2012-006

2012-02-13, 10:00 UT, Centre Spatial Guayanais, Kourou, ELA-1; Vega, No. 1

2012-006A
SSC 38077
LARES (Laser Relativity Satellite) Itálie

Družice byla navržena v Sapienza University of Rome, vyrobena je ve firmě Carlo Gavazzi Space, Řím; subdodavateli jsou Rheinmetall, Řím, (uvolňovací mechanismus), Società Aerospaziale Benevento (nosná konstrukce) a TEMIS Miláno (telemetrický systém). Provozovatelem je Agenzia Spaziale Italiana, Řím.
Družice je vyrobena z wolframu, má hmotnost 390 kg a průměr 36,4 cm; na povrchu je pokryta 92 koutovými odrážeči, které budou sloužit k laserovému sledování ze Země. Cílem je uskutečnit laserové pozorování s přesností asi 1%.
Získaná data mají být použita při studiu některých aspektů teorie relativity, zejména Lenseův-Thirringův jev, princip ekvivalence a relativistické stáčení perigea. [1], [2], [3], [4]
Parametry dráhy:
2012-02-14.61 69.49° 114.75 min 1435 - 1453 km  
2012-02-20.90 69.50° 114.75 min 1453 - 1452 km  
2013-01-17.47 69.49° 114.75 min 1436 - 1451 km  

Události:
2012-02-13 10:00 UT: Vzlet.
10:08:59 UT: Byla dosažena parkovací dráha;
10:48:09 UT: restart stupně AVUM.
10:56 UT: Družice se oddělila od horního stupně AVUM.
2012-006B
SSC 38078
ALMASat-1 (Alma Mater Satellite) Itálie

Družice byla navržena a vyrobena na University of Bologne, která ji také provozuje.
Družice o hmotnosti 12.5 kg má tvar krychle o délce hrany 30 cm a skládá se ze šesti hliníkových modulů. Plášť družice je tvořen panely sluneční baterie. Jejím úkolem je demonstrovat na oběžné fráze možnosti malého satelitu při pozorování zemského povrchu.
Životnost družice na dráze je omezena na krátkou dobu. Podobná konstrukce má být využita s menšími obměnami v dalších misích. [5], [6], [7]
Parametry dráhy:
2012-02-13.90 69.49° 102.53 min 316 - 1442 km  
2012-06-28.40 69.49° 102.17 min 312 - 1410 km  
2013-01-17.42 69.48° 101.54 min 309 - 1354 km  

Události:
2012-02-13 10:00 UT: Vzlet.
10:08:59 UT: Byla dosažena parkovací dráha;
10:48:09 UT: restart stupně AVUM;
11:08:12 UT: druhý restart motoru stupně AVUM.
11:12 UT: Družice se oddělila od horního stupně AVUM (jako poslední z celé sestavy).
2012-006C
SSC 38079
e-St@r Itálie

Družici stavěli studenti Politecnico di Torino pod vedením výzkumných pracovníků a profesorů v rámci vzdělávacího a výzkumného programu E-ST@R. Politecnico di Torino je provozovatelem družice.
Družice má typický tvar CubeSatu - tvar krychle o délce hrany 10 cm a hmotnosti 1 kg. Vysílač družice pracuje na radioamatérské frekvenci 437,445 MHz.
Hlavním cílem pokusu je vývoj a testování aktivní tříosé orientace ADCS (Attitude Determination and Control Subsystem), druhotným cílem je testování použitých komponentů a materiálů.[8]
Parametry dráhy:
2012-02-14.20 69.48° 102.47 min 310 - 1441 km  
2012-06-29.32 69.50° 101.74 min 305 - 1377 km  
2013-01-17.43 69.48° 100.52 min 302 - 1265 km  
2015-01-16.13 69.40° 87.59 min 147 -   164 km  

Události:
2012-02-13 10:00 UT: Vzlet.
10:08:59 UT: Byla dosažena parkovací dráha;
10:48:09 UT: restart stupně AVUM;
11:08:12 UT: druhý restart motoru stupně AVUM.
11:10:45 UT: Družice se oddělila od horního stupně AVUM.
2012-02-14 09:32 UT: Stanicí ARIBRA bylo zachyceno první vysílání z družice.[9]
2015-01-16 Přirozený zánik v atmosféře po 1068 dnech letu (2.92 roku).
2012-006D
SSC 38080
Goliat Rumunsko

