2012-025


2012-05-17 16:39 UT; Tanegashima Space Center, YLP-1; H-IIA F21

2012-025A
SSC 38337
Shizuku
GCOM-W1 (Global Changing Observation Mission)


Družice japonské agentury JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) je určená pro dlouhodobé sledování cirkulace vody a změny klimatu.
Elektrickou energii dodávají dva panely slunečních baterií s příkonem 4050 W. Hmotnost družice je 1990 kg.
Hlavními přístroji jsou:
AMSR2 (Advanced Microwave Scanning Radiometer) pro sledování mikrovlnného záření z povrchu a atmosféry Země, přístroj má rozlišení 5 až 50 km a šíři záběru 1450 km;
SGLI (Second Generation Global Imager) pro sledování zemského povrchu a atmosférických jevů (déšť, sníh a led).
Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků.
Parametry dráhy:
2012-05-18.11 98.18° 98.21 min 671 - 675 km  
2012-05-24.63 98.18° 98.22 min 672 - 675 km  
2012-07-01.24 98.19° 98.82 min 701 - 704 km  
2013-01-20.36 98.22° 98.83 min 702 - 703 km  

Události:
2012-03-21 JAXA oznámila termín startu (2012-05-18 místního času).2
2012-05-17 16:39 UT: Vzlet.3
17:02 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
2012-05-19 Dokončeno navedení na pracovní dráhu. Nyní následuje 45 dní testování aparatury družice, než bude zapojena do mezinárodního programu pozorování "A Train" společně s družicemi AQUA, Cloudsat, CALIPSO a Aura.4
2012-025B
SSC 38338
KOMPSat-3 (Korean Multi-purpose Satellite)
Arirang 3


Korejská zpravodajská družice vyvinutá v Korea Aerospace Research Institute; optické komponenty jsou vyrobeny ve firmě EADS Astrium. Elektrickou energii dodávají tři panely sluneční baterie. Celková hmotnost družice je asi 800 kg.
Úkolem družice je společně s družicemi KOMPSat 1 a 2 zajistit trvalé sledování Korejského poloostrova. Data slouží pro vojenské účely, pro geografické účely a pro ochranu životního prostředí, zemědělství a oceánografické účely.
Předpokládaná aktivní životnost je 4 roky.
Parametry dráhy:
2012-05-22.11 98.18° 97.96 min 651 - 671 km  
2012-06-12.11 98.13° 98.17 min 665 - 676 km  
2013-01-20.66 98.15° 98.52 min 680 - 695 km  

Události:
2012-03-21 JAXA oznámila termín startu (2012-05-18 místního času) společně s japonskými družicemi Shizuku, SDS-4 a Horyu 2. 2
2012-05-17 16:39 UT: Vzlet. 5
16:55 UT: Oddělení od horního stupně rakety (16:03 min. po startu).
2012-025C
SSC 38339
SDS-4 (Small Demonstration Satellite)

Technologická družice postavená v JAXA ve středisku STDRC (Space Technology Demonstration Research Center).
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 50 kg má tvar kvádru o rozměrech 50x50x45 cm se dvěma odklápěcími panely (po rozevření je rozpětí 140 cm) a části jedné stěny opatřenými články sluneční baterie dodávajících asi 120 W a dobíjejících dvě palubní NiMH baterie s kapacitou 3.7 Ah. Kapacita palubní paměti pro ukládání dat je 64 MB.3 Orientační a stabilizační systém obsahuje 5 čidel Slunce, jeden digitální sluneční senzor, sledovač hvězd, 3 silové setrvačníky, 3 magnetické cívky a magnetometr; pozice na dráze se určuje ze signálů systému GPS. Komunikace s družicí probíhá v pásmu S, data se předávají rychlostí 1 Mbit/s; kapacita palubní paměti je 64 MB.
Družice nese
- experiment SPAISE (Space based Automatic Identification System Experiment), který prověřuje možnost sběru dat ze stanic AIS (Automatic Identification System) na námořních lodích;
- zařízení FOX (FHP On-orbit Experiment)pro sledování přenosu tepla;
- experiment IST (In-flight experiment of Space materials using THERME) pro sledování změn vlastností tepelných povlaků vlivem slunečního záření;
- experiment QCM (Quartz Crystal Microbalance) pro sledování znečištění povrchu družice plynem a mikročásticemi;
- přijímač SPAISE (Space-based Automatic Identification System Experiment) pro příjem signálů ze systému automatické identifikace námořních plavidel AIS.
Parametry dráhy:
2012-05-18.44 98.18° 98.07 min 658 - 675 km  
2013-01-20.43 98.20° 98.08 min 661 - 672 km  

