников выведены на орбиту разгонным блоком "Фрегат" - (http://ria.ru/science/20120722/706073227.html).
 13. Пуск ракеты-носителя по программе «Союз – Канопус-В – БКА» - 2012-07-22 - (http://new.tsniimash.ru/main.php?id=1&nid=722).
 14. С космического аппарата «Канопус-В» получен первый тестовый снимок - 2012-08-30 - (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=19461).
 15. Завершаются лётные испытания МКА ФКИ «Зонд-ПП» - 2012-11-13 - (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=19683).
 16. Спутник "Канопус-В" принят в эксплуатацию - Роскосмос - 2013-01-29 - (http://ria.ru/science/20130129/920287523.html).
 17. Космическим аппаратам «близнецам» исполняется один год - 2013-07-22 - (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=20222).
Poslední aktualizace: 2016-04-05       © Jan Sedláček