Studentská technologická družice. Družici postavili studenti dvou bukurešťských univerzit University of Bucharest a University Politehnica of Bucharest za podpory Rumunské kosmické agentury a rumunského ministerstva školství.
Družice typu CubeSat; má tvar krychle o délce hrany 10 cm a hmotnosti 1 kg.
Na palubě jsou instalovávy tři experimenty:
  Dose-N - stanovení celkové dávky ozáření;
  SAMIS - detekce mikrometeoritů pomocí piezosnímačů (detektor zachytí mikrometeority od 10 μm);
  Ciclop - 3Mpixel digitální fotoaparát pro snímkování zemského povrchu (zabírá plochu 50x70 km).
Energii dodávají sluneční baterie umístěné na povrchu družice. Vysílač družice pracuje na frekvenci 437.4850 MHz.[27], [28], [29], [30], [31]
Parametry dráhy:
2012-02-13.84 69.48° 102.48 min 310 - 1442 km  
2012-06-30.66 69.50° 101.81 min 304 - 1384 km  
2013-01-17.47 69.48° 100.63 min 302 - 1275 km  
2014-12-31.69 69.39° 87.59 min 144 -   166 km  

Události:
2012-02-13 10:00 UT: Vzlet.
10:08:59 UT: Byla dosažena parkovací dráha;
10:48:09 UT: restart stupně AVUM;
11:01 UT: oddělení od stupně AVUM.
kolem 11:30 UT: Zachyceny první signály z družice.[30]
2014-12-31 Přirozený zánik v atmosféře po 1052 dnech letu (2.88 roku).
2012-006E
SSC 38081
MaSat-1   (Magyarország Satellite) Maďarsko
OSCAR 72   (Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio)
Studentská technologická družice. Zařízení pro družici (systém napájení klimatizace, vysílač a systém zpracování dat) postavilo 14 studentů fakulty elektroniky a informatiky Budapešťské techologické a ekonomické univerzity (která ji i provozuje) pod vedením profesora Andráse Gschwindta. Projekt byl zahájen v září 2007 a hlavním cílem projektu bylo získat zkušenosti s řízením projektu, logistikou, testováním a přípravou ke startu kosmického objektu.
Družice typu CubeSat má tvar krychle o délce hrany 10 cm a hmotnosti 1 kg. Vybavení družice bylo zabudováno do komerčně vyráběné platformy. Vysílač družice pracuje na radioamatérské frekvenci 437,345 MHz.[14], [15], [16]
Parametry dráhy:
2012-02-13.92 69.48° 102.48 min 310 - 1442 km  
2012-03-31.13 69.49° 102.23 min 307 - 1420 km  
2012-06-28.78 69.49° 101.76 min 305 - 1379 km  
2013-01-17.47 69.48° 100.53 min 303 - 1264 km  
2015-01-09.87 69.42° 87.29 min 136 -   144 km  

Události:
2012-02-13 10:00 UT: Vzlet.
10:08:59 UT: Byla dosažena parkovací dráha;
10:48:09 UT: restart stupně AVUM;
11:08:12 UT: druhý restart motoru stupně AVUM.
11:31 UT: Družice byla zaregistrována na oběžné dráze.[16]
2012-02-15 Vysílání družice během prvního dne letu zachytilo a oznámilo 40 radioamatérů ze 13 zemí celého světa.[14]
2015-01-09 Přirozený zánik v atmosféře po 1061 dni letu (2.90 roku).
2012-006F
SSC 38082
XaTcobeo Španělsko