Události:
2012-03-21 JAXA oznámila termín startu (2012-05-18 místního času) společně s japonskými družicemi Shizuku, SDS-4 a Horyu 2. 2
2012-05-17 16:39 UT: Vzlet. 3
17:01 UT: Bylo potvrzeno oddělení družice. 7
2012-06-18 Byla dokončena testovací fáze letu a družice zahájila operační provoz. 8
2012-025D
SSC 38340
Horyu 2
鳳龍弐号   (Ho ryu nigo)
Vědecká studentská družice.
Družici vyvinuli a postavili studenti Kyushu Institute of Technology (KIT), Fukuoka.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 7.1 kg má tvar kvádru o rozměrech 35x31x31.5 cm s pěti stěnami opatřenými články sluneční baterie dodávajících maximálně 4 W (průměrně 3.65 W) a dobíjejících tři palubní NiMH baterie s celkovou kapacitou 5.7  Ah. Komunikace s družicí probíhá v pásmech 437 MHz a 145 MHz, data se předávají rychlostí 1.2 kbps. Stabilizační systém využívá permanentní magnety a hysterezní tyče z magneticky měkkého materiálu.
Družice nese:
- aparaturu pro zkoušky nově konstruovaných fotovoltaických článků využívajících vysoké napětí (asi 300 V) pro přenos elektrické energie, články vyrobila firma Kyosemi Cp., Ltd., Kjóto;
- experiment ELF (Electron-emitting Film) zaměřený na sledování nabíjení tělesa družice s ohledem na okolní plazmu;
- měření povrchového potenciálu družice, deska elektroniky byla vyrobena firmou TREK Inc., ověřuje se možnost využití komerčních součástek (COTS, Commercial-Off-The-Shelf);
- detektor dopadů mikročástic kosmického odpadu;
- kameru SCAMP (Surrey Camera Payload) pro snímkování zemského povrchu s rozlišením 1.6 km, experiment připravili studenti University of Surrey (Velká Británie).
Předpokládaná aktivní životnost je 1 rok.
Parametry dráhy:
2012-05-18.71 98.18° 98.16 min 664 - 677 km  
2013-01-20.40 98.20° 97.92 min 650 - 668 km  

Události:
2012-03-21 JAXA oznámila termín startu (2012-05-18 místního času) společně s japonskými družicemi Shizuku, SDS-4 a Horyu 2. 2
2012-05-17 16:39 UT: Vzlet. 3
2012-07-08 Družice poprvé testovala hlavní experiment. 9
2012-025E
SSC 38341
horní stupeň rakety

Parametry dráhy:
2012-06-11.76 98.43° 97.36 min 590 - 674 km  
2013-01-19.89 98.46° 97.32 min 589 - 672 km  

Události:
2012-05-17 16:39 UT: Vzlet. 2
2012-025F
SSC 38345
fragment rakety

Parametry dráhy:
2012-06-11.75 98.17° 98.10 min 663 - 673 km  
2013-01-18.87 98.19° 98.01 min 659 - 668 km  

Události:
2012-05-17 16:39 UT: Vzlet. 2
2012-025G
SSC 38346
fragment rakety

Parametry dráhy:
2012-06-11.82 98.18° 98.09 min 661 - 673 km  
2013-01-18.90 98.20° 97.99 min 657 - 668 km  

Události:
2012-05-17 16:39 UT: Vzlet. 2
2012-025H
SSC 38347
fragment rakety

Parametry dráhy:
2012-06-11.88 98.18° 98.06 min 659 - 673 km  
2013-01-19.96 98.20° 98.00 min 656 - 670 km  

Události:
2012-05-17 16:39 UT: Vzlet. 2
2012-025J
SSC 39002
fragment rakety

Parametry dráhy:
2012-11-20 98.2° 97.6 min 630 - 661 km  
2013-01-19.30 98.14° 92.71 min 390 - 424 km  

Události:
2012-05-17 16:39 UT: Vzlet. 2
2013-01-20 Přirozený zánik v atmosféře po 248 dnech letu.
2012-025K
SSC 39003
fragment rakety

Parametry dráhy:
2012-11-20 98.2° 98.3 min 640 - 710 km  
2013-01-20.31 98.14° 97.65 min 615 - 677 km  

Události:
2012-05-17 16:39 UT: Vzlet. 2
2013-05-20 Přirozený zánik v atmosféře po 368 dnech (1.01 roku).
2012-025L
SSC 39004
fragment rakety

Parametry dráhy:
2012-11-20 98.2° 98.3 min 638 - 718 km  
2013-01-20.31 98.16° 97.81 min 620 - 687 km  

Události:
2012-05-17 16:39 UT: Vzlet. 2
2013-07-30 Přirozený zánik v atmosféře po 439 dnech letu (1.20 roku).
2012-025M
SSC 39005
fragment rakety

Parametry dráhy:
2012-11-20 98.2° 98.7 min 636 - 756 km  
2013-01-20.68 98.15° 98.03 min 611 - 718 km  

Události:
2012-05-17 16:39 UT: Vzlet. 2
2013-08-15 Zánik v atmosféře po 455 dnech letu (1.25 roku).
2012-025N
SSC 39006
fragment rakety

Parametry dráhy:
2012-11-20 98.2° 96.8 min 585 - 623 km  

Události:
2012-05-17 16:39 UT: Vzlet. 2
2012-12-21 Zánik v atmosféře po 220 dnech letu.
2012-025P
SSC 39007
fragment rakety

Parametry dráhy:
2012-11-20 98.2° 97.7 min 632 - 663 km  
2013-01-16.36 98.11° 93.19 min 414 - 447 km  

Události:
2012-05-17 16:39 UT: Vzlet. 2
2013-01-18 Přirozený zánik v atmosféře po 246 dnech letu.
Zdroje informací:
  1. GCOM-W1: Global Change Observation Mission 1st - Water "SHIZUKU" - (http://www.jaxa.jp/projects/sat/gcom_w/index_e.html).
  2. Launch of H-IIA Launch Vehicle No. 21 - 2012-03-21 - (http://www.jaxa.jp/press/2012/03/20120321_h2af21_e.html)
  3. Japan's H-2A rocket orbits craft to aid climate scientists /S. Clark - 2012-05-17 - (http://www.spaceflightnow.com/h2a/f21/120517launch/).
  4. Global Change Observation Mission 1st - Water "SHIZUKU" (GCOM-W1) Critical Operation Period Completion /JAXA - 2012-05-19 - (http://www.jaxa.jp/press/2012/05/20120519_shizuku_e.html).
  5. Japan launches South. Korean-made satellite KOMPSAT-3 - 2012-05-17 - (http://www.whatsonshenzhen.com/news-2543-japan-launches-south-korean-made-satellite-kompsat-3.html).
  6. KOMPSat 3,3A (Arirang 3, 3A) - (http://space.skyrocket.de/doc_sdat/kompsat-3.htm).
  7. Launch Result of the Global Changing Observation Mission 1st - Water "SHIZUKU" (GCOM-W1) and the Korean Multi-purpose Satellite 3 (KOMPSAT-3) by H-IIA Launch Vehicle No. 21 - 2012-05-18 - ( http://global.jaxa.jp/press/2012/05/20120518_h2af21_e.html).
  8. Un'yo repoto (SDS-4) - ( http://www.ard.jaxa.jp/research/jissyou/sds4/sds4-report.html).
  9. HORYU-2 (High Voltage Technology Demonstration Satellite-2) - ( https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/h/horyu-2).
Poslední aktualizace: 2016-04-05       © Jan Sedláček