Studentská technologická družice postavená za spolupráce Universidade de Vigo a španělského Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Většina účastníků projektu je z University of Vigo; akce se zúčastnilo 32 studentů a 32 profesorů.
Družice má tvar krychle o rozměrech 10x10x10 cm, hmotnost je 0.9 kg.
Ve vybavení družice je zařízení SRAD - softwarově přizpůsobitelný vysílač (software defined reconfigurable radio), RDS - systém pro měření množství ionizujícího záření a experiment PDM (Panel Deployment Mechanism) - pokusný sluneční článek, na němž se bude studovat rychlost jeho degradace v kosmických podmínkách.[17], [18], [19]
Parametry dráhy:
2012-02-13.92 69.49° 102.45 min 308 - 1441 km  
2012-06-30.67 69.49° 101.63 min 305 - 1366 km  
2013-01-17.47 69.48° 100.15 min 302 - 1229 km  
2014-08-31.34 69.38° 87.74 min 141 -   184 km  

Události:
2012-02-13 10:00 UT: Vzlet.
10:08:59 UT: Byla dosažena parkovací dráha;
10:48:09 UT: restart stupně AVUM;
11:08:12 UT: druhý restart motoru stupně AVUM.
2012-02-14 První signály z družice byly přijaty při prvním průletu nad přijímací stanicí University of Vigo.[20]
2014-08-31 Přirozený zánik v atmosféře po 930 dnech letu (2.55 roku).
2012-006G
SSC 38083
PW-Sat Polsko

Družici postavili studenti z Politechniki Warszwskej ve spolupráci se Střediskem kosmických výzkumů Polské akademie věd (Centrum Badań Kosmicznych PAN).
Družice typu CubeSat má tvar krychle o rozměrech 10x10x11,3 cm a hmotnosti 1 kg. Na všech šesti stranách tělesa jsou panely sluneční baterie (jedna strana dodává 2 W), které dobíjejí lithium-iontovou baterii. Půl hodiny po navedení na dráhu se z těla družice vysunují čtyři prutové antény; spojový systém pracuje na frekvencích 435,032 MHz (na družici) a 145,905 MHz (z družice). Družice není vybavena žádným stabilizačním prvkem, její poloha a rotace se odvozuje z činnosti sluneční baterie.
Hlavním vědeckým cílem projektu, zahájeného v roce 2004, je testování panelů sluneční baterie. Druhým vědeckým experimentem je testování možností brzdění satelitů k urychlení jejich zániku v atmosféře. Družice na dráze rozvine "ocas", který bude vystřelen z družice několik týdnů po startu. Ocas je tvořen jednou stěnou připevněnou na lanku dlouhém 1 metr. Brzdicí účinek by měl zkrátit životnost družice na dráze ze čtyř na tři roky.[10], [11], [12], [13]
Parametry dráhy:
2012-02-13.99 69.48° 102.47 min 310 - 1441 km  
2012-03-16.63 69.48° 102.28 min 309 - 1429 km  
2012-06-28.70 69.49° 101.75 min 305 - 1378 km  
2013-01-17.43 69.48° 100.32 min 303 - 1245 km  
2014-10-28.12 69.40° 87.52 min 141 -   162 km  

Události:
2012-02-13 10:00 UT: Vzlet.
10:08:59 UT: Byla dosažena parkovací dráha;
10:48:09 UT: restart stupně AVUM;
11:08:12 UT: druhý restart motoru stupně AVUM.
11:10:35 UT: Družice se oddělila od horního stupně AVUM.
11:51:00 UT: Na družici se uvolňují antény; začátek mise.
12:15 UT: Pozemní stanice v Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN zachytila první vysílání družice.
2014-10-28 Přirozený zánik v atmosféře po 988 dnech letu (2.70 roku).
2012-006H
SSC 38084
ROBUSTA   (Radiation On Bipolar for University Satelllite Test Application) Francie

Studentská technologická družice. Projekt byl zahájen v roce 2006 na základě výzvy CNES nazvané EXPRESSO (Expérimentations et Projets Etudiants dans le domaine des SystèmeS Orbitaux et des ballons) k předkládání studentských návrhů. Zvítězil projekt Robusta studentů z Montpellier 2 University.
Studenti za vedení profesora Laurenta Dusseaua z výzkumné laboratoře IES (Institut d’Electronique du Sud) zahájili konstrukci družice typu CubeSat. Do projektu se zapojili také studenti z IUT v Nimes a z fakulty elektrotechniky Polytechnické univerzity v Montpellier.
Družice typu CubeSat má tvar krychle o rozměrech 10x10x10 cm, hmotnost je 1 kg. Všechny stěny tělesa jsou pokryty články sluneční baterie.
Na palubě je instalován jeden vědecký experiment, kompletně připravený studenty, spočívající v měření účinku ionizujícího záření na degradaci klíčových parametrů bipolárních tranzistorů běžně používaných v leteckém průmyslu.
Vysílač družice pracuje na frekvenci 437,3250 MHz.[21], [22], [23]
Parametry dráhy:
2012-02-13.92 69.49° 102.53 min 316 - 1442 km  
2012-06-30.63 69.50° 101.68 min 305 - 1371 km  
2013-01-17.44 69.47° 100.51 min 303 - 1262 km  
2014-01-08.25 69.47° 97.82 min 291 - 1017 km  
2015-01-27.68 69.39° 87.91 min 157 -   185 km  

Události:
2012-02-13 10:00 UT: Vzlet.
10:08:59 UT: Byla dosažena parkovací dráha;
10:48:09 UT: restart stupně AVUM;
11:08:12 UT: druhý restart motoru stupně AVUM.
2012-02-15 Podle informace ESA byly signály přijímané z družice velmi slabé.[23]
2015-01-28 Přirozený zánik v atmosféře po 1080 dnech letu (2.96 roku).
2012-006J
SSC 38085
UniCubeSat GG   (University CubeSat Gravity Gradient) Itálie

Studentská technologická družice. Připravila a provozuje ji skupina univerzitních studentů sdružená ve skupině GAUSS (Gruppo di Astrodinamica Università degli Studi "la Sapienza"), pro kterou je tato konstrukce šestým CubeSatem.
Družice má při startu tvar krychle o velikosti 10x10x10 cm a hmotnost 1 kg. Po navedení na dráhu se dvě opačné stěny pomocí závěsů a pružin odsunou o 40 cm a celá družice slouží ke studiu gravitačního gradientu. Pro zvýšení účinku gravitačního gradientu jsou na vysunutých stěnách malá závaží. K uvolnění mechanismu dochází pomocí tepelné řezačky.
Elektrickou energii dodávají články sluneční baterie, která jsou umístěny na všech stěnách, včetně vysunutých (opět pro zvýšení hmotnosti vysunutých dílů). Buňky sluneční baterie jsou lepeny přímo na elektronické desky.
Palubní počítač byl navržen skupinou GAUSS a je postaven na procesoru MSP430.
Komunikační systém je výsledkem spolupráce skupiny GAUSS se studenty Morehead State University (KY, USA).[24], [25], [26]
Parametry dráhy:
2012-02-13.94 69.49° 102.48 min 309 - 1443 km  
2012-06-30.72 69.49° 101.79 min 304 - 1383 km  
2013-01-17.47 69.48° 100.59 min 302 - 1271 km  
2015-02-15.89 69.40° 87.99 min 161 -   189 km  

Události:
2012-02-13 10:00 UT: Vzlet.
10:08:59 UT: Byla dosažena parkovací dráha;
10:48:09 UT: restart stupně AVUM;
11:08:12 UT: druhý restart motoru stupně AVUM.
2015-02-16 Přirozený zánik v atmosféře po 1099 dnech letu (3.01 roku).
2012-006K
SSC 38086
horní stupeň rakety AVUM ESA

Raketový stupeň nosné rakety Vega se vzletovou hmotností 650 kg (prázdná hmotnost 150 kg). Stupeň má délku 174 cm a průměr 190 cm.[32]
Parametry dráhy:
2012-06-30.25 69.52° 101.49 min 270 - 1389 km  
2013-01-17.07 69.51° 100.68 min 268 - 1313 km  
2016-11-02.08 69.43° 87.24 min   131 - 144 km

Události:
2012-02-13 10:00 UT: Vzlet.
10:08:59 UT: Byla dosažena parkovací dráha;
10:48:09 UT: restart stupně;
11:08:12 UT: druhý restart motoru stupně AVUM.
2016-11-02 Přirozený zánik v atmosféře po 1724 dnech letu (4.72 roku).
Zdroje informací:
 1. LARES, NSSSDC ID: 2012-006A - (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraftDisplay.do?id=2012-006A).
 2. 2012-006A - (http://celestrak.com/satcat/2012/2012-006.asp#A).
 3. Prepping satellite to test Albert Einstein - (http://www.spaceflightnow.com/vega/vv01/111207lares/).
 4. LARES Testing of General Relativity - (http://www.asi.it/en/activity/cosmology/lares).
 5. ALMASAT-1, NSSSDC ID: 2012-006B - (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraftDisplay.do?id=2012-006B).
 6. 2012-006B - (http://celestrak.com/satcat/2012/2012-006.asp#B).
 7. Project ALMASat-1 - (http://www.almasat.unibo.it/).
 8. e-st@r - (http://space.skyrocket.de/doc_sdat/e-star.htm).
 9. e-st@r - News - (http://areeweb.polito.it/ricerca/E-STAR/#).
 10. Home page - PW-Sat - PW-Sat: pierwszy polski satelita - (http://www.pw-sat.pl/).
 11. PW-Sat, Poland's first satellite launched into orbit - 2012-02-14 - (http://www.spacedaily.com/reports/PW_Sat_Poland_first_satellite_launched_into_orbit_999.html).
 12. PW-Sat - (http://www.ska.pw.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=84&lang=pl).
 13. PW-Sat - (http://lk.astronautilus.pl/sat/pwsat.htm).
 14. Home page - MaSat-1 - 2012-02-15 - (http://cubesat.bme.hu/).
 15. Meet the teams: Masat-1 - (http://www.esa.int/SPECIALS/Education/SEMPMCI8RXG_0.html).
 16. Hungary Becomes Space Nation / Adam Majorosi - 2012-02-13 - (http://majorosi.wordpress.com/2012/02/13/hungary-becomes-space-nation/&usg=ALkJrhjsx_3Rw6-zkYh_4w7EIGLEsBl8AA).
 17. Home page - Xatcobeo - ( http://www.xatcobeo.com/cms/index.php).
 18. Xatcobeo: Small Mechanisms for CubeSat Satellites - 2012-02-14 - ( http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20100021944_2010023813.pdf).
 19. Xatcobeo CubeSat mission - (https://earth.esa.int/web/guest/content?p_r_p_564233524_assetIdentifier=xatcobeo-cubesat-mission).
 20. Student CubeSats start talking to Earth - 2012-02-14 – (http://www.esa.int/SPECIALS/Education/SEMR2ZYXHYG_0.html).
 21. Home page - Robusta - (http://robusta.ies.univ-montp2.fr/).
 22. Robusta - 2012-02-13 - ( http://www.esa.int/esaMI/Education/SEM6Q7TXXXG_2.html).
 23. Student CubeSats start talking to Earth - 2012-02-14 - (http://www.esa.int/SPECIALS/Education/SEMR2ZYXHYG_0.html).
 24. Home page - GAUSS - (http://www.gaussteam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=53).
 25. UniCubeSat-GG Simone Battistini - 2012-02-14 - (http://www.gaussteam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=96:unicubesat&catid=36:unicubesat&Itemid=183).
 26. Meet the teams: UniCubeSat-GG - 2012-02-03 - (http://www.esa.int/esaMI/Education/SEMZWFTXXXG_2.html).
 27. Goliat Space Mission - M. Balan - (https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Ziq6zFVIUv8J:www.rosa.ro/).
 28. Goliat - (http://www.n2yo.com/satellite/?s=38080).
 29. Are primul satelit românesc zilele numărate? Încă nu sa stabilizat pe orbită - 2012-02-26 - (http://www.realitatea.net/are-primul-satelit-romanesc-zilele-numarate-inca-nu-s-a-stabilizat-pe-orbita_917207.html#ixzz1oDpNbjyK).
 30. GOLIAT Launch and Early Operations Phase - 2012-02-13 - (http://www.goliat.ro/images/stories/Documents/leop.pdf).
 31. Home page - Goliat - (http://www.goliat.ro/index.php/home/).
 32. AVUM /Encyclopedia Astronautica – ( http://www.astronautix.com/stages/avum.htm).
Poslední aktualizace: 2016-11-11       © Jan Sedláček
TOPlist